Każdy mężczyzna i każda kobieta jest misją i to jest powodem, dla którego żyje na ziemi. Wielkim wyzwaniem jest przeżywanie z radością swej odpowiedzialności za świat - pisze Ojciec Święty Franciszek w orędziu z okazji przypadającego...

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w najbliższą niedzielę, 21 października. To święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Rozpoczyna ono Tydzień Misyjny przeżywany w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha...

Dzisiejsze przedpołudnie poświęcone było pracy w grupach nad przyjęciem relacji do 3 części Instrumentum laboris. Dyskutowano nad tym co oznacza przekaz wiary oraz jak wyraża się działanie Boże. Podjęto również temat trudności, jakie młodzi...

We wspomnienie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, wspominamy również męczeństwo kapłanów, którzy oddali życie za wiarę w czasach totalitaryzmów XX wieku. „Wspominając męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, pamiętamy również o jego beatyfikacji, kiedy został...

Program duszpasterski na rok 2018/2019, owoce Kongresu Młodych Konsekrowanych, program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce oraz najnowszy dokument poświęcony dziewictwu konsekrowanemu to główne tematy obrad odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach. Spotkanie odbyło...

Życie Jezusa w Nazarecie, „opcja na rzecz pustyni” i współczesne formy niewolcnitwa to tematy sesji synodalnej 18 października. Podczas dzisiejszej sesji synodalnej została poruszona kwestia 40 mln współczesnych niewolników, ludzi którzy są przedmiotem handlu, przymusowej...

W ogrodach Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie odsłonięto i poświęcono pomnik św. Jana Pawła II. Przecięcia wstęgi na pomniku papieża dokonali kard. Stanisław Dziwisz i abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. W uroczystości wzięli...

Nie ma potwierdzonych dowodów na inną datę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki niż 19 października 1984 roku – to konkluzja z konferencji prasowej pt. „Ostatnie godziny życia księdza Popiełuszki, bohaterstwo i męczeństwo. Kiedy kanonizacja?”, zorganizowanej...

Kontekst społeczny młodych katolików, którzy żyją w społeczeństwach wielokulturowych i wielowyznaniowych, znalazł się w centrum obrad synodalnych 17 października. Ojcowie synodalni podkreślili również znaczenie Światowych Dni Młodzieży, w tym spotkanie w Krakowie w 2016...

Podczas przedpołudniowej sesji synodalnej dn. 16 października głos zabrał bp Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, który w swoim przemówieniu uwypuklił istotną rolę lekcji religii w szkole. „Podejmując refleksję nad propozycją, jaką Kościół...

„Naszym obowiązkiem i przywilejem jest przekazać dziedzictwo św. Jana Pawła II następnym pokoleniom. Niech więc to dziedzictwo utrwala się w naszej świadomości, w naszej kulturze, w naszej codziennej postawie, w naszej miłości i służbie”...

Edukacja do wartości, formacja młodych liderów, imigracja i ideał chrześcijański – to niektóre tematy podejmowane w czasie sesji przedpołudniowej w dn. 16 października na Synodzie Biskupów w podsumowaniu abp. Stanisława Gądeckiego. Podczas sesji przedpołudniowej omawiano...

„Dzień po wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II, kard. Stefan Wyszyński zapytał go jak się czuje jako papież. Jan Paweł II odpowiedział, że czuje się tak, jakby tu od zawsze był. Na...

News

Commemorating the martyrdom of Fr. Jerzy Popiełuszko, on October 19th , we also remember the martyrdom of priests who gave their lives for faith in the times of totalitarianism in the 20th century. Archbishop Stanisław...

Today, the morning session was devoted to working in groups on the adoption of the relation regarding Part 3 of the Instrumentum Laboris. The discussion focused on the meaning of the message of faith...

Most Holy Father, My Brothers Bishops, Dear Sisters and Brothers, Please, let me call Your attention just to one - but in my opinion crucial - a moment of our reflection based on the Instrumentum Laboris. In...

Jesus’ life in Nazareth, the “option for the desert,” and modern forms of slavery were the themes of the Synodal session on October 18th. During today’s synod session, the subject of 40 million modern slaves—people who...

During the morning session of the Synod, on October 16 th, Marek Solarczyk, the delegate of the Polish Bishops' Conference for Vocations, spoke about the important role of religion lessons at school. “Reflecting on the...

The social context of young Catholics living in multicultural and multi-denominational societies was at the center of the Synod assembly on October 17th. The Synod Fathers also stressed the importance of the World Youth...

Education to values, the formation of young leaders, immigration, and the Christian ideal - these are some of the topics discussed during the morning session of the Synod of Bishops, on October 16th, and...

Even before being elected Pope, Bishop Wojtyła was known in the universal Church and his voice counted. Despite his young age, he was an outstanding figure of the Church. He participated in synods, became...

“The day after Cardinal Karol Wojtyła’s election as Pope John Paul II, Cardinal Stefan Wyszyński asked him how he felt as Pope. John Paul II answered that he felt as if he had always...

Pope Francis drew attention to the speech of Archbishop Stanisław Gądecki, President of the Polish Bishops' Conference, on the “Post-Modernist Totalitarianism that Is Killing the Souls of the Young.” Archbishop Gądecki delivered it on...

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

ZAPRASZAMY DO POBIERANIA NAJNOWSZYCH ZDJĘĆ

Odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II - 18 X 2018 Warszawa Popiełuszko. Biografia - prezentacja książki M. Kindziuk, KAI, Warszawa, 17.10.2018 Msza św. w 40. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w Sanktuarium JPII w Krakowie, 16.10.2018 Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II z udziałem Prezydenta PR Andrzeja Dudy Wręczenie nagród Totus Tuus 2018 r.

Z życia Kościoła

Swoją działalność rozpoczął portal informacyjno-społecznościowy www.polskifr.fr, którego wydawcą jest Polska Misja Katolicka we Francji. To pierwsze tego typu medium na świecie wydawane przez PMK. Uroczysta inauguracja odbyła się w Ambasadzie RP w Paryżu. Zakres tematyczny portalu...

Prawo a wartości w Europie to tytuł sesji, która miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie w ramach II Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi". W spotkaniu wziął udział m.in. bp Artur Miziński, sekretarz generalny...

W Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie odbyło się dwudniowe sympozjum zorganizowane przez cztery konferencje życia konsekrowanego w Polsce (9-10 października). Przebiegało ono pod hasłem „Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii”....

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_