Nie pielęgnujemy tradycji zakonnej dla niej samej. Musimy wciąż szukać równowagi między ciągłością i zmianą – mówił w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Urszulanek w Pniewach abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podziękował urszulankom...

Za chwilę zostaną Wam przekazane krzyże, które będą Wam towarzyszyć w misji, do której dobrze się przygotowaliście. Wraz ze Słowem Bożym, Krzyż będzie „lampą dla waszych stóp” – mówił abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski...

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 1 czerwca o godz. 11.00, w katedrze siedleckiej będą miały miejsce święcenia biskupie ks. Grzegorza Suchodolskiego. Głównym konsekratorem będzie biskup siedlecki Kazimierz Gurda, a  współkonsekratorami abp Salvatore...

Zachęcam biskupów do odwoływania ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem – podkreśla...

W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy się słowami świętego Jana Pawła II wypowiedzianymi w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” - powiedział papież Franciszek do pielgrzymów polskich...

Dzisiejszy jubileusz jest dobrą okazją, abym w imieniu swoim, a także moich najbliższych współpracowników, wyraził Drogiemu Księdzu uznanie i wdzięczność za ubogacanie naszej społeczności zarówno w pracy, jaki i w życiu codziennym, swoimi najcenniejszymi...

W 2008 r. w łacińskim Missale Romanum (editio typica III, emendata) Stolica Apostolska opublikowała Supplementum z tekstami dłuższej formy Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Teksty te zawierają m.in. rozbudowaną liturgię słowa (4 czytania...

Wigilia Zesłania Ducha Świętego - inspiracja dla życia i misji Kościoła Komentarz do nowego formularza liturgicznego Wprowadzenie Jedną ze zmian obecnych w ostatnim wydaniu łacińskiego mszału rzymskiego (2008) jest specjalny dodatek pozwalający na celebrację przedłużonej formy Wigilii...

Mający się odbyć we wrześniu tego roku w Budapeszcie 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się rok później - od 5 do 11 września 2021 roku. Papież postanowił odłożyć go w związku z epidemią koronawirusa. Ojciec...

Charakterystyczną cechą siostry Włodzimiry jest ofiarowanie swego życia za bliźnich. Tuż przed wstąpieniem w szeregi elżbietańskie służebnica Boża usłyszała wewnętrzny głos: „Ofiaruj mi siebie”. Słysząc ten głos, odpowiedziała bez wahania: „Gotowa jestem na ofiarę....

Zadania duszpasterskie kapłana ilustruje najprościej biblijny obraz Dobrego Pasterza. Gdy Pismo Święte mówi o pasterzu z krwi i kości, wskazuje na kogoś, kto bierze odpowiedzialność za określoną grupę wiernych, jest opiekunem, przewodnikiem, wychowawcą i...

Jesteście dzisiaj potrzebni Kościołowi, jak nigdy dotąd. Wasza wierności Bogu i Ewangelii, wasze umiłowanie Kościoła, wasze zaangażowanie i wasza świętość to narzędzia, którymi chce posługiwać się Pan dla dobra całej wspólnoty ludzi wierzących -...

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach dla biskupa nominata Adama Piotra Baba. Abp Gądecki podkreślił, że Episkopat Polski może się...

Ks. Adam Piotr Bab, dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa w Lublinie i wikariusz biskupi ds. młodzieży w archidiecezji lubelskiej, został mianowany biskupem pomocniczym tejże archidiecezji. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Stolica...

Mija pięć lat od publikacji encykliki Laudato Si’ papieża Franciszka, a kwestie w niej poruszane są bardziej aktualne niż kiedykolwiek – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, z okazji trwającego Tygodnia Laudato...

News

«À la fin, la miséricorde de Dieu est plus forte que notre faiblesse. C’est également ici qu’on constate l’unité intérieure du message de Jean-Paul II et des intentions fondamentales du pape François: Jean-Paul II...

La misericordia di Dio alla fine si rivelerà più forte della nostra debolezza. Qui dobbiamo trovare l’unità interiore del messaggio di Giovanni Paolo II e le intenzioni fondamentali di Papa Francesco: Contrariamente a quanto...

It is finally, beyond this objective historical significance, indispensable for everyone to know that in the end God’s mercy is stronger than our weakness. Moreover, at this point, the inner unity of the message...

« Je vous encourage à prendre part à l’initiative avec le hashtag #JohnPaul2ThankYou. Il s’agit de publier des articles, des photos et de courtes vidéos remerciant saint Jean-Paul II », a déclaré le Président...

“Los animo a tomar parte en la iniciativa con el hashtag # JohnPaul2ThankYou. Se tratar de publicar artículos, fotos y videos dando las gracias a San Juan Pablo II”, declaró el Presidente de la...

Incoraggio a partecipare all’iniziativa #ThankYouJohnPaul2. Essa consiste nella pubblicazione sui social media di voci, foto o brevi video per ringraziare San Giovanni Paolo II - ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Polacca, l’arcivescovo...

I encourage you to take part in the hashtag initiative #ThankYouJohnPaul2. It consists in the publication in social media of entries, photos or short videos to thank St. John Paul II - said the...

The first session in the processes of beatification and canonization of the Servant of God Emilia Wojtyła née Kaczorowska and the Servant of God Karol Wojtyła, parents of St. John Paul II, took place...

Incoraggiamo, per quanto possibile, a partecipare alle Messe e alle funzioni nelle chiese - sottolinea il Consiglio permanente della Conferenza episcopale polacca in un comunicato emesso dopo l’incontro di sabato a Jasna Góra. Allo...

During the difficult time of the epidemic, May 3, at Jasna Góra, the President of the Polish Bishops’ Conference, Archbishop Stanisław Gądecki, will entrust our Homeland to the Most Sacred Heart of Jesus and...

31 maja – Zesłanie Ducha Świętego

1 czerwca – Święto NMP Matki Kościoła

4 czerwca – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

11 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Obrady Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - Warszawa, 03 III 2020 r.

html

Z życia Kościoła

Doroczna archidiecezjalna pielgrzymka świata męskiego do Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, w ostatnią niedzielę maja w tym roku - z racji epidemii - odbędzie się w skromniejszej formie. Metropolita katowicki abp...

W 39. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy Świętej w Archikatedrze Warszawskiej, a po niej prelekcję wygłosił prof. Krzysztof Koehler. "Nie traćmy nadziei i trzymajmy dzień 28 maja w naszych sercach,...

26 maja 2020 roku papież Franciszek zatwierdził cud przypisywany wstawiennictwu Sługi Bożego ks. Michaela McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba. Akt ten wieńczy proces potrzebny do ogłoszenia ks. McGivney’a błogosławionym Kościoła katolickiego. Dekret o heroiczności cnót...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_