12 kwietnia br., w siedzibie Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) w Brukseli, odbyło się spotkanie sekretarzy generalnych Episkopatów Europy. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami oraz zapoznali się z bieżącymi kwestiami dotyczącymi m.in. przygotowań do...

Zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu...

Usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek, o sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym i słabym osobom podstawowe prawo – prawo do życia...

O znaczeniu książki katolickiej dla ewangelizacji mówili nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński, otwierając XXIX Targi Wydawców Katolickich. Podczas uroczystości, która miała...

Delegaci Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej spotkają się w Łomży na wiosennym Zgromadzeniu Plenarnym COMECE w dniach 17-19 kwietnia br. W 20. rocznicę rozszerzenia Unii Europejskiej, Zgromadzenie wysłucha głosów krajów Europy Środkowej i Wschodniej,...

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na konferencję prasową przed Niedzielą Dobrego Pasterza i Tygodniem modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego (21-27 kwietnia 2024) pod hasłem: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie mój Syn” Konferencja odbędzie się 16 kwietnia (wtorek) o...

Wypracowanie stanowiska wobec spraw bieżących związanych z nauczaniem religii oraz troską o wychowanie dzieci i młodzieży było głównym motywem posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP, które odbyło się 9 kwietnia br. Publikujemy pełny tekst komunikatu: Komunikat po...

Pod hasłem „Powołani do Wspólnoty - KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele” od 14 do 20 kwietnia w Kościele katolickim w Polsce już po raz 16. będzie obchodzony Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpocznie go...

W codziennym praktykowaniu cnoty męstwa niech będzie dla nas wszystkich wzorem błogosławiony bp Michał Kozal, męczennik z Dachau - powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów języka polskiego przybyłych na środową audiencję generalną. Publikujemy pełny...

Prawna ochrona życia ludzkiego oraz zaangażowanie katolików w życie obywatelskie były głównymi tematami spotkania Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych. Obradowała ona w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 8 kwietnia, w Warszawie.  Rada KEP ds. Społecznych zebrała...

Dokument Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, tworzony przez pięć lat, zawiera papieskie magisterium ostatniej dekady. Porusza tematy od wojny po ubóstwo, od przemocy wobec migrantów po przemoc wobec kobiet, od aborcji po macierzyństwo zastępcze...

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku wyjątkowo przypada 8 kwietnia, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Dzień ten jest połączony z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym...

Niedzielą Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia, rozpoczyna się obchodzony już po raz 80. Tydzień Miłosierdzia, którego celem jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. Tegorocznym hasłem tego czasu będą słowa: „…każdy miłujący Tego, który dał życie,...

– Musimy kochać każdego drugiego człowieka – naszego brata i naszą siostrę, bo także oni otrzymali od Boga – Stwórcy dar życia – mówił abp Marek Jędraszewski w Niedzielę Miłosierdzia w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach....

I warmly encourage you to make the coming Sunday a day of special prayer in defence of the unborn. I ask that in all churches in Poland, at every Holy Mass, we pray for...

Die Stellungnahme von Erzbischof Tadeusz Wojda SAC, Vorsitzender der Polnischen Bischofskonferenz, zur Achtung des menschlichen Lebens in der vorgeburtlichen Phase: Das Lehramt der Kirche hat das menschliche Leben stets von der Empfängnis an geschützt. Die Erklärung...

Delegates from the Bishops' Conferences of the European Union will gather in Łomża, Poland, for the Spring COMECE Plenary Assembly on 17-19 April 2024. Marking 20 years after the big EU enlargement, the Assembly...

I ask all people of good will to take care of the lives of unborn children and their mothers, to oppose a culture of exclusion, which deprives the most defenceless and weak persons of...

God wants the kind of love which expresses itself through love of neighbour – wrote Bishop Wiesław Szlachetka, President of the Charity Commission of the Polish Bishops’ Conference, in his message for Divine Mercy...

Permettiamo alla verità che scaturisce dalla risurrezione di Cristo di permeare la nostra vita pubblica, lo spazio mediatico, gli ambienti in cui viviamo – ha detto il Portavoce della Conferenza Episcopale Polacca P. Leszek...

