Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym podziękować Bogu za życie tego Kapłana, który oddał się całkowicie służbie Chrystusowi w Kościele, tak w wymiarze diecezjalnym, jak i ogólnopolskim – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp...

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), abp Stanisław Gądecki, koncelebrował w Watykanie Mszę św. z papieżem Franciszkiem na rozpoczęcie Zebrania Plenarnego CCEE. W homilii papież Franciszek podziękował przewodniczącym europejskich episkopatów...

Publikujemy pełną treść komunikatu diecezji kaliskiej w sprawie śmierci biskupa seniora Edwarda Janiaka: Informujemy, że dziś w godzinach południowych zmarł biskup Edward Janiak, biskup kaliski senior. Prosimy o modlitwę za zmarłego biskupa Edwarda polecając Go Miłosierdziu Bożemu. Informacje dotyczące...

37. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – były głównymi tematami spotkania prasowego rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszka Gęsiaka...

Skuteczna ochrona małoletnich wymaga współpracy wszystkich, którzy tworzą Kościół - podkreślano podczas zakończonej dziś w Warszawie międzynarodowej konferencji „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych”. Podczas czterodniowych obrad delegaci Kościoła z 20 krajów Europy...

W skrzywdzonym człowieku został sprofanowany Bóg - podkreślił abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży w przemówieniu na zakończenie międzynarodowej konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”, która odbywała się od...

W dniach 23-26 września br. odbędzie się doroczne Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). W tym roku przewodniczący europejskich Konferencji Episkopatów spotkają się w Rzymie z okazji 50-lecia istnienia CCEE. W spotkaniu weźmie...

Z naszych prac wyłania się głębokie przekonanie, że troska o osoby skrzywdzone potrzebuje przede wszystkich współpracy wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Kościoła: świeckich, osób duchownych, konsekrowanych - powiedział abp Wojciech Polak, Delegat Konferencji Episkopatu Polski...

Po mojej Podróży apostolskiej na Węgry i Słowację, w moim sercu jest wielkie „dziękuję”. Dziękuję Wam za to, że przybyliście tak licznie, aby towarzyszyć mi swoją obecnością i modlitwą podczas tej pielgrzymki - powiedział...

O teologicznych konsekwencjach wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych mówiono w trzecim dniu międzynarodowej konferencji „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych” w Warszawie. Dzielono się też doświadczeniami na temat praktyki ochrony małoletnich w poszczególnych krajach...

Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny...

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam jak najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje, zapewniając o modlitwie Kościoła w Polsce, tak w intencji Księdza Biskupa, jak i wszystkich diecezjan – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław...

Bp Krzysztof Włodarczyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, został mianowany biskupem diecezji bydgoskiej. Decyzję papieża ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska. Komunikat Nuncjatury Bp Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Po zdaniu egzaminu...

Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zaprasza na briefing podsumowujący Międzynarodową Konferencję o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej Spotkanie odbędzie się 22 września (środa), o godz. 12.00 w Centrum „Okopowa" (ul. Okopowa 55) W briefingu udział wezmą: Abp Wojciech...

O odpowiedzialności pasterzy i konieczności głębokiego nawrócenia w obliczu grzechów i przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne mówiono drugiego dnia międzynarodowej konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”. W czasie porannej Eucharystii przewodniczący Papieskiej...

L'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca e Vicepresidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) ha concelebrato in Vaticano con Papa Francesco la S. Messa di apertura dell'Assemblea Plenaria del CCEE. Nella sua...

The effective protection of minors requires the cooperation of all who form the Church –emphasized during the international conference “Our Common Mission of Safeguarding God's Children,” which concluded today in Warsaw. During the four-day...

Una tutela efficace dei minori richiede la collaborazione di tutte le componenti ecclesiali – è stato sottolineato nel corso della conferenza internazionale "La nostra missione comune è proteggere i figli di Dio", conclusasi oggi...

