Bądźmy razem z Jezusem - zachęca bp Krzysztof Nitkiewicz. Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu zaprasza, aby włączyć się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Rozpocznie się on 18 stycznia pod hasłem...

„In omnibus Christus. We wszystkim Chrystus" – słowa biskupiego zawołania śp. biskupa Stanisława opisują szczególny rys nie tylko jego pasterskiej posługi, ale całego jego życia – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski...

Dzisiaj, 17 stycznia, o godz. 17.30 w Szpitalu w Lublinie odszedł do Domu Ojca bp Stanisław Stefanek TChr, biskup łomżyński w latach 1996-2011, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński w latach 1980–1996. Miał 84 lata. Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r....

Biblia to najważniejsza księgą każdego chrześcijanina, dlatego proszę wszystkich katolików w Polsce i naszych rodaków poza granicami kraju, byśmy codziennie czytali Pismo Święte i modlili się nim – powiedział Przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław...

Łączę się w bólu z wszystkimi uczestnikami uroczystości pogrzebowych w Miastku, zapewniając o mojej modlitwie w waszej intencji, jak i w intencji śp. Wojciecha - napisał w kondolencjach abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu...

„Nieformalnym patronem dialogu z judaizmem jest św. Jan Paweł II. Drugą osobą w Polsce, która ma ogromne zasługi dla kontynuowania i rozwijania tego dialogu jest abp Stanisław Gądecki. Jest on ojcem Dnia Judaizmu w...

Hasłem XX Dnia Papieskiego, który odbędzie się 11 października b.r., jest zawołanie biskupie Karola Wojtyły „Totus Tuus” (Cały Twój) – ogłosił kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, podczas konferencji prasowej, która...

„Wyrażamy nasze poparcie i solidarność z Metropolitą Krakowskim, Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, który został niesprawiedliwie zaatakowany za wypowiedzi ostrzegające przed niebezpiecznymi dla człowieka i Narodu ideologiami” – czytamy w oświadczeniu Rady ds. Apostolstwa Świeckich Episkopatu...

Naszym zadaniem było, jest i będzie poszukiwanie prawdy, zgody i jedności w przestrzeni międzynarodowej, w życiu naszej Ojczyzny i w tych najmniejszych wspólnotach jakimi są nasze rodziny i lokalne społeczności. Takiej postawy uczył nas...

To strata dla Kościoła w Polsce – napisał na Twitterze abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski po tragicznej śmierci ks. Wojciecha Wójtowicza, przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz rektora...

20. rocznica podpisania wspólnej deklaracji o chrzcie oraz 450-lecie ugody sandomierskiej znalazły się w centrum konferencji prasowej przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, zorganizowanej przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu i Polską Radę...

Dzisiejsza niedziela, niedziela Chrztu Pańskiego, jest okazją do tego, byśmy przypomnieli sobie własny chrzest. To okazja, aby podziękować Bogu za własny chrzest, za kapłanów, naszych rodziców i chrzestnych, ale też okazja do tego, abyśmy...

Biskup jako dobry pasterz dzień po dniu musi podejmować trud wysiłku duchowego, ludzkiego i pasterskiego, aby każdemu, kogo Chrystus stawia na jego drodze, pomóc budować swoje człowieczeństwo i swoje relacje z Bogiem i z...

News

Il patrono informale del dialogo con l’ebraismo è San Giovanni Paolo II. L’arcivescovo Stanisław Gądecki è la seconda persona in Polonia che ha grandi meriti per continuare e sviluppare questo dialogo. È il padre...

The informal patron of the dialogue with Judaism is St. Pope John Paul II. Archbishop Stanisław Gądecki is the second person in Poland who has great merits for continuing and developing this dialogue. He...

Our task was, is and will be the search for truth, harmony and unity in the international space, in the life of our Homeland and in the smallest communities, that is our families and...

The latest results of research on Poles’ religiosity are similar to data from last year. Poles’ religiosity is stable and remains at a similar level. In 2018, 38.2% of obliged Catholics (dominicantes) attended the...

Gli ultimi risultati della ricerca sulla religiosità dei polacchi sono simili ai dati dello scorso anno. La religiosità dei polacchi è stabile e rimane a un livello simile. Nel 2018, il 38,2% dei cattolici...

Already for the 12th time, the Marches of the Three Kings have passed through the streets of Polish cities. The largest took place in Warsaw with the participation of 90,000 people. This year, the motto...

Già per la dodicesima volta, le processioni dei Re Magi sono passate per le strade delle città polacche. La più grande si è svolta a Varsavia con la partecipazione di 90,000 persone. Quest’anno, il motto...

Announcement of the beatification of Cardinal Wyszyński, decisions to increase the protection of children and youth, the 100th anniversary of the Polish Bishops’ Conference and the restoration of diplomatic relations between the Holy See...

I invite you to the National Pilgrimage to Rome. The main celebration of the 100th anniversary of St. John Paul II’s birth will take place on May 17, 2020. The solemn Eucharist in the...

The Polish Bishops’ Conference celebrated the 50th anniversary of priestly ordination of Pope Francis with the presentation of the Polish edition of the book “The Other Francis” by Deborah Castellano Lubov, which was held...

Z życia Kościoła

Nabożeństwo biblijne było głównym punktem XXIII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim świętowanego w Poznaniu. Komentarz do tekstów Starego i Nowego Testamentu wygłosili rabin Berlina Walter Homolka i abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. W nabożeństwie w...

Już od czwartku, 9 stycznia do niedzieli, 12 stycznia Będzin stanie się stolicą polskiej kolędy i pastorałki. Zapraszamy do wspólnego kolędowania z uczestnikami 26. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika –...

Katolicka Agencja Informacyjna Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych oraz Fundacja „Signum Magnum” zapraszają na konferencję prasową nt. "Trzeźwi - wolni - szczęśliwi. Uzależnienia jako źródło przestępstw" realizowaną w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” W spotkaniu udział wezmą: Bp...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_