Informujemy, że od dnia 14 października br. Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Módlcie się, a wspólna modlitwa niech będzie dla was natchnieniem w pogłębianiu wzajemnego braterstwa - powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków w czasie audiencji generalnej. Publikujemy pełną treść pozdrowień: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i...

Obchodząc kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, dziękujemy Bogu za wszystkie osoby, które podjęły to powołanie – napisał bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski,...

21 stycznia 2021 roku, w katedrze polowej Wojska Polskiego, o godz. 11.00, odbędzie się uroczysta Msza święta z okazji 30-lecia Przywrócenia Ordynariatu Polowego. Liturgii przewodniczył będzie kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Ze względu na pandemię...

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się w liście do kard. Vincenta Nicholsa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, o podjęcie starań w celu ratowania życia Polaka ze szpitala w Plymouth. Przewodniczący Episkopatu...

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała Notę na temat Środy Popielcowej dotyczącą nałożenia popiołu w okresie pandemii. W Nocie wskazano, że kapłan po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu...

Polska jest uważana za jedną z najbardziej spolaryzowanych społeczności we współczesnej Europie stąd praca nad jednością jest dla nas niezwykle ważnym zadaniem – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w rozmowie z...

Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9), obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Ze względów sanitarnych zdecydowano się na zorganizowanie nabożeństw w większych...

Ok. 400 osób z 23 krajów uczestniczyło w Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbył się w sobotę 16 stycznia w formie online. Spotkanie, którego temat brzmiał: „Idź i odbuduj mój Kościół... domowy" było poświęcone aktualnym...

Pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15) w niedzielę 17 stycznia odbędzie się XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W tym roku...

W odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to dar żywego Boga (Ps 18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10) - napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący...

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, chcę zaprosić Was do uczestnictwa w uroczystościach lokalnych – napisał bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu...

Chciałbym jak najserdeczniej podziękować Księdzu Prałatowi za wieloletnią posługę Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych i za zaangażowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości  misyjnej w Kościele w Polsce – napisał przewodniczący Konferencji...

Kongregacja Ewangelizacji Narodów mianowała księdza dra Macieja Będzińskiego, prezbitera diecezji radomskiej, dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Nowy dyrektor PDM rozpocznie swoją posługę 15 stycznia 2021 roku. Dotychczasowy dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w...

W sobotę, 30 stycznia o godz. 10.00, w kościele pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach, odbędą się święcenia biskupie ks. Artura Ważnego. Dotychczasowy ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej, został mianowany przez papieża...

Założenia, cele i treści trzeciego roku programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2021/2022), wpisanego w hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”, znalazły się w centrum dorocznego posiedzenia Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Spotkaniu w formie...

The President of the Polish Bishops' Conference, Archbishop Stanisław Gądecki, wrote to Card. Vincent Nichols, President of the Episcopal Conference of England and Wales, to make efforts to save life of a Pole in...

Il mondo virtuale non può sostituire la reale presenza di Cristo nell’Eucarestia, in quanto in televisione e in internet non ci sono Sacramenti – ha detto Mons. Stanisław Gądecki, il Presidente della Conferenza Episcopale...

The virtual world cannot replace the real presence of Christ in the Eucharist, as there are no sacraments on television and on internet – said Archbishop Stanisław Gądecki, the President of the Polish Bishops’...

The prayer of the rabbi and bishops at the Jewish cemetery in Warsaw, the Liturgy of the word with comments by the rabbi and the bishop, and a concert of Jewish music - these...

Preghiera del rabbino e dei vescovi al cimitero ebraico di Varsavia, liturgia della parola con commenti del rabbino e del vescovo e un concerto di musica ebraica: questi sono i punti più importanti della...

"Fede e vita della Chiesa. Quale redenzione? Quale chiesa? Quale redentore?" - il tema di questa terza e ultima giornata di riflessione sull'eredità che Karol Wojtyla ci ha lasciato. La Conferenza "Verso il futuro con...

"Famiglia e Società. Quale famiglia? Quale Società?" il tema della seconda giornata di lavori della Conferenza "Verso il futuro con Giovanni Paolo II" sulla responsabilità dei laici cattolici nella vita sociale. La Conferenza online,...

"Persona – Antropologia ed Etica. Quale persona? Questo il titolo della Sessione del 15 gennaio della Conferenza Internazionale "Verso il futuro con Giovanni Paolo II". L'irriducibilità dell'uomo – ha affermato Mons. Marek Jędraszewski, Metropolita di...

"Building a prevention system and supporting the injured parties must be a priority for the Church in the world and in Poland," underlined the speakers of a Webinar regarding protection against child abuse, held...

The life, thought, legacy and deeds of John Paul II are good for the present and can also be a light for future generations. Today a 3-day online International Conference begins to mark the...

La vita, il pensiero, l'eredità e le gesta di Giovanni Paolo II è un bene al presente e può essere una luce anche per le generazioni future. Prende l'avvio oggi una Conferenza Internazionale online...

Costruire un sistema di prevenzione e sostenere le parti lese deve essere una priorità per la Chiesa nel mondo e in Polonia - hanno sottolineato i relatori del Webinar del 13 gennaio 2021 sulla...

The Day of Judaism in the Church for me, Rabbi, is a holy day - said Rabbi Michael Schudrich during the press conference for the presentation of the 24th Day of Judaism in the...

La Giornata del Giudaismo nella Chiesa per me, Rabbino, è un giorno santo – ha detto il Rabbino Michael Schudrich durante la conferenza stampa di presentazione della 24° Giornata del Giudaismo nella Chiesa Cattolica...

The Sunday of the Word of God is a spark that appears and should stir fervor and love for Sacred Scripture without which we cannot understand Christ - said Archbishop Stanisław Gądecki, President of...

16 grudnia godz. 12:00 – konferencja prasowa z prezentacja opublikowanego niedawno przez Papieską Radę dla Popierania Jedności Chrześcijan ekumenicznego vademecum dla biskupów

16 grudnia – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, zaprasza na sympozjum:„Jan Paweł II i komunikacja społeczna. W stulecie urodzin Papieża” Więcej

19 grudnia – święcenia biskupie ks. Jacka Grzybowskiego, Diecezja Warszawsko-Praska więcej 

26 grudnia – Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych

27 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin

Konferencja prasowa przed Dniem Papieskim - Warszawa, 30 IX 2020 r.

html

Z życia Kościoła

Z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce została zorganizowana sesja on-line dotycząca prewencji i ochrony małoletnich. Spotkania rozpoczęły się 7 stycznia br. i potrwają do początku lutego. Wydarzeniu patronuje Prymas Polski,...

Dnia 18 stycznia 2021 roku zmarł opatrzony świętymi sakramentami w 52 roku życia i 27 roku kapłaństwa śp. ksiądz Artur Godnarski - Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, koordynator ogólnopolskiej inicjatywy...

„Trochę ciepła dla bezdomnego” i „Uliczny Patrol Medyczny” – to projekty, które Caritas Polska realizuje wraz z partnerami dzięki wsparciu darczyńców. Szczególnego znaczenia nabierają one zimą, gdy ludzie żyjący na ulicach każdego dnia walczą...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_