Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dziękujemy Panu Bogu i Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie życia Papieża Polaka i w konsekwencji jego długi pontyfikat, który bardzo mocno naznaczył dzieje Kościoła powszechnego i świata – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp...

W dniu 12 maja 2021 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała do wiadomości komunikat, w którym informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. Od tego momentu bp Wiesław Śmigiel zarządza...

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, obradując pod honorowym przewodnictwem bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, jednogłośnie postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników...

Zawierzmy Niepokalanemu Sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat. Prośmy w modlitwie o pokój, o ustanie pandemii, o ducha pokuty i nasze nawrócenie - powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej...

W niedzielę 23 maja br., Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet zaprasza - w miejsce ogólnopolskiej pielgrzymki – na modlitewne spotkanie kobiet na Jasnej Górze pod hasłem „Nie jesteś sama”. W związku z trwającymi obostrzeniami...

Warszawa, 11 maja 2021 r. Komunikat po spotkaniu Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży z Państwową Komisją ds. Pedofilii W odpowiedzi na skierowane w lutym i marcu br. przez prof. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds....

Pragnę złożyć pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym jak najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić wdzięczność za trud i poświęcenie wkładane w pełnienie tej odpowiedzialnej i jakże potrzebnej pracy – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki...

Posługa katechety posiada dużą wartość powołaniową, która domaga się należytego rozeznania przez Biskupa i podkreślenia przez ryt ustanowienia. Posługa ta jest bowiem stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez Ordynariusza...

13 maja br. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju-Sokołówce odbędą się dziękczynne obchody za uratowanie życia papieża Jana Pawła II w zamachu na Placu Św. Piotra, którego 40. rocznica przypada w tym...

Uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława, głównego Patrona Polski, odbędą się 9 maja br. w Krakowie, z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Eucharystii o godz. 10.00, przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci na Skałce, przewodniczyć będzie metropolita...

Dzisiaj Kościół jest wezwany do wyjścia na ulice peryferii egzystencjalnych, aby leczyć zranionych i szukać zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, bez prozelityzmu, ale w gotowości do poszerzenia swojego przybytku, aby móc przyjąć wszystkich –...

Niech Dziewica Niepokalana, wyzwoli ludzkość z dramatu pandemii oraz prowadzi Waszą Ojczyznę i Wasze rodziny do Swojego Syna, Jezusa Chrystusa – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Publikujemy pełny tekst...

Aktualne kwestie duszpasterskie Kościoła w Polsce w dobie pandemii, beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, temat języka używanego w debacie publicznej i życiu społecznym oraz kwestia wystąpień duchowych w mediach – to główne tematy, które podjęła...

Trzeba, by każdy z nas gorliwie naśladował ten niedościgniony przykład służby, jaki nam pozostawiła Maryja, nasza Matka i Królowa – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii Mszy świętej, której przewodniczył...

Beatyfikacja sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, duszpasterstwo Kościoła w Polsce w czasie pandemii i po jej ustaniu, zamknięcie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz czerwcowe zebranie plenarne Episkopatu – będą głównymi...

“We thank the Lord God and Our Lady of Fatima for having saved the life of the Polish Pope and, hence, for his long pontificate, which has strongly marked the history of the universal...

Ringraziamo il Signore Dio e la Madonna di Fatima per aver salvato la vita del Papa polacco e, di conseguenza, il suo lungo pontificato, che ha segnato con forza la storia della Chiesa universale...

Desidero porgere alle infermiere, agli infermieri e alle ostetriche i miei più cordiali auguri ed esprimere la mia gratitudine per la fatica e la dedizione profusi nell’espletare questo lavoro di così grande responsabilità e...

“I would like to address my best wishes to nurses and midwives and express my gratitude for the effort and dedication they put into their responsible and much-needed work,” wrote the President of the...

Current pastoral issues of the Church in Poland in the time of pandemic, the beatification of Cardinal Stefan Wyszynski, the topic of language used in public debate and social life, and the issue of...

Le attuali questioni pastorali della Chiesa in Polonia nell'era della pandemia, la beatificazione del Cardinale Stefan Wyszyński, il tema del linguaggio usato nel dibattito pubblico e nella vita sociale e la questione della presenza...

La Beatificazione del Servo di Dio Card. Stefan Wyszyński, la cura pastorale della Chiesa in Polonia durante e dopo la pandemia, la chiusura delle celebrazioni per il 100.mo anniversario della nascita di S. Giovanni...

On Thursday, April 29th, we celebrate the National Day of Martyrdom of the Polish Clergy, on the 76th anniversary of the liberation of the concentration camp in Dachau. The main celebrations, as every year, will...

Giovedì 29 aprile si celebra la Giornata Nazionale del Martirio del Clero Polacco nel 76° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Dachau. La celebrazione principale, come ogni anno, si terrà presso il...

Kardinal Kazimierz Nycz hat in einem Kommuniqué angekündigt, dass die Zeremonie der Seligsprechung von Kardinal Stefan Wyszynski und Mutter Rosa Czacka am 12. September 2021 um 12 Uhr in Warschau stattfinden wird. „Mit Freude möchte...

Il 12 settembre 2021, alle ore 12 a Varsavia, avrà luogo la beatificazione del card. Stefan Wyszyński e di Madre Róża Czacka - ha annunciato il Card. Kazimierz Nycz in un comunicato stampa. "Desidero comunicare...

Cardinal Kazimierz Nycz has announced in a communiqué that the beatification ceremony of Cardinal Stefan Wyszynski and Mother Rosa Czacka will take place in Warsaw, on September 12th, 2021, at noon. “It is with joy...

L'anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia è un grido di amore per il prossimo, di rispetto e di riconoscimento della dignità di ogni essere umano. Alla luce del Vangelo, qualsiasi manifestazione di odio...

"The anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising is an appeal to love one’s neighbor, for respect and recognition of the dignity of every human being. It should be unequivocally recalled that, in light of...

È estremamente importante che il ricordo di un evento così decisivo per la Chiesa e la nazione venga coltivato ogni anno, così da radicarsi  profondamente nella memoria e nel cuore di tutti i polacchi, in...

1-3 kwietnia – Triduum Paschalne

4 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

7 kwietnia – Zwiastowanie NMP (Kościół grekokatolicki) – Dzień świętości życia

11 kwietnia – Święto Miłosierdzia Bożego – uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – Święto patronalne Caritas

11-18 kwietnia – Tydzień Miłosierdzia

Uroczystość NMP Królowej Polski, Jasna Góra - 3 V 2021 Obrady Rady Stałej, Jasna Góra - 3 V 2021

html

Z życia Kościoła

Pociski spadające na domy, ludzie ginący na ulicach – tak wygląda kolejna odsłona izraelsko-palestyńskiego konfliktu, którą świat śledzi w obawie przed eskalacją przemocy. Cierpią przede wszystkim niewinni cywile. Teraz najbardziej nas potrzebują, nie zostawiajmy...

W sobotę 8 maja 2021 roku w Sanktuarium Narodowym na Jasnej Górze odbędzie się modlitwa za Kierowców w ramach 20. Jubileuszowej Pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę pod hasłem „Pod Twoją obronę, Maryjo, uciekają się...

Uciekinierów z pogrążonej w kryzysie Wenezueli, którym udało się dotrzeć do Kolumbii, spytano ile posiłków jedli poprzedniego dnia. Co czwarty odparł, że wczoraj jadł tylko raz, co dziesiąty – że wcale. Caritas Polska walczy...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_