Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z żywą pamięcią czasu łaski, jaki pięć lat temu przeżywaliśmy w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży, zachęcam wszystkich – a zwłaszcza młodych – aby w mocy Ducha Świętego nieśli z odwagą i entuzjazmem Ewangelię...

Świadkowie wspominają dziwny gwar, podniesione głosy na ulicach, a później huk eksplozji. I potężny podmuch, który burzył domy bliżej portu, a w tych oddalonych wybijał szyby, wyrywał drzwi z futryn, roztrzaskiwał o ściany domowe...

Kanoniczne objęcie Archidiecezji Białostockiej przez nowego Metropolitę Białostockiego abp. Józefa Guzdka odbędzie się w piątek, 3 września o godz. 15.00. Ingres do Archikatedry w sobotę, 4 września o godz. 11.00 - podała na swoim...

Z tego miejsca zroszonego powstańczą krwią rozlega się apel: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Dzisiejsze spotkanie, chwila zadumy i wspólna modlitwa pozwalają wierzyć, że są ludzie dobrzy i...

We wtorek 3 sierpnia br. przypada 120. rocznica urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego. Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Bronakowskiego w Zuzeli, miejscu urodzin Prymasa, to jedno z wielu wydarzeń mających na celu uczczenie jubileuszu...

Niech z pamięci o bohaterach zrodzi się podziw, z podziwu zaś pragnienie naśladowania, a to zaowocuje dobrym i szlachetnym życiem każdego z nas - napisał abp Józef Guzdek, Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego, w Apelu...

Zapewniamy o duchowej bliskości i solidarności Kościoła w Polsce z duszpasterzami oraz wszystkimi wiernymi, dla których kościół św. Szymona od dziesięcioleci był miejscem kultu, a jednocześnie ważnym ośrodkiem polonijnym – napisali abp Stanisław Gądecki,...

Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić się nad przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze społeczeństwo – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości...

Także wówczas, gdy wszystko wydaje się pogrążone w mroku, jak podczas miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam: "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” – napisał...

Po dokładnej analizie zebranych materiałów dowodowych i po przesłuchaniu powołanych świadków, wina bp. Jana Szkodonia nie została udowodniona – czytamy w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej z dn. 23 lipca br. „W toku postępowania stwierdzono natomiast nierozważne...

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w ubiegłym tygodniu zaapelował o modlitwę i ofiary na rzecz poszkodowanych w nawałnicach w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii. W niedzielę 25 lipca odbędą się zbiórki funduszy...

Odwagi i siły do radosnego realizowania swojego powołania oraz pełni życia życzył sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Decyzją Ojca Świętego Franciszka...

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych – napisał bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji...

Zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii. Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych oraz unikniemy wielu ludzkich...

Papież Franciszek nie wyraża zgody na istnienie dwóch oficjalnych form liturgii w Kościele łacińskim (zwyczajnej i nadzwyczajnej), dlatego w motu proprio „Traditionis custodes” (łac. stróże/opiekunowie tradycji) uchylił wszystkie zezwolenia, normy i zwyczaje związane z...

Martedì 3 agosto prossimo ricorre il 120° anniversario della nascita del card. Stefan Wyszyński. La Santa Messa presieduta dal Vescovo Tadeusz Bronakowski a Zuzela, paese natale del Primate, è uno dei tanti eventi dei...

Vi assicuriamo la vicinanza spirituale e la solidarietà della Chiesa in Polonia, dei sacerdoti e di tutti i fedeli per i quali la Chiesa di S. Simone è da decenni un luogo di culto...

"We assure you of the spiritual closeness and solidarity of the Church in Poland with the pastors and all the faithful for whom St. Simon's Church has for decades been a place of worship...

Mi rivolgo con un appello a tutti i fedeli a pregare con fervore per la fine della pandemia. Confido che grazie alla preghiera persistente e all'atteggiamento responsabile e prudente di tutti i polacchi, proteggeremo...

“I ask that Sunday next July 25th be a day dedicated in the Church in Poland to solidarity with the victims of floods and storms in Europe,” wrote the President of the Polish Bishops’...

Faccio appello affinché domenica 25 luglio prossimo si celebri nella Chiesa in Polonia la giornata di solidarietà con le vittime delle alluvioni e del maltempo in Europa – ha affermato l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente...

„Ich bitte darum, dass der kommende Sonntag, der 25. Juli, in der Kirche in Polen ein Tag der Solidarität mit den Opfern der Überschwemmungen und Stürme in Europa sei“, schrieb der Vorsitzende der Polnischen...

« Je demande que le dimanche 25 juillet prochain soit une journée consacrée dans l’Église en Pologne à la solidarité avec les victimes des inondations et des tempêtes en Europe », a écrit le Président de...

“Pido que el domingo del próximo 25 de julio sea un día dedicado en la Iglesia en Polonia a la solidaridad con las víctimas de las inundaciones y tormentas en Europa”, escribió el Presidente...

I mezzi di trasporto nel servizio missionario non solo facilitano e consentono il lavoro quotidiano, ma moltiplicano anche le possibilità di assistenza e la presenza più frequente in molte comunità e stazioni missionarie –...

A norma delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del motu proprio di Papa Francesco Vos estis lux mundi, la Santa Sede - su richiesta dell'Arcivescovo Wiktor Skworc – ha condotto un'indagine al fine di esaminare...

"Vaccination against Covid-19 is an important tool for limiting the spread of the infection and is seen by a very many people as a hope for the possibility of returning to the normal functioning...

La vaccinazione contro il Covid-19 è uno strumento importante per limitare la diffusione dei contagi ed è vista da molte persone come la speranza per il ritorno al normale funzionamento delle società – ha...

Nel periodo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2020, sono pervenute nelle diocesi e negli ordini religiosi in Polonia 368 denunce di abusi sessuali su minori al di sotto o al di sopra...

In the period from July 1, 2018 to December 31, 2020, 368 declarations of sexual abuse against minors under and over 15 were received by dioceses and men's orders in Poland. The reports concern...

SIERPIEŃ
(miesiąc dobrowolnego daru abstynencji)

5-14 sierpnia – Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę (rozpoczęcie – Katedra Polowa WP, godz. 5.30)

14-15 sierpnia – Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”:
– 14. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;
– 15. 08, godz. 1100 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;
– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie

15 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (katedra polowa WP)

15 sierpnia – Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP – Jasna Góra

15 sierpnia – Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej

17-18 sierpnia – Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę

18 sierpnia – Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

18-19 sierpnia – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do  Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu

26 sierpnia – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

26-28 sierpnia – Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania pogranicza – Korczmin – Dni modlitw za pojednanie Polsko-Ukraiński

WRZESIEŃ

1 września – 82. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień Weterana (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)

4 września – Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskie

4-5 września – Ogólnopolska pielgrzymka rolników i pszczelarzy na Jasną Górę

6 września – Inauguracja roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

11 września – Poznańskie Forum Duszpasterskie – prezentacja Programu Duszpasterskiego

11 września – Ogólnopolska Pielgrzymka funkcjonariuszy i pracowników KAS na Jasną Górę

10-12 września – Ogólnopolska pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Jasną Górę

11-12 września – Ogólnopolska pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

12 września – Uroczystość Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

12-18 września – Tydzień Wychowania w Polsce

15-16 września – Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych

17 września – Dzień Golgoty Wschodu
– Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
– Światowy Dzień Sybiraka

17-18 września – Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę

17-19 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek Skautów Europy do sanktuarium NMP w Gidlach

18 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

18 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki

18 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Mężczyzn na Jasną Górę „Oblężenie Jasnej Góry”

18-19 września – Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

19 września – Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu

19 września – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze

20-22 września – Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich (Porszewice k/Łodzi)

23-26 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Wędrowników Skautów Europy do sanktuarium na św. Krzyżu

25-26 września – Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę

26 września – Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców w Kościele

27 września – 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)

Kalwaria Zebrzydowska - Msza Święta, 12 czerwca 2021 r.  - 389. ZP KEP Zawierzenie Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - Kraków, 13 czerwca 2021 r. 389. Zebranie Plenarne KEP - obrady - Kalwaria Zebrzydowską, 11 czerwca 2021 r.

html

Z życia Kościoła

Ksiądz Michał Kacprzyk, kapłan diecezji kieleckiej, rozpoczyna pracę w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Skierowany do pracy w Papieskich Dziełach Misyjnych w Warszawie, od sierpnia 2021 roku podjął zadania sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła...

5 i 6 sierpnia wyruszą z Warszawy na Jasną Górę największe piesze pielgrzymki: akademicka i paulińska. Zapisy na pielgrzymki odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej. W tym roku nie zabraknie również pielgrzymki duchowej. 41. Warszawska...

W dniach 25-26 września odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”.  Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, który od ponad...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_