Życzę, aby każdy dzień nowego roku był napełniony dobrem, nadzieją i pokojem – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji święta Rosz Haszana. List z noworocznymi życzeniami dla Wspólnoty Żydów Polskich został...

Obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale także okazję do rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności – napisał papież Franciszek w orędziu na...

Życzę Księdzu Biskupowi głębokiego doświadczenia działania Ducha Świętego w swoim życiu i w pełnionej posłudze pasterskiej w diecezji ełckiej – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla biskupa pomocniczego nominata...

Ks. Dariusz Zalewski, dotychczasowy proboszcz parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska. Komunikat Nuncjatury>> Ks. Dariusz Zalewski urodził się 29 stycznia...

Orędzie papieża to kolejny element budowania procesu integracji w społeczeństwie, a dla nas w Kościele jest to integracja katolicka. Papież mówi, że, aby budować przyszłość, powinniśmy się poznawać – powiedział bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący...

Otwartość i solidarność względem cudzoziemca nie są dla chrześcijanina wyłącznie odruchem humanitarnym, lecz nade wszystko praktykowaniem religijnych nakazów, stają się moralną powinnością - czytamy w Komunikacie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i...

Witam szczególnie uczestników obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II, ustanowionej przez tegoż mojego Poprzednika. Dziękuję za waszą obecność i zachęcam was, abyście propagowali w świecie jego dziedzictwo duchowe, naśladując świętość jego życia...

Przeżywając XXII Dzień Papieski chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w Veritatis splendor. Celem encykliki jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania jest ona nadal dobrą...

Lekcje religii i etyki w szkole, katecheza parafialna oraz prace związane z opracowaniem nowego dyrektorium katechetycznego w Polsce i dokumentu określającego posługę katechisty były głównymi tematami obrad Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Spotkanie odbyło się...

24 i 25 września 2022 r. odbędzie się 38. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę pod hasłem „Rodzina wspólnotą pokoju”. Organizatorem pielgrzymki jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin działający przy Radzie Konferencji Episkopatu...

Życzę wszystkim pracownikom mediów, by zawsze pamiętali, że ich praca jest przede wszystkim służbą – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, obchodzonego w Kościele w...

Bardzo jestem zadowolony z tej krótkiej wizyty w Kazachstanie, gdzie miał miejsce Kongres Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii – powiedział abp Stanisław Gądecki, 15 września, po powrocie z Kazachstanu. Przewodniczący Episkopatu Polski uczestniczył w Kongresie...

Pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” w sobotę, 17 września, w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Gościem specjalnym będzie kard. Angelo Scola z Mediolanu. Forum pod patronatem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji...

Z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzimy Dzień Modlitw za Ukrainę. Celem tego Dnia jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności...

Warto prowadzić komunikację, kierując się naczelną zasadą, że dziennikarską misję komunikacji realizujemy przede wszystkim dla budowania dobra wspólnego, ponad podziałami – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu  Konferencji Episkopatu Polski,...

Il messaggio del Papa è un altro elemento per costruire il processo di integrazione nella società, ma per noi nella Chiesa è una integrazione cattolica. Il Papa dice che per costruire il futuro dobbiamo...

The Pope's message is one more element of the process of integration in society, and for us in the Church this means Catholic integration. The Pope says that in order to build the future,...

Dal 14 al 15 settembre si terrà nella capitale del Kazakistan, Nur-Sultan, il VII Congresso dei leader del Mondo e delle Religioni Tradizionali, dal titolo: "Il ruolo dei leader delle religioni mondiali e tradizionali...

On September 14-15, the 7th Congress of the Leaders of World and Traditional Religions, will be held in the Kazakh capital Nur-Sultan under the theme “The role of the leaders of world and traditional...

Si è concluso il V Congresso delle famiglie polacche all'estero, il cui tema era l'educazione dei bambini e dei giovani nella Famiglia della diaspora polacca. Al Congresso hanno preso parte oltre 300 persone provenienti da...

The Congress of Polish Families living outside Poland was attended by more than 300 people from 23 countries. The sessions and discussions focused on affirming God's plan for marriage and the family, their tasks...

A Varsavia, nell'edificio della Segreteria della Conferenza Episcopale Polacca, il 5 e 6 settembre, si è riunita la Commissione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. I lavori sono stati presieduti da...

Queen Elizabeth II was a symbol of the unity of the United Kingdom and a symbol of those values on which Europe was founded. Her love for the nation, love for family, dedication, sense...

Vorsitzender der Polnischen Bischofskonferenz: Die Aufgabe der Kirche ist es, an den Wert von Umkehr, Vergebung und Versöhnung zu erinnern Aufgabe der Kirche ist es, die Menschen an den Wert von Umkehr, Vergebung und Versöhnung...

The Church's task is to remind people of the value of conversion, forgiveness and reconciliation. State institutions are called upon to decide on the practical forms of restoration of justice - wrote the President...

Il compito della Chiesa è ricordare alle persone il valore della conversione, del perdono e della riconciliazione. Le istituzioni statali sono chiamate a decidere sulle forme pratiche di ripristino della giustizia, ha scritto l'Arcivescovo...

Président de l'Episcopat : La mission de l'Église c’est rappeleraux gens la valeur de la conversion, du pardon et de la réconciliation La mission de l'Église c’est rappeleraux gens la valeur de la conversion, du...

Presidente del Episcopado: La tarea de la Iglesia es recordar el valor de la conversión, el perdón y la reconciliación La tarea de la Iglesia es recordar el valor de la conversión, el perdón y...

Su iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE), il 14 settembre, festa dell'Esaltazione della Santa Croce, celebreremo la Giornata di Preghiera per l'Ucraina. L'obiettivo di questa Giornata è il sostegno spirituale agli ucraini che...

È importante plasmare il nostro cuore e quello del prossimo sulla base del Vangelo – hanno scritto i Vescovi nella loro lettera pastorale in vista della XII Settimana dell'Educazione che inizierà l'11 settembre e...

24-25 września – Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę

25 września – 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

27-28 września – VI Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

28 września – Koronka na ulicach miast

29-30 września – Międzynarodowy kongres sportowy w Watykanie

29 września – 2 października – Ogólnopolskie Targi Wydawców Katolickich 2022

Konferencja prasowa przed 108. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy, Warszawa, 23.09.2022 XX Ogólnopolskiego Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze, 15 września 2022 Spotkanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Warszawa, 5-6.09.2022 Więcej zdjęć: www.flickr.com/photos/episkopatnews/albums/

Z życia Kościoła

O bł. Edmundzie Bojanowskim, roli wiernych świeckich w Kościele i zadaniach sióstr służebniczek - mówił...

25 września w bazylice archikatedralnej w Białymstoku nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio nałożył paliusz na ramiona abp....

O gościnność i otwartość wspólnot parafialnych zaapelował w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Prymas Polski...

Młodzież i księża odpowiedzialni za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce spotkali się w Zabawie, w...

W dniach 22-25 września, w Licheniu, spotykają się młode osoby konsekrowane z całej Polski. W...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_