Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zdaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego Synod Biskupów w nowej formule ma szansę podjąć szersze spektrum zagadnień dotyczących Kościoła i włączyć do refleksji różne wrażliwości, które czasami formułują przeciwstawne opinie. Metropolita poznański...

Od 20 czerwca zostają zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych i dniach nakazanych. Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęli decyzję, że od 20 czerwca br. dyspensy...

„Święty Józefie oświecaj drogę Kościoła Włocławskiego, którego jesteś Patronem, aby w ciemne zaułki współczesnego świata mógł zanieść blask prawdy o Bogu w Trójcy Jedynym” – powiedział w homilii podczas uroczystej Mszy św. połączonej z...

Z modlitwą zawierzenia na Jasną Górę przybyli przedstawiciele Komisji Maryjnej Episkopatu Polski na czele z przewodniczącym abp. Wacławem Depo. Obrady odbywały się w Domu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego. Wśród podejmowanych tematów znalazły się: peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej...

W sobotę, 19 czerwca, na Jasnej Górze odbyła się trzecia, po odnowieniu tradycji w 2019 roku, pielgrzymka wiernych Kościoła greckokatolickiego. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski, natomiast homilię wygłosił bp Włodzimierz...

W sobotę, 19 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kongres Młodzieży Polonijnej online. Tym razem pod hasłem: „Z szacunkiem, współczuciem i delikatnością (KKK 2358)". W Kongresie wzięli udział przedstawiciele młodzieży polonijnej z Anglii,...

Informacja dotycząca uroczystej beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Wspólna beatyfikacja uzasadniona...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność" to laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2020. Wyróżnienie przyznawane przez Fundację „Solidarna Wieś" wręczono podczas uroczystej gali, która 17 czerwca odbyła się w...

W najbliższą sobotę, 19 czerwca br. o godz. 11. odbędzie się ingres do katedry włocławskiej nowego biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego z udziałem nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio, Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz biskupów...

Z dniem 1 października 2021 roku w Kościele w Polsce wchodzi w życie dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, który określa nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Kongregacja ds. Duchowieństwa,...

Modlitwa jest naszą życiową koniecznością, ponieważ jest oddechem duszy; wszystko w życiu jest jej owocem. Jaka modlitwa, takie życie - powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Publikujemy pełny tekst...

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, śląskiego kapłana i męczennika, odbędzie się w sobotę, 20 listopada br., w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Nowy termin uroczystości zaaprobował papież Franciszek, a datę potwierdził Sekretariat Stanu...

Wspólna beatyfikacja matki Róży Czackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego nie jest kwestią przypadku, ich drogi przecinały się przez 40 lat - powiedział kard. Kazimierz Nycz we wtorek, 15 czerwca w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Podczas...

Wyzwań liturgicznych nigdy nam nie zabraknie, ciągle pojawiają się nowe, ale mamy w Polsce dobrze przygotowanych liturgistów, którzy czuwają nad poprawnością liturgii - podkreślił bp Adam Bałabuch, podsumowując swoją posługę na stanowisku przewodniczącego Komisji...

Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościoła lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać,...

Secondo l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, la nuova formula del Sinodo dei Vescovi ha la possibilità di cogliere uno spettro più ampio di questioni che riguardano la Chiesa e di includere...

Il 1° ottobre 2021 entrerà in vigore il documento “Il Cammino di Formazione dei Sacerdoti in Polonia. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, che stabilisce nuove regole per la formazione sacerdotale in Polonia. La Congregazione per...

La Beatificazione del Servo di Dio don Jan Macha, sacerdote e martire della Slesia, si terrà sabato 20 novembre presso la Cattedrale di Cristo Re a Katowice. La nuova data della cerimonia è stata...

The beatification of the Servant of God Fr. Jan Macha, a Silesian priest and martyr, will take place on Saturday, November 20th, in Katowice’s Cathedral of Christ the King. The new date of the...

“We never lack liturgical challenges, and new ones keep appearing, but we have well-prepared liturgists in Poland who watch over the correctness of liturgy,” Bishop Adam Bałabuch stressed, summing up his ministry as the...

La beatificazione congiunta di Madre Róża Czacka e del Cardinale Stefan Wyszyński non è una questione di coincidenze, le loro strade si sono incrociate per 40 anni – ha affermato il Card. Kazimierz Nycz...

“The joint beatification of mother Róża Czacka and Cardinal Stefan Wyszyński is not a coincidence; their paths crossed for 40 years,” said Cardinal Kazimierz Nycz on Tuesday, June 15, at the House of the...

“It is my hope that the celebration of the World Day of the Poor, now in its fifth year, will grow in our local Churches and inspire a movement of evangelization that meets the poor...

Il 1.mo maggio 2021 la Santa Sede ha annunciato sette nuove invocazioni nelle Litanie di S. Giuseppe (Lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Prot. N. 133/21): Custos Redemptoris,...

