Pokój-Szalom, niech jak najszybciej zapanuje w Europie i na świecie – napisał Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki w liście do wspólnoty żydowskiej z okazji świąt paschalnych. Życzenia zostały przesłane na ręce Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Polski.

„W czasie naznaczonym wojną na Ukrainie i skutkami pandemii, życzę wspólnocie Żydów w Polsce, aby pokój serca czerpali obficie z pokładania ufności w Panu i jego Słowie. Wszechmogący Bóg, który wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej, niech wybawia Was z każdego zła i niebezpieczeństwa oraz darzy swym błogosławieństwem” – napisał abp Gądecki w liście z życzeniami dla Wspólnoty Żydów w Polsce.

„W tym świętym czasie paschalnym łączy nas modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie, za wszystkie ofiary wojny, za uchodźców i przesiedleńców i za tych, którzy im pomagają” – podkreślił Przewodniczący Episkopatu Polski.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2022 roku

Szanowny Naczelny Rabinie Polski
wraz ze Wspólnotą Żydów w Polsce,

W tym roku ze szczególną mocą brzmią słowa Psalmu 115 odmawianego podczas wieczerzy sederowej:

„Dom Izraela pokłada ufność w Panu,
On jest ich pomocą i tarczą.
Bojący się Pana pokładają nadzieję w Panu,
On ich pomocą i tarczą”.

W czasie naznaczonym wojną na Ukrainie i skutkami pandemii, życzę wspólnocie Żydów w Polsce, aby pokój serca czerpali obficie z pokładania ufności w Panu i jego Słowie. Wszechmogący Bóg, który wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej, niech wybawia Was z każdego zła i niebezpieczeństwa oraz darzy swym błogosławieństwem.

W tym świętym czasie paschalnym łączy nas modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie, za wszystkie ofiary wojny, za uchodźców i przesiedleńców i za tych, którzy im pomagają.

Pokój-Szalom, niech jak najszybciej zapanuje w Europie i na świecie.

Hag Pesah Sameah!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 _________________
Szanowny Pan
Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski

BRAK KOMENTARZY