Dal nostro lavoro emerge la profonda convinzione che la cura delle vittime necessita in primo luogo della collaborazione di tutti coloro che compongono la comunità ecclesiale: laici, clero, persone consacrate – ha affermato Mons....

The theological consequences of the sexual abuse of minors by clergy were discussed on the third day of the international conference “Our Common Mission of Safeguarding God's Children” in Warsaw.  Its participants also shared...

Nel terzo giorno della conferenza internazionale di Varsavia "La nostra missione comune di salvaguardia dei figli di Dio", si è parlato delle conseguenze teologiche degli abusi sessuali su minori da parte del clero. Sono...

Oggi, di fronte alle difficoltà economiche di molte famiglie, attraverso le offerte raccolte, abbiamo la possibilità di sostenere e spesso ridare ai cuori dei giovani la speranza di un futuro migliore e della realizzazione...

Mons. Krzysztof Włodarczyk, già vescovo ausiliare della diocesi di Koszalin-Kołobrzeg, è stato nominato vescovo della diocesi di Bydgoszcz. La decisione del Papa è stata annunciata oggi a mezzogiorno dalla Santa Sede. Mons. Włodarczyk è nato...

The responsibility of pastors and the need for a profound conversion in the face of sins and crimes of sexual abuse of minors committed by clergy were discussed on the second day of the...

La responsabilità dei pastori e la necessità di una profonda conversione di fronte ai peccati e ai crimini di abuso sessuale su minori da parte di sacerdoti è stata discussa nella seconda giornata della...

Siamo molto grati che la Polonia abbia fatto la fatica di ospitare questa conferenza. Speriamo che i lavori durante questo evento ci permettano di fare ancora più progressi – ha auspicato P. Hans Zollner...

In his video message, Pope Francis encouraged the participants of the conference on the protection of minors in the Church of Central and Eastern Europe, which began on Sunday, September 19 in Warsaw,to listen...

Papa Francesco nel suo videomessaggio ai partecipanti alla conferenza sulla tutela dei minori nelle Chiese dell'Europa Centro-Orientale, iniziata domenica 19 settembre a Varsavia, ha incoraggiato ad ascoltare il grido delle persone ferite da abusi...

Ci incontriamo oggi per condividere esperienze e sostenerci nel cammino della tutela dei minori e avviare la necessaria cooperazione – ha affermato l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, all'inizio della conferenza internazionale...

In his video message, Pope Francis encouraged the participants of the conference on the protection of minors in the Church of Central and Eastern Europe, which began on Sunday, September 19 in Warsaw, to...

WRZESIEŃ

19-22 wrześniaMiędzynarodowa konferencja o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej (Warszawa)

20-22 września – Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich (Porszewice k/Łodzi)

23-26 wrześniaZebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) I spotkanie z Papieżem z okazji 50. rocznicy CCEE

23-26 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Wędrowników Skautów Europy do sanktuarium na św. Krzyżu

23-26 września – XXVI Targi Wydawców Katolickich, Warszawa Więcej

24-25 września – V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, Warszawa  Więcej

25-26 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

26 września – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele

27 września – 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)

27-29 września – XX edycja międzynarodowej wystawy SacroExpo w Kielcach

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej - Warszawa, 12 IX 2021 r. Briefing przed beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia -  Warszawa, 12 IX 2021 r. Obrady Rady Biskupów Diecezjalnych - Jasna Góra, 25 sierpnia 2021 r.

html

Z życia Kościoła

Maronicka Fundacja Misyjna zaprasza na Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela. Są one skierowane do wszystkich, które pragną zatrzymać się nad tajemnicą własnego powołania i przeżyć ten czas w wyjątkowy sposób: ze świętym Szarbelem!...

Wykład, dwie debaty eksperckie, dwa bloki warsztatów – to wszystko czeka na uczestników V Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, który odbędzie się 24 i 25 września w Warszawie. Wydarzenie...

W dniach 25-26 września odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”.  Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, który od ponad...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_