Informujemy, że od dnia 14 października br. Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Polska jest uważana za jedną z najbardziej spolaryzowanych społeczności we współczesnej Europie stąd praca nad jednością jest dla nas niezwykle ważnym zadaniem – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w rozmowie z...

Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9), obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Ze względów sanitarnych zdecydowano się na zorganizowanie nabożeństw w większych...

Ok. 400 osób z 23 krajów uczestniczyło w Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbył się w sobotę 16 stycznia w formie online. Spotkanie, którego temat brzmiał: „Idź i odbuduj mój Kościół... domowy" było poświęcone aktualnym...

Pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15) w niedzielę 17 stycznia odbędzie się XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W tym roku...

W odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to dar żywego Boga (Ps 18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10) - napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący...

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, chcę zaprosić Was do uczestnictwa w uroczystościach lokalnych – napisał bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu...

Chciałbym jak najserdeczniej podziękować Księdzu Prałatowi za wieloletnią posługę Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych i za zaangażowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości  misyjnej w Kościele w Polsce – napisał przewodniczący Konferencji...

Kongregacja Ewangelizacji Narodów mianowała księdza dra Macieja Będzińskiego, prezbitera diecezji radomskiej, dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Nowy dyrektor PDM rozpocznie swoją posługę 15 stycznia 2021 roku. Dotychczasowy dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w...

W sobotę, 30 stycznia o godz. 10.00, w kościele pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach, odbędą się święcenia biskupie ks. Artura Ważnego. Dotychczasowy ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej, został mianowany przez papieża...

Założenia, cele i treści trzeciego roku programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2021/2022), wpisanego w hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”, znalazły się w centrum dorocznego posiedzenia Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Spotkaniu w formie...

Kwerenda dostarczająca podstawowe dane ilościowe dotyczące osób małoletnich skrzywdzonych seksualnie w Kościele, opublikowana w marcu 2019 r., została uzupełniona o pogłębioną analizę statystyczną. Ukazuje ona wewnętrzną dynamikę problemu, co może pomóc w budowaniu systemu prewencji....

W związku z Dniem Solidarności z Chorwacją, ustanowionym 24 stycznia b.r., przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęcił do wsparcia modlitewnego i finansowego poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w tym kraju. Przewodniczący Episkopatu przypomniał,...

Życzę Wam, abyście w nowym roku, z odnowionym zapałem, mogli pogłębiać tajemnicę Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego - powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas audiencji generalnej. Publikujemy pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków....

Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską – napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego,...

Ponowne odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela może sprzyjać kształtowaniu konkretnych postaw, będących praktyczną odpowiedzią na bolączki naszych czasów – napisał abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, w propozycjach...

The prayer of the rabbi and bishops at the Jewish cemetery in Warsaw, the Liturgy of the word with comments by the rabbi and the bishop, and a concert of Jewish music - these...

Preghiera del rabbino e dei vescovi al cimitero ebraico di Varsavia, liturgia della parola con commenti del rabbino e del vescovo e un concerto di musica ebraica: questi sono i punti più importanti della...

"Fede e vita della Chiesa. Quale redenzione? Quale chiesa? Quale redentore?" - il tema di questa terza e ultima giornata di riflessione sull'eredità che Karol Wojtyla ci ha lasciato. La Conferenza "Verso il futuro con...

"Famiglia e Società. Quale famiglia? Quale Società?" il tema della seconda giornata di lavori della Conferenza "Verso il futuro con Giovanni Paolo II" sulla responsabilità dei laici cattolici nella vita sociale. La Conferenza online,...

"Persona – Antropologia ed Etica. Quale persona? Questo il titolo della Sessione del 15 gennaio della Conferenza Internazionale "Verso il futuro con Giovanni Paolo II". L'irriducibilità dell'uomo – ha affermato Mons. Marek Jędraszewski, Metropolita di...

"Building a prevention system and supporting the injured parties must be a priority for the Church in the world and in Poland," underlined the speakers of a Webinar regarding protection against child abuse, held...

The life, thought, legacy and deeds of John Paul II are good for the present and can also be a light for future generations. Today a 3-day online International Conference begins to mark the...

La vita, il pensiero, l'eredità e le gesta di Giovanni Paolo II è un bene al presente e può essere una luce anche per le generazioni future. Prende l'avvio oggi una Conferenza Internazionale online...

Costruire un sistema di prevenzione e sostenere le parti lese deve essere una priorità per la Chiesa nel mondo e in Polonia - hanno sottolineato i relatori del Webinar del 13 gennaio 2021 sulla...

The Day of Judaism in the Church for me, Rabbi, is a holy day - said Rabbi Michael Schudrich during the press conference for the presentation of the 24th Day of Judaism in the...

La Giornata del Giudaismo nella Chiesa per me, Rabbino, è un giorno santo – ha detto il Rabbino Michael Schudrich durante la conferenza stampa di presentazione della 24° Giornata del Giudaismo nella Chiesa Cattolica...

The Sunday of the Word of God is a spark that appears and should stir fervor and love for Sacred Scripture without which we cannot understand Christ - said Archbishop Stanisław Gądecki, President of...

May it be a time when the love of God will transform our hearts and open them to him and our brothers - said the President of the Polish Bishops' Conference Archbishop Stanislaw Gadecki...

Il 2021 sia un anno di riconciliazione e amore reciproco - ha detto il Presidente della Conferenza Episcopale Polacca l'Arcivescovo Stanislaw Gadecki negli auguri per il nuovo anno 2021. Pubblichiamo il testo intero degli auguri: Auguro...

La decisione di vaccinarsi è una questione di scelta personale secondo coscienza - rileva il Team di Esperti di Bioetica della Conferenza Episcopale Polacca sulla posizione in tema di vaccini. Il Team di Esperti presenta una valutazione circa...

16 grudnia godz. 12:00 – konferencja prasowa z prezentacja opublikowanego niedawno przez Papieską Radę dla Popierania Jedności Chrześcijan ekumenicznego vademecum dla biskupów

16 grudnia – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, zaprasza na sympozjum:„Jan Paweł II i komunikacja społeczna. W stulecie urodzin Papieża” Więcej

19 grudnia – święcenia biskupie ks. Jacka Grzybowskiego, Diecezja Warszawsko-Praska więcej 

26 grudnia – Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych

27 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin

Konferencja prasowa przed Dniem Papieskim - Warszawa, 30 IX 2020 r.

html

Z życia Kościoła

„Trochę ciepła dla bezdomnego” i „Uliczny Patrol Medyczny” – to projekty, które Caritas Polska realizuje wraz z partnerami dzięki wsparciu darczyńców. Szczególnego znaczenia nabierają one zimą, gdy ludzie żyjący na ulicach każdego dnia walczą...

Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w...

„Idź odbuduj mój Kościół... domowy /Rebuild my church... home/!" - to temat kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się 16 stycznia 2021 roku, w formie online za pośrednictwem aplikacji Zoom.  W programie znalazło się wiele...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_