Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Polska podjęła trud bycia gospodarzem tejże konferencji. Mamy nadzieję, że prace podczas tego wydarzenia pozwolą nam poczynić jeszcze większe postępy - powiedział o. Hans Zollner SJ, członek Papieskiej Komisji ds....

Ingres nowego biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego do Katedry Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się w poniedziałek 20 września 2021 roku, w 680. rocznicę poświęcenia tego kościoła. Uroczystości z udziałem nuncjusza apostolskiego w...

Do wsłuchania się w wołanie osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym zachęcił papież Franciszek w swoim wideoprzesłaniu uczestników konferencji o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej, która rozpoczęła się w niedzielę 19 września br. w Warszawie....

Spotykamy się dzisiaj, aby dzielić się doświadczeniami a także wspierać na drodze ochrony dzieci i inicjować konieczną współpracę – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki na rozpoczęcie międzynarodowej konferencji Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej...

Chodź i zobacz! Aby komunikować, trzeba spotykać osoby, tam gdzie są i takie, jakimi są – apeluje Papież w ogłoszonym dziś Orędziu na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Polsce będziemy obchodzić...

Sekretariat generalny Synodu przekazał tekst przygotowawczy i Vademecum ukierunkowujące drogę Synodu na temat synodalności, który zostanie otwarty w Rzymie 9-10 października, a w Kościołach lokalnych 17 października, i zakończy się zgromadzeniem w Rzymie w...

Z głębokim bólem i smutkiem zapoznałem się z wynikami prac Komisji eksperckiej badającej sprawę o. Pawła M. oraz postępowania przełożonych zakonnych. Pragnę przede wszystkim wyrazić moją bliskość, współczucie i wsparcie osobom zranionym, które choć...

Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, członka Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, doroczne zebranie rozpoczęli przedstawiciele Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej tej Komisji. To okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i modlitwy...

19 września br., rozpocznie się w Warszawie międzynarodowa konferencja organizowana przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i Konferencję Episkopatu Polski. Wezmą w niej udział przedstawiciele Episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony dzieci i...

Archidiecezja Warszawska pożegnała dziś bp. Mariana Dusia, biskupa pomocniczego w latach 1986-2013. Mszy pogrzebowej w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie spoczął zmarły biskup, przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. 83-letni biskup Marian Duś zmarł po długiej chorobie w...

W Kaliszu w dniach od 3 do 7 października br. odbędą się Narodowe Rekolekcje połączone z aktem zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Hasłem rekolekcji są słowa...

Podczas Mszy św. dziękczynnej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, w niedzielę 12 września br., bp Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, ogłosił ustanowienie tegoż kościoła sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego.  "To wyjątkowy moment dla parafii,...

W imieniu papieża Franciszka papieski delegat kard. Marcello Semeraro ogłosił kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Czacką nowymi błogosławionymi. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września 2021 r. miały miejsce uroczystości beatyfikacyjne Prymasa...

Niech nowi Błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego Narodu, niech będą światłem dla władz państwowych i samorządowych oraz niech wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa - powiedział kard. Marcello Semeraro,...

„Bóg daje nam nowych błogosławionych w trudnych czasach, byśmy patrząc na nich, mieli odwagę pokonywać przeciwności, byśmy nie tracili nadziei i podejmowali swoje zadania otwierając serce dla drugiego człowieka” – powiedział Prymas Polski abp...

Ci incontriamo oggi per condividere esperienze e sostenerci nel cammino della tutela dei minori e avviare la necessaria cooperazione – ha affermato l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, all'inizio della conferenza internazionale...

“We meet today in order to share our experiences and also to support the protection of children and initiate necessary cooperation,” said Archbishop Stanisław Gądecki, the President of the Polish Bishops Conference, at the...

Con la S. Messa nella Cappella della Madonna presieduta dall'Arcivescovo Wacław Depo, membro della Commissione per il Clero dell'Episcopato Polacco, è iniziato l'incontro annuale dei rappresentanti della Sezione Permanente della Commissione per la Formazione...

Il 19 settembre prossimo inizierà a Varsavia un convegno internazionale organizzato dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei minori e dalla Conferenza Episcopale Polacca. Vi parteciperanno rappresentanti degli Episcopati e persone che lavorano nel...

