Życzenia Przewodniczącego z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich bp. Pawła Sochy

0
2154

Matce naszego Pana – Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna – powierzamy dalsze życie i posługę Księdza Biskupa, zapewniając o naszej żywej pamięci i modlitwie – napisał abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście z życzeniami z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich bp. Pawła Sochy, biskupa pomocniczego seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Publikujemy pełną treść życzeń:

 

Warszawa, 13 czerwca 2018 r.

SEP – D/ 4.2.1.1-64

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji 60-lecia przyjęcia święceń prezbiteratu.

Kościół w Polsce włącza się w radosne świętowanie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, zapewaniające o swojej modlitwie i serdecznej pamięci.

Tak czcigodna rocznica skłania nas do wyrażenia wdzięczności najpierw Bogu za dar życia, powołania i posługi Waszej Ekscelencji – członka Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, od 1958 roku jako prezbitera, wikariusza, studenta, wykładowcy teologii fundamentalnej, dogmatycznej i religiologii, prefekta, ojca duchownego i rektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, wykładowcy w Instytucie Formacji Duchowej dla Świeckich w Gorzowie Wielkopolskim i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy.

Dziękujemy Bogu, że – prowadząc Księdza Biskupa swoimi niepowtarzalnymi drogami – zaprosił Ekscelencję do jeszcze pełniejszego upodobnienia się do Chrystusa – Dobrego Pasterza, poprzez przyjęcie sakry biskupiej i poprzez pełnienie pasterskiego posługiwania w prawdzie i w miłości.

Słowa naszej wdzięczności kierujemy również w stronę Księdza Biskupa za wieloletnie, aktywne zaangażowanie w pracach Konferencji Episkopatu Polski, jako przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa, członek Komisji Iustitia et Pax, członek Komisji ds. Seminariów Duchownych, Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, Komisji ds. Ateizmu, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni, jako dyrektor krajowy Unii Apostolskiej Kleru, członek międzynarodowego zarządu Unii Apostolskiej Kleru oraz uczestnik VIII Synodu Biskupów w Rzymie.

Matce naszego Pana – Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna – powierzamy dalsze życie i posługę Księdza Biskupa, zapewniając o naszej żywej pamięci i modlitwie.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________
Ks. Bp Paweł SOCHA
Biskup Pomocniczy Senior
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

BRAK KOMENTARZY