– Życie i posługę Waszej Ekscelencji oraz wszystkich Wiernych Archidiecezji Krakowskiej zawierzam Bogu przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej oraz św. Stanisława biskupa – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w życzeniach skierowanych do abp. Marka Jędraszewskiego, nowego metropolity krakowskiego.

Publikujemy treść życzeń:

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 roku,
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

z radością przyjąłem komunikat Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Waszej Ekscelencji arcybiskupem metropolitą krakowskim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam Księdzu Arcybiskupowi szczere gratulacje oraz serdeczne życzenia ufając, że nowe zadanie – zlecone Waszej Ekscelencji przez Ducha Świętego – stworzy wiele okazji do jeszcze ofiarniejszej realizacji posługi pasterskiej w Kościele oraz jeszcze głębszego powierzenia swojego życia i powołania Jezusowi Chrystusowi – Najwyższemu Pasterzowi.
Życie i posługę Waszej Ekscelencji oraz wszystkich Wiernych szlachetnej Archidiecezji Krakowskiej zawierzam Bogu przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej oraz św. Stanisława biskupa.
Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
________________________________________
Jego Ekscelencja
Ks.  abp Marek JĘDRASZEWSKI
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski
ul. ks. I. Skorupki 1
90-458 ŁÓDŹ

fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY