Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na Prezentację Stanowiska Przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm AstraZeneca i Johnson&Johnson Środa, 14 kwietnia 2021, godz. 10:30 Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski W prezentacji wezmą udział członkowie Zespołu Ekspertów...

Miłosierdzie to postawa wobec drugiego człowieka, wobec jego potrzeb, a dokładniej wobec jego braków duchowych i materialnych – powiedział bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, z okazji przypadającej 11 kwietnia Niedzieli...

Przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się bardziej zdolni do dawania siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują – napisał bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, w Słowie na Niedzielę Miłosierdzia, która...

W piątek w Oktawie Wielkanocy, która przypada od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. Rzecznik Episkopatu przypomniał, że każdy...

Zwróćmy się ufni do miłosiernego Chrystusa i prośmy dla nas o łaskę przebaczenia i czynnej miłości wobec bliźniego - powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach skierowanych do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Publikujemy pełny tekst pozdrowień: Serdecznie...

W dniu 31 marca 2021 roku, w wieku 90 lat, odeszła do Pana śp. prof. dr hab. Teresa Siemieniewska, Mama bp. Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 8 kwietnia br....

Konieczność umierania, budząca w człowieku uzasadniony lęk, poczucie, że nie ma większej tragedii niż opuszczenie świata i bliskich, których znamy i kochamy, rodzaje śmierci, spośród których ta fizyczna dla chrześcijanina nie powinna być największą...

Zmartwychwstały Chrystus jest początkiem i źródłem nowego życia dla wszystkich ludzi. Jezus nie tylko obejmuje modlitwą swoich uczniów, ale ponadto obiecuje im: Ja żyję i wy żyć będziecie – mówił podczas liturgii Wigilii Paschalnej...

Czerpiąc siłę od Chrystusa Zmartwychwstałego, bądźmy świadkami nadziei dla naszych bliskich – żon, mężów, dzieci i młodzieży, dla każdego, także dla naszych nieprzyjaciół, dla wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze – powiedział...

W klimacie świąt wielkanocnych chciałbym zachęcić Was do korzystania ze źródła nadziei, jakim jest Eucharystia. Msza święta pozwala nam bowiem spotkać się z Jezusem i wejść w tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania – napisał...

Niech Jezus, Zwycięzca śmierci, napełnia nas nadzieją i pokojem, niech światło Jego obecności przenika nasze serca i dodaje nam sił – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach z okazji...

Niech bliskość Zmartwychwstałego Pana otwiera nasze serca i umacnia nas do powstawania każdego dnia ze śmierci do życia, do przezwyciężania lęku przed przyszłością, do budowania jedności, do zawierzania codzienności Jego miłosierdziu – powiedział bp...

Życzę, abyśmy czerpali obficie z pokoju, który przynosi Zbawiciel, a który koi serce i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, w życzeniach z okazji Świąt...

Jeśli w Wielką Sobotę nie ma możliwości pobłogosławienia pokarmów na stół wielkanocny w kościele, można to uczynić w domu – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. Rzecznik Episkopatu wyjaśnił, że w obecnych...

Krzyż Chrystusa nadaje sens i nadzieję naszemu krzyżowi. Nasze samozaparcie i nasz krzyż nie są celem, lecz są środkiem do celu. Wyrzekam się siebie, aby oprzeć moje życie na Skale, jaką jest Chrystus i...

By accepting God’s mercy, we become more able to give ourselves, to help those in need - wrote Bishop Wiesław Szlachetka, chairman of the Charity Committee of the Polish Bishops’ Conference, in the Word...

Gesù, vincitore della morte, ci riempia di speranza e di pace, la luce della Sua presenza penetri nei nostri cuori e ci dia forza - ha affermato il portavoce della Conferenza Episcopale Polacca, p....

Nel clima delle feste pasquali, vorrei incoraggiarvi ad approfittare della fonte di speranza, che è l'Eucaristia. La Santa Messa ci permette di incontrare Gesù e di entrare nel mistero della sua morte e risurrezione...

Vi auguro di attingere abbondantemente dalla pace che porta il Salvatore e che lenisce il cuore e ci permette di guardare al futuro con fiducia - ha affermato l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza...

La vicinanza del Signore Risorto apra i nostri cuori e ci rafforzi per elevarci ogni giorno dalla morte alla vita, per superare la paura del futuro, per costruire l'unità, per affidare la vita quotidiana...

Ricordiamoci di condividere con gli altri la gioia, la speranza e l’amore che il Cristo risorto ci porta – ha detto il Presidente della Conferenza Episcopale Polacca Arcivescovo Stanisław Gądecki negli auguri per la...

Let us remember to share the joy, hope and love, that the Risen Christ brings us, with others – said the President of the Polish Bishops’ Conference Archbishop Stanisław Gądecki in his wishes for...

La Settimana Santa è un momento di riflessione sul significato della nostra vocazione cristiana. Gli eventi liturgici della Settimana Santa ci introducono alla riflessione sul significato della vita e della morte - ha affermato...

“Passover is a celebration of freedom and hope. In this time of pandemic, we also need hope for deliverance from the danger of death. This hope can ultimately be given to us by the...

Rivolgo un caloroso appello ai sacerdoti e ai fedeli laici affinché osservino scrupolosamente le norme di sicurezza sanitaria durante le celebrazioni liturgiche - ha scritto l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, nel...

Oggi, 25 marzo, festa dell'Annunciazione, nove mesi prima della nascita del Signore, celebriamo la Giornata della Santità della Vita. È un invito unico a riflettere sul prezioso dono di Dio, che è la vita...

"We would like to turn to Mary and entrust to her the approximation of these religious confessions in order to overcome everything that divides," said Bishop Henryk Ciereszko, President of the Committee of the...

On March 24, we celebrate the Day of Remembrance and Prayer for Missionaries - Witnesses of Faith and Martyrs. On this day, we remember the missionaries who died in missions. It is also a...

The family deserves a year-round celebration and should be at the center of commitment and attention of every pastoral and ecclesial reality - said the President of the Polish Bishops' Conference, Archbishop Stanisław Gądecki...

During Lent, the bishops of Europe launched a network of prayer, the so-called Eucharistic chain, for over 770,000 people in Europe who have died from Covid-19. As part of this initiative, the President of...

1-3 kwietnia – Triduum Paschalne

4 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

7 kwietnia – Zwiastowanie NMP (Kościół grekokatolicki) – Dzień świętości życia

11 kwietnia – Święto Miłosierdzia Bożego – uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – Święto patronalne Caritas

11-18 kwietnia – Tydzień Miłosierdzia

Briefing Rzecznika KEP - Warszawa, 26 III 2021

html

Z życia Kościoła

Kard. Wyszyński chciał się wznosić ponad zwyczajny bieg spraw i sięgać samej głębi życia – powiedział o. prof. Zdzisław Kijas OFM Conv, autor książki „Wyszyński. 40 spojrzeń", której prezentację online zorganizowały 13 kwietnia Katolicka...

100 koncentratorów tlenu na pokładzie samolotu Hercules wyleciało w sobotę, 10 kwietnia z bazy wojskowej w Powidzu do Bejrutu. To już trzeci transport lotniczy zorganizowany przez Caritas Polska dla stolicy Libanu zmagającej się ze...

W nocy z 11 na 12 kwietnia, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. dr Mirosław Nowak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, historyk sztuki, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. To dzięki...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_