Informujemy, że od dnia 14 października br. Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki objął patronatem akcję oddawania osocza przez ozdrowieńców COVID-19, do której wezwał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja. „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców...

Papież Franciszek przekazał list nominujący kard. Konrada Krajewskiego specjalnym wysłannikiem na uroczystości stulecia Archidiecezji Łódzkiej, które będą obchodzone 12 grudnia. Jałmużnik Papieski pochodzi właśnie z tej archidiecezji. Franciszek podkreśla, że to radosne wspomnienie jest powodem,...

W dniach 7-16 grudnia 2020 roku przy relikwiach św. Andrzeja Boboli w Sanktuarium Narodowym w Warszawie będzie odmawiana ogólnopolska Nowenna do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Modlitwa nowennowa...

12 grudnia o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie online Kongresu Młodzieży Polonijnej pod hasłem: "Nie jesteś samotną wyspą". Wśród poruszanych tematów pojawią się:- tolerancja- równość- integracja ze środowiskiem, w którym żyjemy- obojętność- radykalizm. Zapraszamy...

Skorzystanie z dyspensy od uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej lub świątecznej jest przywilejem, a nie obowiązkiem – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej w...

Mówienie o tzw. kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, ponieważ pomija się w nim najważniejszą, trzecią stronę sporu, czyli dzieci nienarodzone oraz ich niezbywalne prawo do życia – napisał przewodniczący Konferencji...

W II niedzielę Adwentu, 6 grudnia, obchodzimy po raz 21. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Celem tego dnia jest duchowe...

W przyszłą niedzielę w Polsce będzie obchodzony „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie”. Polecam wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących Kościołów, w duchu braterskiej miłości...

2 grudnia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Konferencją Episkopatu Polski. Obie strony wyraziły pragnienie pogłębienia wzajemnej długoterminowej współpracy dla dobra Kościoła...

Był człowiekiem o wielkim sercu, tolerancyjnym i szanującym każdego  rozmówcę, okazując życzliwość mimo różnicy poglądów i wyznania - napisał przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego KEP bp Rafał Markowski w kondolencjach po śmierci Nedala Abu...

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, tegoroczne wizyty duszpasterskie zostały odwołane, przesunięte na późniejszy czas lub odbędą się w zmienionej formie, w zależności od decyzji biskupa miejsca – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek...

Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela napełni każde serce nadzieją i pokojem – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji rozpoczynającego się Adwentu. Przewodniczący Episkopatu zauważył, że tegoroczny Adwent będzie inny niż...

W przypadku „grzechu społecznego” - podobnie jak tzw. „grzechu pokoleniowego” - nie może być mowy o jakiejkolwiek formie „przenoszenia” grzechu, winy lub kary za grzech z jednej osoby na inne – czytamy w dokumencie...

Praktyka duchowa „przebaczenia Bogu”, polegająca na wzbudzaniu aktów przebaczenia Bogu, nie jest zgodna z wiarą Kościoła – czytamy w dokumencie Opinia teologiczna na temat praktyki „Przebaczenia Bogu” opublikowanym przez Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Dokument Opinia teologiczna na temat...

Udział w Eucharystii nas przemienia, uczy sztuki dzielenia, postaw prospołecznych i prowadzi do spotkania – powiedział  abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, zapowiadając rozpoczynający się w pierwszą niedzielę adwentu nowy rok...

"Talking about the so-called legal compromise on the protection of life is a falsification of reality, since by doing so, the most important 'third party' in the dispute, namely unborn children and their inalienable...

Parlare del cosiddetto compromesso giuridico sulla protezione della vita è una falsificazione della realtà, perché si omette la parte più importante della controversia, cioè i bambini non nati e il loro inalienabile diritto alla...

El informe publicado el 10 de noviembre por la Santa Sede muestra que San Juan Pablo II fue engañado con respecto al ex cardenal McCarrick, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, el...

Der am 10. November vom Heiligen Stuhl veröffentlichte Bericht zeigt, dass der Hlg. Johannes Paul II. im Fall von Ex-Kardinal McCarrick getäuscht wurde, sagte der Präsident der Polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Stanisław Gądecki. „Vor McCarricks Nominierung...