A Kalwaria Zebrzydowska, è terminata il 12 giugno, la Sessione Plenaria di due giorni della Conferenza Episcopale Polacca. I principali argomenti trattati sono stati: la beatificazione del card. Stefan Wyszyński e di madre Elżbieta...

La beatificazione del Cardinale Stefan Wyszyński e di Madre Elżbieta Róża Czacka, il documento sulla formazione del clero, la pastorale nella Chiesa dopo la pandemia, la visita "ad limina Apostolorum" – questi sono i...

The Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Rosa Czacka, a document on priestly formation, pastoral care in the Church after the pandemic, the visit “ad limina Apostolorum”: These were the main topics...

Oggi ci riuniamo nella memoria del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, ringraziando Dio per la solennità di ieri del Sacratissimo Cuore di Gesù. La convergenza di queste celebrazioni liturgiche ci spinge a tornare...

Proprio come cento anni fa, ci consacriamo umilmente al Tuo Sacratissimo Cuore, offrendo la nostra Patria in Tuo possesso – ha esordito l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, recitando l'Atto di Consacrazione...

L'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, insieme a tutto l'Episcopato e in unione con i fedeli, oggi (11 giugno 2021) rinnova l'Atto di Consacrazione del Popolo Polacco al Sacratissimo Cuore di Gesù....

Maj-czerwiec – Dzieci komunijne dzieciom misji – Dzień misyjny w Białym Tygodniu, inicjatywa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
22 czerwca – Spotkanie duchownych odpowiedzialnych w diecezjach za formację diakonów, Gniezno (Komisja Duchowieństwa KEP)>>Więcej
22-24 czerwca
– Sympozjum naukowe online „Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego” (Komisja KEP ds. Misji, UKSW) >>Więcej 
23 czerwca – Kard. Wyszyński i Matka Czacka – nauczyciele i świadkowie miłości Boga, bliźniego i Ojczyzny – sesja wykładowa >>Więcej
24 czerwca, godz. 16.00 – Wernisaż wystawy “Zanurzony w Pięknie” w 50. rocznicę śmierci o. Efrema Klawittera z Kcyni, kapucyna. Wystawę otworzy bp Michał Janocha, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej >>Więcej
27 czerwca, godz. 17.00
– Modlitwa za zranionych w Kościele, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie >>Więcej
28 czerwca – Prezentacja najnowszych danych dot. wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce (godz. 11, online) >>Więcej
29-30 czerwca – I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych online >>Więcej

LIPIEC

1-2 lipca – Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę
6 lipca – Bł. M. Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej w Polsce
6 lipca – Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych
10 lipca – Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie
16 lipca – Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)
18-25 lipca – 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – Akcja Św. Krzysztof 1 gr za 1 km szczęśliwej jazdy – zbiórka ofiar na środki transportu dla misjonarzy – MIVA Polska
25 lipca – Święto Policji (Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie)
31 lipca – Uroczystości 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (Msza św., Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00)

 SIERPIEŃ (miesiąc dobrowolnego daru abstynencji)

1 sierpnia – Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
5-14 sierpnia – Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę (rozpoczęcie – Katedra Polowa Wojska Polskiego, godz. 5.30)
14-15 sierpnia – Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”:
– 14. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;
– 15. 08, godz. 1100 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;
– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie
15 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)
15 sierpnia – Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Jasna Góra
15 sierpnia – Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej
15 sierpnia – Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej
15 sierpnia – Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
18-19 sierpnia – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do  Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu
21-22 sierpnia – Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę
22 sierpnia – Prawdopodobna beatyfikacja Sł. Bożego ks. Jana Machy w ramach pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej – Piekary Śląskie
26 sierpnia – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
29 sierpnia – Uroczystości odpustowe w Stoczku Warmińskim

Kalwaria Zebrzydowska - Msza Święta, 12 czerwca 2021 r.  - 389. ZP KEP Zawierzenie Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - Kraków, 13 czerwca 2021 r. 389. Zebranie Plenarne KEP - obrady - Kalwaria Zebrzydowską, 11 czerwca 2021 r.

html

Z życia Kościoła

4 lipca o godz. 10. na statku „Wratislavia” we Wrocławiu przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego będzie celebrowana Msza św. w intencji Polskich Marynarzy Rzecznych z udziałem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Po Mszy św. odbędzie się...

Na Jasnej Górze odbyła się 40. pielgrzymka zorganizowana przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych z udziałem bp. Tadeusza Bronakowskiego. Przebiegała pod hasłem „Eucharystia uzdrawia i wyzwala”. Rodzina, Kościół, samorząd i...

W sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, koło Wyszkowa (Diecezja Warszawsko-Praska), 19 czerwca 2021 r. odbyła się X Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej oraz ich duszpasterzy. Ze względów epidemicznych udział w niej wzięły tylko reprezentacje...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_