Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Świadkowie wspominają dziwny gwar, podniesione głosy na ulicach, a później huk eksplozji. I potężny podmuch, który burzył domy bliżej portu, a w tych oddalonych wybijał szyby, wyrywał drzwi z futryn, roztrzaskiwał o ściany domowe...

Kanoniczne objęcie Archidiecezji Białostockiej przez nowego Metropolitę Białostockiego abp. Józefa Guzdka odbędzie się w piątek, 3 września o godz. 15.00. Ingres do Archikatedry w sobotę, 4 września o godz. 11.00 - podała na swoim...

Z tego miejsca zroszonego powstańczą krwią rozlega się apel: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Dzisiejsze spotkanie, chwila zadumy i wspólna modlitwa pozwalają wierzyć, że są ludzie dobrzy i...

We wtorek 3 sierpnia br. przypada 120. rocznica urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego. Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Bronakowskiego w Zuzeli, miejscu urodzin Prymasa, to jedno z wielu wydarzeń mających na celu uczczenie jubileuszu...

Niech z pamięci o bohaterach zrodzi się podziw, z podziwu zaś pragnienie naśladowania, a to zaowocuje dobrym i szlachetnym życiem każdego z nas - napisał abp Józef Guzdek, Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego, w Apelu...

Zapewniamy o duchowej bliskości i solidarności Kościoła w Polsce z duszpasterzami oraz wszystkimi wiernymi, dla których kościół św. Szymona od dziesięcioleci był miejscem kultu, a jednocześnie ważnym ośrodkiem polonijnym – napisali abp Stanisław Gądecki,...

Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić się nad przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze społeczeństwo – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości...

Także wówczas, gdy wszystko wydaje się pogrążone w mroku, jak podczas miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam: "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” – napisał...

Po dokładnej analizie zebranych materiałów dowodowych i po przesłuchaniu powołanych świadków, wina bp. Jana Szkodonia nie została udowodniona – czytamy w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej z dn. 23 lipca br. „W toku postępowania stwierdzono natomiast nierozważne...

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w ubiegłym tygodniu zaapelował o modlitwę i ofiary na rzecz poszkodowanych w nawałnicach w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii. W niedzielę 25 lipca odbędą się zbiórki funduszy...

Odwagi i siły do radosnego realizowania swojego powołania oraz pełni życia życzył sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Decyzją Ojca Świętego Franciszka...

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych – napisał bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji...

Zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii. Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych oraz unikniemy wielu ludzkich...

Papież Franciszek nie wyraża zgody na istnienie dwóch oficjalnych form liturgii w Kościele łacińskim (zwyczajnej i nadzwyczajnej), dlatego w motu proprio „Traditionis custodes” (łac. stróże/opiekunowie tradycji) uchylił wszystkie zezwolenia, normy i zwyczaje związane z...

Papież Franciszek 16 lipca 2021 r. wydał list apostolski motu proprio Traditionis custodes (łac. stróże/opiekunowie tradycji), którym ogranicza możliwość korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej. Znosi tym samym uprawnienia udzielone przez swych poprzedników, a...

Martedì 3 agosto prossimo ricorre il 120° anniversario della nascita del card. Stefan Wyszyński. La Santa Messa presieduta dal Vescovo Tadeusz Bronakowski a Zuzela, paese natale del Primate, è uno dei tanti eventi dei...

Vi assicuriamo la vicinanza spirituale e la solidarietà della Chiesa in Polonia, dei sacerdoti e di tutti i fedeli per i quali la Chiesa di S. Simone è da decenni un luogo di culto...

"We assure you of the spiritual closeness and solidarity of the Church in Poland with the pastors and all the faithful for whom St. Simon's Church has for decades been a place of worship...

Mi rivolgo con un appello a tutti i fedeli a pregare con fervore per la fine della pandemia. Confido che grazie alla preghiera persistente e all'atteggiamento responsabile e prudente di tutti i polacchi, proteggeremo...

“I ask that Sunday next July 25th be a day dedicated in the Church in Poland to solidarity with the victims of floods and storms in Europe,” wrote the President of the Polish Bishops’...

