Bogate doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz cechy osobowości Księdza Biskupa pomogły w spełnianiu powierzonych Jemu zadań z wielką roztropnością, mądrością i miłością Boga i Kościoła - napisał w podziękowaniu odchodzącemu na emeryturę bp. Tadeuszowi Pikusowi...

Chrześcijanin to jest homo viator, ten, który jest ciągle w podróży. Całe nasze życie jest jedną wielką pielgrzymką, jesteśmy w drodze do domu Ojca. Jesteśmy ludem pielgrzymującym, jako Kościół także jesteśmy ludem pielgrzymującym -...

W dniach 21-28 lipca 2019 będzie obchodzony 20. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną "Akcją św. Krzysztof" – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie...

W mocy Bożego Ducha dokonuje się głoszenie Dobrej Nowiny tak słowem, jak i poprzez świadectwo życia. Dlatego publiczne przyznanie się do Chrystusa a takim jest uczestnictwo w pielgrzymce na Jasną Górę, nie jest...

Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za gorliwe wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego oraz wytrwałą, konsekwentną, mądrą i roztropną postawę ucznia Jezusa, którego powołaniem jest realizowanie woli Bożej - napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu...

Papież zatwierdził dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznający heroiczność cnót ks. Władysława Korniłowicza, współzałożyciela Lasek i apostoła inteligencji. Oznacza to, że do jego beatyfikacji potrzebny jest już tylko cud za jego wstawiennictwem. „Dla Lasek ks. Korniłowicz...

Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich w sprawie narzucania ideologii LGBT 1. Kościół naucza, że każdy człowiek ma bezwzględny obowiązek szanować każdego człowieka. To odnosi się również do osób LGBT, ale musi działać w obydwie...

W tym roku na letni wypoczynek z największą organizacją charytatywną wyjedzie około 25 000 dzieci polskich i ponad 1800 dzieci polonijnych, pochodzących z terenów Białorusi, Ukrainy, Litwy i Gruzji. „Wakacyjna Akcja Caritas” organizowana jest...

Od 1 do 4 lipca miało miejsce 47. Spotkanie Sekretarzy Generalnych Konferencji Episkopatów Europy w Birmingham, w Anglii. Tematem spotkania była relacja między Kościołem w wymiarze hierarchicznym a w wymiarze charyzmatycznym. Uczestnicy spotkania mieli...

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zakończyło się spotkanie dla księży, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają do pracy z Polakami żyjącymi w różnych krajach Europy. W tym roku zgłosiło się dziesięciu księży, w tym dwóch...

Watykan wydał oficjalny dokument, który określa jasno stanowisko Kościoła wobec ideologii gender. Dokument „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” został przygotowany przez Kongregację ds. Edukacji...

1 lipca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski rozpocznie się po raz kolejny kurs dla księży, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają do pracy z Polakami żyjącymi w różnych krajach Europy. W tym roku zgłosiło się...

Dla wszystkich Polaków udających się na wakacje chciałbym przekazać jak najserdeczniejsze życzenia - powiedział abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach skierowanych do rodaków z okazji rozpoczętych w Polsce wakacji. Publikujemy pełną treść...

News

About 100,000 people took part in the 28th Pilgrimage of the Radio Maryja Family to the Jasna Góra Shrine of Our Lady. For years it has been one of the most numerous pilgrimages in...

A Christian is a homo viator, one who is always on the way. Our whole life is a great pilgrimage, we are on our way to the Father’s house. As the Church, we are...

Pope Francis approved the decree of the Congregation for the Causes of Saints recognizing the heroic virtues of Fr. Władysław Korniłowicz, co-founder of the Educational Centre in Laski and apostle of the Polish elites....

This year, about 25,000 children from Poland and over 1,800 Polish children coming from Belarus, Ukraine, Lithuania, and Georgia will go on holiday within “Caritas Holiday Action”, which has been organized for over 20...

May this Independence Day free you from every kind of slavery and fill your hearts with true freedom - wished Archbishop Stanislaw Gadecki, President of the Polish Bishops' Conference for the Independence Day. We publish...

For this summer holidays, I wish each of you to find more time for God, family, and friends - wished Archbishop Stanislaw Gadecki, President of the Polish Bishops' Conference, to all those who begin...

A Rzeszów, Polonia, la sera della festa del Corpus Domini, circa 50 mila persone hanno partecipato al concerto "Un cuore e uno Spirito", che è stato organizzato per la diciassettesima volta. Si tratta di...

In Rzeszów, Poland, in the evening of the Corpus Christi Feast, about 50 thousand people attended the concert "One Heart One Spirit", which was organized for the 17th time. It is one of the...

Last Thursday, the ceremony of Corpus Christi was celebrated in churches all over Poland. Millions of Poles took part in the processions giving a public expression of their faith and devotion to beautiful Polish...

I am an eyewitness of the determination of St. John Paul II to combat sexual abuse of minors when such cases were brought to his attention. I believe that those who question the competence...

19 lipca – Pielgrzymka grekokatolików z Polski i Słowacji na Górę Jawor (Łemkowszczyzna)

21-22 lipca – 20. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa
– Akcja Św. Krzysztof – zbiórka ofiar na środki transportu dla misjonarzy – MIVA Polska

28 lipca – Święto Policji (Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie)

31 lipca – Uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
(Msza Święta, Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00)

SIERPIEŃ
(miesiąc dobrowolnego daru abstynencji) 

1 sierpnia – Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

5-14 sierpnia – Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę (rozpoczęcie – Katedra Polowa WP, godz. 5.30)

14-15 sierpnia – Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”:
– 14. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;
– 15. 08, godz. 1100 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;
– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie

15 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (katedra polowa WP) 

15 sierpnia – Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP – Jasna Góra

15 sierpnia – Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej

17-18 sierpnia – Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę

18 sierpnia – Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

18-19 sierpnia – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do  Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu

26 sierpnia – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

26-28 sierpnia – Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania pogranicza – Korczmin – Dni modlitw za pojednanie Polsko-Ukraińskie

Spotkanie Sekretarzy Generalnych Konferencji Episkopatów Europy - St Mary's College, Oscott Birmingham, 1-4 lipca 2019 r. kurs dla księży, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają do pracy z Polakami żyjącymi w różnych krajach Europy - Warszawa, 1-3 VII 2019 r. Kongordaty Polskie. Historia i teraźniejszość. Konferencja Prasowa - Warszawa,19 VI 2019 r. 383. ZP KEP, Konferencja Prasowa, Wałbrzych 14 VI 2019 r.

Z życia Kościoła

Wyrażam wielką wdzięczność Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za powołanie mnie do kapłaństwa i pełnienie tej służby w Kościele - powiedział bp Tadeusz Pikus  podczas Mszy Świętej dziękczynnej za pasterską posługę w diecezji drohiczyńskiej.  Ponad...

Zmartwychwstał Pan prawdziwie - to motto biskupiego posługiwania oraz tytuł najnowszej książki bp. prof. Tadeusza Pikusa. W publikacji zawarte są wszystkie listy pasterskie z pięcioletniej posługi biskupa diecezji drohiczyńskiej. Publikację w całości można pobrać w...

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski przesyłam jak najserdeczniejsze życzenia z okazji 40-lecia pracy na rzecz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie - napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach dla pani...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_