Le rapport publié le 10 novembre par le Saint-Siège montre que Saint Jean-Paul II a été trompé dans le cas de l'ex-cardinal McCarrick, a déclaré le président de la Conférence des évêques de Pologne,...

The report published on November 10th by the Holy See shows that Saint John Paul II was deceived regarding ex-Cardinal McCarrick, said the President of the Polish Bishops' Conference, Archbishop Stanisław Gądecki. "Before McCarrick's nomination...

Il rapporto pubblicato il 10 novembre dalla Santa Sede mostra che san Giovanni Paolo II è stato ingannato circa la questione dell'ex Card. McCarrick - ha detto S.E. Mons. Stanisław Gądecki, Presidente dell'Episcopato Polacco.  "Prima...

La sentenza del Tribunale Costituzionale sull'aborto è, nella dimensione umana, un grande, positivo passo di civiltà - ha affermato l'arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, in un'intervista all'Agenzia Cattolica di Informazione (KAI)....

“The ruling of the Constitutional Tribunal on abortion is, in the human dimension, a great, positive step in civilization,” said the President of the Polish Bishops’ Conference, Archbishop Stanisław Gądecki in an interview for...

APPEL DU CONSEIL PERMANENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE POLOGNE CONCERNANT LA PROTECTION DE LA VIE ET LA PAIX SOCIALE Aujourd'hui, alors qu'une vague de manifestations de rue déferle sur notre pays, le Pape François...

APPEAL OF THE PERMANENT COUNCIL OF THE POLISH BISHOPS’ CONFERENCE ON PROTECTION OF LIFE AND SOCIAL PEACE Today, as a wave of street protests sweeps through our country, pope Francis addressed important and meaningful words to...

APPELLO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELL'EPISCOPATO POLACCO SULLA TUTELA DELLA VITA E DELLA PACE SOCIALE Mentre un'ondata di proteste di piazza si è diffusa nel nostro Paese, Papa Francesco, durante l'odierna udienza generale ha rivolto ai polacchi...

Tras la sentencia del 22 de octubre en la que el Tribunal Constitucional declaró que el aborto eugenésico (selectivo) no es compatible con la Constitución polaca, ayer domingo 25 de octubre del 2020 se...

Following the ruling of October 22, in which the Constitutional Court declared that eugenic (selective) abortion is not compatible with the Polish Constitution, yesterday, Sunday, October 25, 2020,acts of violence took place in Poland in...

A seguito della sentenza del 22 ottobre in cui il Tribunale Costituzionale ha dichiarato che l'aborto eugenico (selettivo) non è compatibile con la Costituzione Polacca, ieri, domenica il 25 ottobre 2020 in Polonia si sono...

1-30 listopada – Możliwość uzyskania odpustu dla zmarłych 

28 listopada – Msza, prelekcja i modlitwa o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

29 listopada – Początek Adwentu i Nowego Roku Liturgicznego

2 grudnia – Modlitwa za chorych i pracowników służby zdrowia

Konferencja prasowa przed Dniem Papieskim - Warszawa, 30 IX 2020 r.

html

Z życia Kościoła

Jesteście znakami Kościoła, w którego posłannictwie będziecie uczestniczyć - powiedział abp Stanisław Gądecki w homilii Mszy św. w katedrze poznańskiej, podczas której 77 nowych świeckich katechistów otrzymało misję kanoniczną do katechizacji osób dorosłych. W Archidiecezji...

Jest ich blisko 90 tys. Różni ich wiek, miejsce zamieszkania, życiowe doświadczenie, łączy – chęć niesienia pomocy potrzebującym. Z okazji obchodzonego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Caritas Polska dziękuje wszystkim wolontariuszom Caritas za ich...

Pod hasłem „Poślij mnie” 5 grudnia br. odbędzie się na Jasnej Górze sesja misjologiczna, którą zakończy modlitwa różańcowa po Apelu Jasnogórskim. W tym roku, wyjątkowo, można uczestniczyć w tym wydarzeniu poprzez media społecznościowe PDM, za...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_