Let us allow the truth flowing from Christ's resurrection to permeate our public life, the media space, environments in which we live – said the Spokesman of the Polish Bishops’ Conference Fr Leszek Gęsiak...

Il Signore risorto ci dia la forza di superare le divisioni e le incomprensioni. Ci apra gli uni agli altri nel rispetto reciproco e ci aiuti a vedere ciò che abbiamo in commune –...

Que l'espérance chrétienne ravive chaque jour la communauté de l’Église en Pologne et aussi notre communauté nationale en Pologne et à l’étranger, malgré la situation complexe et les défis auxquels l’Église en Pologne est...

Possa la speranza cristiana animare ogni giorno sia la comunità della Chiesa in Polonia sia la nostra comunità nazionale in Patria e all’emigrazione, nonostante la complessa situazione e le sfide che la Chiesa sulla...

Möge die christliche Hoffnung jeden Tag sowohl die Gemeinschaft der Kirche in Polen als auch unsere nationale Gemeinschaft in der Heimat und im Ausland beleben, trotz der komplexen Situation und der Herausforderungen, denen sich...

May the Christian hope enliven every day both the community of the Church in Poland and our national community at home and in emigration, despite the complex situation and challenges facing the Church on...

The family of Józef and Wiktoria showed the power of love, much greater than the power of death – said Cardinal Marcello Semeraro, Prefect of the Dicastery for the Causes of Saints, during the...

Palm Sunday marks the beginning of Holy Week, during which we will remember the most important events in the history of salvation – explained the Spokesman of the Polish Bishops' Conference, Fr Leszek Gęsiak...

With Easter we begin a nine-year Great Novena aimed at the spiritual and moral rebirth and preparation of the whole Church in Poland for the Jubilee of the two thousandth anniversary of the Redemption...

6-13 kwietnia: Peregrynacja relikwii Rodziny Ulmów w archidiecezji krakowskiej

7-13 kwietnia: Tydzień Miłosierdzia

11-14 kwietnia: XXIX Targi Wydawców Katolickich

12-14 kwietnia: Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich – Kraków

13 kwietnia: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

14 kwietnia: Święto Chrztu Polski

14 kwietnia: Narodowy Marsz Życia w Warszawie

14 kwietnia: Niedziela Biblijna, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

14-20 kwietnia: XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

21 kwietnia: Niedziela Dobrego Pasterza – patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

21-27 kwietnia: Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

27 kwietnia: Pielgrzymka Młodych do Grobu św. Wojciecha – Gniezno

27-28 kwietnia: Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski – Wręczenie krzyży misyjnych – Gniezno

28 kwietnia: 18. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i innych użytkowników dróg (MIVA Polska wraz z KDK)

29 kwietnia: Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej – Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

MAJ

1-3 maja: Ogólnopolski Kongres „Odkryj małżeństwo” – Gniezno

2 maja: Obchody Dnia Flagi RP (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego); Dzień Polonii i Polaków za granicą

3 maja: Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski z udziałem Episkopatu Polski – Jasna Góra

3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych)

>>Ogólnopolskie inicjatywy duszpasterskie uzgodnione z KEP na 2024 r. 

 

XXIX Targi Wydawców Katolickich - uroczystość otwarcia (Warszawa, 11.04.2023 r.) Sakra biskupia ks. Janusza Urbańczyka (Elbląg, 06.04.2024 r.) Spotkanie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży (Warszawa, 04.04.2024 r.) Msza św. Wieczerzy Pańskiej (Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli w Warszawie, 28.03.2024 r.) Więcej zdjęć: www.flickr.com/photos/episkopatnews/albums/

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Z życia Kościoła

Miłując Pismo święte, miłujemy Chrystusa – podkreśla ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im....

W sobotę i niedzielę, na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia obchodzony będzie organizowany przez Caritas Polska Dzień...

W dniach 10-11 kwietnia na Zamku Bierzgłowskim w diecezji toruńskiej odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Diecezjalnych...

Już po raz kolejny, MIVA Polska wychodzi z inicjatywą wsparcia osób z niepełnosprawnością w krajach...

Od 11 do 14 kwietnia, w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, odbędą się XXIX...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_