Dziś żyjemy w świecie zsekularyzowanym, w którym wielu rodziców nie wie, w jaki sposób przekazać prawdy wiary. Dlatego Katechizm ten będzie im pomocą, aby mieli jakiś punkt odniesienia – powiedział ks. prof. Paweł Malecha,...

Synod Biskupów jest zawsze radosnym i trudnym doświadczeniem. Wynika on z troski o to, by wiernie i skutecznie przekazywać ludziom naukę Chrystusa – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w wywiadzie dla...

Opowiadanie się po stronie życia, zabieganie o ochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzecz pokoju to niektóre z zasad zawartych w „Vademecum wyborczym katolika”. Dokument Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski został opublikowany 21...

Kultura życia społecznego, zaangażowanie katolików w życie publiczne oraz aktywny udział w głosowaniach i wyborach samorządowych, krajowych i europejskich – były tematami posiedzenia Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, która zebrała się w Sekretariacie...

Dziś apeluje do nas, byśmy nigdy nie zapominali o ubogich, lecz kochali ich, ponieważ w nich jest obecny Jezus ukrzyżowany, oczekujący na zmartwychwstanie – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich podczas środowej...

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, relikwie bł. Rodziny Ulmów będą peregrynować po polskich diecezjach. Wydarzenie zostanie zainaugurowane Mszą św. na jasnogórskim szczycie, w niedzielę, 24 września, podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Peregrynacja relikwii bł....

W Licheniu Starym, w poniedziałek, 18 września 2023 r. odbyło się spotkanie członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem była refleksja nad przyszłością katechezy w Polsce. Publikujemy komunikat po posiedzeniu Komisji: Komunikat...

Chrześcijanin jest wezwany do czynnego życia w Kościele. Potrzebuje na tej drodze wzoru. Jest nim Maryja – pierwowzór wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Niech Jej obecność i opieka nad nami pozwoli nam...

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na konferencję prasową nt. wychowania katolickiego w rodzinie w duchu bł. Edmunda Bojanowskiego Konferencja odbędzie się 21 września (czwartek) o godz. 11:00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie (Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6,...

Misja dziennikarzy i mediów to zespół działań, które powinny być nakierowane ku dobru wspólnemu, a nie partykularnemu. Zadania te znacznie wykraczają poza samo tylko dostarczanie informacji – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds....

W pierwszym dniu Kongresu Rodzin Polskich i Polonijnych w Gdańsku, 15 września br., Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia” osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy na...

Niech nasza komunikacja w mediach będzie jednoznaczna, oparta na wartościach, przeniknięta łagodnością i wyrozumiałością, aby w ten sposób przyczyniać się do budowania wzajemnego porozumienia – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ...

Pod hasłem „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w Rodzinę” w dniach 15-17 września w Gdańsku br. odbędzie się Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. Wydarzenie organizowane jest przez Polonijną Radę Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji...

W dniach 22 i 23 września br. odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. bp. Jana Wieczorka. Mszy Świętej pogrzebowej w kościele katedralnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, w sobotę 23 września o godz....

Chodzi o to, aby nie pozostawić tego wydarzenia w Rzymie bez modlitwy, aby z tego wszystkiego Kościół rósł, dojrzewał i mógł stawać się coraz aktywniejszy – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki...

Difendere la vita, lottare per i diritti della famiglia e l'impegno per la pace sono alcuni dei principi inclusi nel "Vademecum dell'elettore cattolico". Il Documento del Consiglio per gli Affari Sociali della Conferenza Episcopale...

Standing on the side of life, striving to protect family rights and a commitment to peace are among the principles set out in A Catholic Voter’s Manual. This document of the Social Affairs Council...

A meeting of members and consultants of the Commission for Catholic Education of the Polish Bishops’ Conference was held in Licheń Stary on Monday, 18 September 2023. The main topic was a reflection on...

The relics of the Blessed Ulma Family will travel to all Polish dioceses, as decided by the Polish Bishops’ Conference. The peregrination will start with a Holy Mass on the Jasna Góra hilltop on...

A Christian is called to an active life in the Church. They need a model on this path. It is Mary - the prototype of faith, love, and perfect union with Christ. May her...

The point is not to leave this event in Rome without prayer so that out of all this, the Church will grow, mature, and be able to become more active - said the President...

May our communication in the media be unambiguous, based on values, permeated by gentleness and forbearance, so that in this way we contribute to building mutual understanding - said Polish Bishops' Conference spokesman Fr....

World Youth Day showed anew the beautiful young Church we all long for,” said Bishop Grzegorz Suchodolski, Chairman of the Council for Youth Pastoral Care of the Polish Bishops’ Conference, during a press conference...

In a pastoral letter on the occasion of the 13th Education Week, the bishops called to mind the Synod, whose purpose is to discern what the Holy Spirit is saying to the Church today....

In the witness and martyrdom of the Ulmas and their children, we rediscover the greatness of the family, which is the place of life, love, and fertility," said Cardinal Marcello Semeraro, Prefect of the...

It is not simply that this was a good, noble, and even holy family, but that the entire family suffered a martyr’s death,” said Cardinal Marcello Semeraro, Prefect of the Dicastery for the Causes...

The Ulmas are an example for every family to live the Gospel day by day. They are also an example for every Christian to share love with every human being," said President of the...

Abortion cannot be legally permitted due to the presence of mental disorders in the mother. In such cases, recognized and effective treatment methods should be used,” reads the Position of the Expert Team of...

L'aborto non può essere legalmente consentito a causa della presenza di disturbi mentali nella madre. In tali casi, dovrebbero essere utilizzati metodi di cura riconosciuti ed efficaci – si legge nella Posizione dell'Equipe di...

Bishop Tadeusz Litynski, Chairman of the "Laudato si" Team at the Social Council of the Polish Episcopate, encourages the faithful to unite in prayer with the Holy Father and the whole world during the...

1 września – 4 października: Czas dla Stworzenia

22-23 września: Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Jana Wieczorka (Gliwice)

23-24 września: 39. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, rozpoczęcie peregrynacji relikwii rodziny Ulmów po polskich diecezjach

24 września: Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

30 września: Konsystorz z kreacją nowych kardynałów

4-29 października: Zgromadzenie synodalne w Rzymie

 >>Ogólnopolskie inicjatywy duszpasterskie uzgodnione z KEP na 2023 r.

 

Konferencja prasowa o przygotowaniach do rozeznawania synodalnego przed rozpoczęciem rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o synodalności (Warszawa, 14.09.2023 r.) Konferencja prasowa podsumowująca Światowe Dni Młodzieży (Warszawa, 12.09.2023 r.) Beatyfikacja Rodziny Ulmów, fot. BP KEP (Markowa, 10.09.2023) Więcej zdjęć: www.flickr.com/photos/episkopatnews/albums/

Z życia Kościoła

W watykańskim Biurze Prasowym przedstawiono przebieg prac zbliżającego się Synodu Biskupów nt. synodalności i pełną...

W dniach 19-20 września 2023 r. odbyło się w Częstochowie 147. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych...

Rodzina i małżeństwo to wielkie wartości, których nie można zagubić, ale trzeba z troską pielęgnować...

Pod hasłem „Świętość w codzienności”, 23 i 24 września br., odbędzie się 39. Ogólnopolska Pielgrzymka...

19 września br. w Częstochowie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich organizowane przez Radę...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_