La beatificazione del Card. Wyszyński è estremamente importante non solo per la Chiesa, ma anche per l'intera società polacca nel Paese e all'estero – ha affermato l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca...

A nome di Papa Francesco, il Card. Marcello Semeraro, Delegato Pontificio, ha proclamato il Card. Stefan Wyszyński e Madre Elżbieta Czacka nuovi beati. Nel Tempio della Divina Provvidenza a Varsavia, il 12 settembre 2021,...

May the new Blesseds be powerful intercessors for this meritorious Nation, may they be a light for state and local authorities, and may support the Church in Poland in constant fidelity to Christ’s Gospel...

I nuovi Beati siano potenti intercessori di questa benemerita Nazione, siano luce per le autorità statali e locali, e sostengano la Chiesa in Polonia nella costante fedeltà al Vangelo di Cristo. Marcello Semeraro, Prefetto...

La Arquidiócesis de Varsovia, en colaboración con la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Polaca, ofrecerá un servicio fotográfico especial en el que se pondrán a disposición de los medios de comunicación imágenes...

L'ingresso del nuovo Vescovo di Legnica Andrzej Siemieniewski alla Cattedrale di Legnica intitolata ai Santi Pietro e Paolo avrà luogo lunedì 20 settembre 2021, nel 680.mo anniversario della dedicazione di questa chiesa. La celebrazione che...

The Archdiocese of Warsaw, in cooperation with the Press Office of the Polish Bishops' Conference, will offer a special photo service where pictures will be made available on an ongoing basis during the ceremony. All...

L'Arcivescovo Stanisław Gądecki, a nome della Conferenza Episcopale Polacca, ha indirizzato al Card. Kazimierz Nycz, Metropolita di Varsavia le condoglianze per il decesso di Mons. Marian Duś, Vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Varsavia negli anni...

Il fatto che sia diventato santo non è solo l'onore più grande, ma anche il segno della grandezza di un uomo che, nonostante enormi difficoltà, è riuscito a realizzare coerentemente la visione di una...

Il vescovo Marian Duś è deceduto questo pomeriggio dopo una lunga malattia. Negli anni 1986-2013 è stato Vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Varsavia. Il motto del suo ministero episcopale erano le parole: "Nella croce è...

L'insegnamento del Primate ha ravvivato lo spirito della nazione, ne ha costruito il coraggio nei tempi difficili della lotta con le autorità comuniste, ha donato luce e un raggio di speranza – ha affermato...

WRZESIEŃ

12-18 września – Tydzień Wychowania w Polsce

15-16 września – Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych

16 września – Inauguracja roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

17 września – Dzień Golgoty Wschodu
– Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
– Światowy Dzień Sybiraka

17-18 września – Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę

17-19 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek Skautów Europy do sanktuarium NMP w Gidlach

18 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

18 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki

18 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Mężczyzn na Jasną Górę „Oblężenie Jasnej Góry”

18-19 września – Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

19 września – Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu

19 września – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze

19-22 wrześniaMiędzynarodowa konferencja o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej (Warszawa)

20-22 września – Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich (Porszewice k/Łodzi)

23-26 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Wędrowników Skautów Europy do sanktuarium na św. Krzyżu

25-26 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

26 września – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele

27 września – 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej - Warszawa, 12 IX 2021 r. Briefing przed beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia -  Warszawa, 12 IX 2021 r. Obrady Rady Biskupów Diecezjalnych - Jasna Góra, 25 sierpnia 2021 r.

html

Z życia Kościoła

W greckokatolickim sanktuarium maryjnym w Białym Borze odbyły się coroczne uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Pontyfikalnej Boskiej Liturgii przewodniczył bp Włodzimierz Juszczak OSBM, ordynariusz eparchii wrocławsko-koszalińskiej, koncelebrował bp Arkadiusz Trochanowski, ordynariusz powstałej...

Druhna Renata Hasiuk, minister Piotr Mazurek i ks. kanonik Stanisław Chodźko to tegoroczni laureaci Orderu im. ks. prałata Antoniego Sołtysika. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ten sposób uhonorowało osoby wybitnie zasłużone w pracy z młodzieżą...

Uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy odbywają się co roku w parafii greckokatolickiej w Białym Borze w województwie zachodniopomorskim. Cerkiew białoborska posiada od 2007 roku status Sanktuarium Maryjnego. Jest to szczególne miejsce dla...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_