Faccio appello affinché domenica 25 luglio prossimo si celebri nella Chiesa in Polonia la giornata di solidarietà con le vittime delle alluvioni e del maltempo in Europa – ha affermato l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente...

„Ich bitte darum, dass der kommende Sonntag, der 25. Juli, in der Kirche in Polen ein Tag der Solidarität mit den Opfern der Überschwemmungen und Stürme in Europa sei“, schrieb der Vorsitzende der Polnischen...

« Je demande que le dimanche 25 juillet prochain soit une journée consacrée dans l’Église en Pologne à la solidarité avec les victimes des inondations et des tempêtes en Europe », a écrit le Président de...

“Pido que el domingo del próximo 25 de julio sea un día dedicado en la Iglesia en Polonia a la solidaridad con las víctimas de las inundaciones y tormentas en Europa”, escribió el Presidente...

I mezzi di trasporto nel servizio missionario non solo facilitano e consentono il lavoro quotidiano, ma moltiplicano anche le possibilità di assistenza e la presenza più frequente in molte comunità e stazioni missionarie –...

A norma delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del motu proprio di Papa Francesco Vos estis lux mundi, la Santa Sede - su richiesta dell'Arcivescovo Wiktor Skworc – ha condotto un'indagine al fine di esaminare...

"Vaccination against Covid-19 is an important tool for limiting the spread of the infection and is seen by a very many people as a hope for the possibility of returning to the normal functioning...

La vaccinazione contro il Covid-19 è uno strumento importante per limitare la diffusione dei contagi ed è vista da molte persone come la speranza per il ritorno al normale funzionamento delle società – ha...

Nel periodo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2020, sono pervenute nelle diocesi e negli ordini religiosi in Polonia 368 denunce di abusi sessuali su minori al di sotto o al di sopra...

In the period from July 1, 2018 to December 31, 2020, 368 declarations of sexual abuse against minors under and over 15 were received by dioceses and men's orders in Poland. The reports concern...

18-25 lipca – 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – Akcja Św. Krzysztof 1 gr za 1 km szczęśliwej jazdy – zbiórka ofiar na środki transportu dla misjonarzy – MIVA Polska
25 lipca – Dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie
25 lipca – Święto Policji (Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie)
31 lipca – Uroczystości 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (Msza św., Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00)

 SIERPIEŃ (miesiąc dobrowolnego daru abstynencji)

1 sierpnia – Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
5-14 sierpnia – Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę (rozpoczęcie – Katedra Polowa Wojska Polskiego, godz. 5.30)
14-15 sierpnia – Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”:
– 14. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;
– 15. 08, godz. 1100 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;
– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie
15 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)
15 sierpnia – Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Jasna Góra
15 sierpnia – Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej
15 sierpnia – Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej
15 sierpnia – Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
18-19 sierpnia – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do  Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu
21-22 sierpnia – Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę
22 sierpnia – Prawdopodobna beatyfikacja Sł. Bożego ks. Jana Machy w ramach pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej – Piekary Śląskie
26 sierpnia – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
29 sierpnia – Uroczystości odpustowe w Stoczku Warmińskim

Kalwaria Zebrzydowska - Msza Święta, 12 czerwca 2021 r.  - 389. ZP KEP Zawierzenie Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - Kraków, 13 czerwca 2021 r. 389. Zebranie Plenarne KEP - obrady - Kalwaria Zebrzydowską, 11 czerwca 2021 r.

html

Z życia Kościoła

Ksiądz Michał Kacprzyk, kapłan diecezji kieleckiej, rozpoczyna pracę w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Skierowany do pracy w Papieskich Dziełach Misyjnych w Warszawie, od sierpnia 2021 roku podjął zadania sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła...

5 i 6 sierpnia wyruszą z Warszawy na Jasną Górę największe piesze pielgrzymki: akademicka i paulińska. Zapisy na pielgrzymki odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej. W tym roku nie zabraknie również pielgrzymki duchowej. 41. Warszawska...

W dniach 25-26 września odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”.  Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, który od ponad...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_