W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym powitać ekscelencję w gronie polskich biskupów oraz zaprosić do współpracy w ramach licznych gremiów naszego Episkopatu – napisał przewodniczący KEP, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w liście do nowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Andrzej Kalety.

Publikujemy treść listu:

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

Z wielką radością przyjąłem informację, że Ojciec Święty Franciszek mianował Czcigodnego Księdza biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym powitać Ekscelencję w gronie polskich biskupów oraz zaprosić do współpracy w ramach licznych gremiów naszego Episkopatu. Już dziś zapraszam na doroczne rekolekcje biskupów, które odbędą się na Jasnej Górze w dniach 20-23 listopada br.

Jednocześnie składam serdeczne gratulacje i zapewniam o modlitwie w intencji Księdza Biskupa, ze strony wiernych i pasterzy Kościoła, który jest w Polsce. Moje życzenia chcę wyrazić słowami brewiarzowego Hymnu Nieszpór z tekstów o pasterzach:

1 Błogosławione serca, które płoną
Miłością Boga i Jego przykazań;
Błogosławione oczy, które widzą
Majestat Stwórcy i marność stworzenia.

2 Błogosławione ręce, które sieją
Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa;
Błogosławione dłonie namaszczone,
Co leczą rany balsamem pokoju.

3 Błogosławione usta pełne wiary,
Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym;
Błogosławione stopy, co szukają
Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

4 Błogosławieni, którzy własne życie
Złożyli w darze dla dobra Kościoła;
Błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Bogu, za wstawiennictwem Maryi Jasnogórskiej – Królowej Polski.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)