Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sobotę 12 lutego 2022 roku o godz. 11 odbędzie się ingres nowego biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza do katedry polowej WP. Uroczystości odbędą się z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore...

Zapraszam Was, abyście się modlili, by wszyscy chrześcijanie, odkrywając czułą miłość Bożą, miłowali się wzajemnie – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Publikujemy pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj...

Kultura spotkania i dialogu stanowi fundament pokoju w Ojczyźnie i na świecie - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak podczas dorocznego spotkania Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Odbyło się ono 18...

Dziękujmy Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie zrodziło się dzięki możliwościom stwarzanym przez Dzień Judaizmu - powiedział abp Stanisław Gadecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 17 stycznia w Poznaniu, podczas głównych obchodów XXV...

17 stycznia 2021 r. Komunikat Kierownika Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży nt. współpracy Kościoła w Polsce z Państwową Komisją Arcybiskup Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, dnia 14 stycznia br. skierował...

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2) będziemy przeżywać w dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022. Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 rozważany będzie...

Życzę Księdzu Biskupowi, aby otoczył Ksiądz Biskup powierzony swojej pasterskiej pieczy Lud Boży troską zdecydowaną i rozważną, miłosierną i sprawiedliwą, oddaną i pełną poświęcenia. Niech w sercach polskich żołnierzy, dla których tak ważna jest...

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej i wieloletni Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska w...

16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana, Żandarmeria Wojskowa oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach to tegoroczni laureaci przyznawanych przez Ordynariat Polowy wyróżnień Benemerenti. Podczas uroczystości odczytany został komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o nominacji bp....

W sobotę, 15 stycznia br. obradowała Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Podczas obrad podsumowano działalności PRR, przewodniczący poszczególnych Zespołów roboczych przedstawili sprawozdanie z swojej działalności i podejmowanych inicjatyw. Zaprezentowano...

Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich chrześcijan do zabrania głosu na temat synodalności - powiedział bp Jacek Jezierski, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu podczas sesji pt. “O synodalności - ekumenicznie” zorganizowanej 14 stycznia w Warszawie,...

W centrum Caritas Polska w Warszawie obradowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Było to pierwsze spotkanie Komisji w nowym składzie. Dwudniowe posiedzenie składało się z licznych wykładów, obrad i dyskusji. Podczas spotkania bp Andrzej Czaja,...

Ustanowiony 25 lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce uświadamia nam, gdzie są korzenie chrześcijaństwa - powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu...

Nie chodzi tylko o celebrację, ale o pokazanie głębokich związków, jakie łączą Kościół katolicki z judaizmem – powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP podczas spotkania zapowiadającego jubileuszowy, XXV Dzień...

Wraz ze św. Józefem cieślą, prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bardziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Publikujemy pełny tekst...

Ringraziamo Dio per tutto il bene che è nato grazie alle opportunità realizzate dalla Giornata dell'Ebraismo – ha affermato Mons. Stanisław Gadecki, Metropolita di Poznań e Presidente della Conferenza Episcopale Polacca il 17 gennaio...

“Let us thank the Lord God for all the good that has come about through the opportunities created by the Day of Judaism,” said Archbishop Stanislaw Gądecki, Metropolitan of Poznan, President of the Polish...

The culture of meeting and dialogue is the foundation of peace in the homeland and in the world, said the Primate of Poland, Archbishop Wojciech Polak, during the annual meeting of the Presidential Couple...

La cultura dell'incontro e del dialogo è il fondamento della pace in Patria e nel mondo – ha affermato l'Arcivescovo Wojciech Polak, Primate di Polonia, durante l'incontro annuale della Coppia Presidenziale con i Rappresentanti...

May the small 25th jubilee of the celebration of the Day of Judaism in Poland not become a reason for us to boast. Rather, let us treat this anniversary as an occasion for a...

Il piccolo giubileo della venticinquesima Giornata dell'ebraismo in Polonia non diventi per noi motivo di vanto. Piuttosto trattiamo questo anniversario come un'occasione per una doppia riflessione. La prima è ancora una volta rendere consapevoli...

Non si tratta solo di una celebrazione, ma di mostrare i profondi legami che collegano la Chiesa cattolica con l'ebraismo – ha affermato il vescovo Rafał Markowski, Presidente del Comitato per il Dialogo con...

“We not only want to celebrate but also we are also intent on showing the deep relations that exist between the Catholic Church and Judaism,” said Bishop Rafał Markowski, chairman of the Committee for...

The missionary vocation, which some people in the Church live, is a special type of vocation that allows the Church to send the gift of the Gospel to the proverbial ends of the earth,...

La vocazione missionaria vissuta da alcune persone nella Chiesa è un tipo speciale di vocazione che consente alla Chiesa di inviare il dono del Vangelo fino ai proverbiali confini della terra - ha affermato...

Missionaries not only proclaim the Gospel and form communities of faith, but also carry out works of merciful love. They bring hope and comfort to local communities tormented by poverty and disease with their...

I missionari non si occupano solo di annunciare il Vangelo e di formare comunità di fede, ma realizzano anche opere di carità. Con il loro aiuto disinteressato portano speranza e conforto alle comunità locali...

“May Christ bless each of you and enable you to live in peace and joy the new time that is opening up before us”—this was the wish addressed by the President of the Polish...

The social and political events of recent months have filled our hearts with anxiety and concern for tomorrow. As believers, however, we should place our trust in God’s Providence, which rules the world and...

The year 2021 was the year of three important beatifications in the Church in Poland - Cardinal Wyszyński, Mother Czacka and Father Macha. They strongly marked pastoral initiatives and strengthened the community of believers,...

STYCZEŃ 2022

1825 styczniaTydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

23 styczniaNiedziela Słowa Bożego

26 stycznia – Konferencja prasowa przed Dniem Życia Konsekrowanego

26 stycznia Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

27 styczniaRocznica wyzwolenia KL Auschwitz, Oświęcim

LUTY

2 lutegoŚwiatowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach. Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych

69 lutego – Sympozjum „400 lat KEN” – spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich połączone z Zebraniem Statutowym Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych

11 lutego30. Światowy Dzień Chorego

15 lutego – Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim

19 lutegoMsza św. i spotkanie dla harcerzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z okazji wspomnienia liturgicznego bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy

27 lutego 5 marca55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Spotkanie Rzecznika KEP z przedstawicielami mediów - Warszawa, 2 grudnia 2021 r. Konferencja Prasowa - Poznań, 30 listopada 2021 r.

Z życia Kościoła

Papież Franciszek udzielił pomocy finansowej dla ofiar tajfunu Rai na Filipinach oraz dla migrantów na polsko-białoruskiej granicy – poinformowała watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, do której zadań należy między innymi koordynacja kościelnej działalności...

W związku z kierowanymi do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie informacjami o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”, decyzją Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego została zarządzona wizytacja stowarzyszenia. Do wszystkich członków Wspólnoty wystosowany został list wyjaśniający motywy...

Kryzys migracyjny to problem bliższy nam, niż mogło się wydawać choćby rok temu. Zaczyna się jednak daleko. Na przykład na Bliskim Wschodzie, skąd ludzie uciekają przed wojną i skrajną biedą. Wspieranie ich na miejscu,...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_