Korzystajmy z materiałów na nowy rok duszpasterski, które zostały rozesłane do wszystkich parafii – zachęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada, w Kościele rozpoczął się nowy rok liturgiczny...

Papież Franciszek podziękował Polakom za wspieranie Kościoła na Ukrainie. Tym samym nawiązał do obchodzonego w naszym kraju - w drugą niedzielę Adwentu - Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, w którego centrum...

W II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Posłani w pokoju...

Kiedy wojna pozostawia po sobie śmierć, cierpienie i zgliszcza, wspólnota Kościoła w Ukrainie nie jest sama, bo jest z nią Kościół w Polsce. Prosimy, bądźcie nadal blisko nas! – napisali rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy w...

W sobotę 10 grudnia br. o godz. 11.00 Biskup Nominat Waldemar Musioł przyjmie święcenia biskupie w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października br. w południe poinformowała, że papież Franciszek mianował ks....

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Polski został nuncjuszem apostolskim w Grecji. Do niedawna kierował on jedną z sekcji watykańskiego sekretariatu stanu, odpowiedzialną za personel papieskich przedstawicielstw w świecie. Na tym stanowisku zastąpił go 10...

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich; szczególnie przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy i z powiatu bialskiego, uczestniczących w konferencji zatytułowanej: Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów...

29 listopada zainaugurowana została 29. edycja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Pozyskane dzięki niej środki będą, jak co roku, przeznaczone na pomoc najmłodszym w Polsce i za granicą. Akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy...

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. w Kościele rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim jest refleksja nad Kościołem i jego misją oraz umocnienie wiary w...

- Stając jako biskup pośród członków Kościoła na tej ziemi, biorę na siebie odpowiedzialność za przepływ strumieni Wody Żywej do serc tych, którzy tu żyją. To zadanie ponad siły jednego człowieka. Dlatego zapraszam do...

Gratulacje i życzenia z okazji dzisiejszego ingresu do katedry płockiej złożył bp. Szymonowi Stułkowskiemu, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki. W krótkim słowie wygłoszonym na zakończenie Mszy Świętej zapewnił o...

Msza Święta z liturgicznym ingresem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego do płockiej bazyliki katedralnej będzie miała miejsce w sobotę, 26 listopada, o godz. 11.00.  W sobotnich uroczystościach ingresu nowego biskupa diecezjalnego do płockiej katedry wezmą udział...

Na Jasnej Górze odbyło się dziś jesienne spotkanie Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów obrad znalazły się m.in. zagadnienia wynikające z potrzeby koordynacji także treści nauczania grup modlitewnych, apostolskich o rysie maryjnym, realizacja...

W dniach 24-25 listopada w Berlinie odbyło się coroczne spotkanie Fundacji Maksymiliana Kolbego (Maximilian-Kolbe-Stiftung) oraz Dzieła Maksymiliana Kolbego (Maximilian-Kolbe-Werk). „Spotkanie poświęcone było bieżącym pracom obu organizacji” – poinformował ks. dr prał. Jarosław Mrówczyński, zastępca...

Troska o kształt współczesnej teologii, omówienie aktualnej jej sytuacji oraz wytyczenie kierunków do podejmowania interdyscyplinarnych dyskusji na ten temat – były przedmiotem obrad Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Spotkała się ona pod przewodnictwem abp....

When the war brings death, suffering, and devastation, the community of the Church in Ukraine is not alone because the Church in Poland is with it. Please continue to be with us!” wrote the...

«Коли війна залишає по собі смерть, страждання та попіл, спільнота Церкви в Україні не самотня, бо Церква в Польщі з нею. Просимо, будьте й надалі поруч з нами!» – написали римо-католицькі єпископи України у...

Quando la guerra lascia dietro di sé morte, sofferenza e rovine, la comunità della Chiesa Ucraina non è sola, perché la Chiesa Polacca è con lei. Per favore, continuate a starci vicino! – hanno...

Il 29 novembre è stata inaugurata la 29.ma edizione dell’iniziativa Opera di aiuto ai Bambini nella Vigilia di Natale. I fondi ricavati grazie a questa iniziativa, come ogni anno, saranno utilizzati per aiutare i...

Nella prima domenica di Avvento, il 27 novembre 2022, inizia nella Chiesa il nuovo anno pastorale dal titolo "Io credo nella Chiesa di Cristo". Il filo conduttore è la riflessione sulla Chiesa, la sua...

Da un lato aiutiamo l'Ucraina pregando per quella Chiesa, perché ha bisogno di uno spirito forte per sopravvivere a questo momento difficile, e dall'altro sosteniamo materialmente – ha affermato il Vescovo Krzysztof Chudzio, Presidente...

"Si avvicina il tempo dell’Avvento. Crediamo tutti che il nostro Signore arriverà a Natale ma Egli arriverà anche alla fine dei tempi quando verrà per il giudizio universale" – ha detto il presidente della...

Stellungnahme des Ständigen Rats der Bischofskonferenz hinsichtlich der Handlungen Johannes Pauls II. in Bezug auf sexuelle Verletzungen gegenüber Minderjährigen In der Öffentlichkeit hören wir immer mehr Fragen zur Haltung von Johannes Paul II. angesichts des Dramas des sexuellen...

Vogliamo pregare per una pace giusta in Ucraina e commemorare le vittime dei crimini russi – ha sottolineato l’Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca – nell’invitare a pregare il 25 novembre, in...

Ми хочемо молитися за справедливий мир в Україні та вшанувати пам’ять жертв російських злочинів, – наголосив голова Конференції Єпископату Польщі архієпископ Станіслав Гандецький, просячи молитви з нагоди 90-х роковин Голодомору в Україні, які припадають...

Invito i fedeli a leggere la Posizione del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Polacca sulle attività di Giovanni Paolo II circa i reati sessuali su minori, e quindi invito alla riflessione sul pontificato e sull'eredità...

I call on the faithful to read the Position of the Permanent Council of the Polish Bishops’ Conference regarding the action taken by John Paul II with respect to sexual crimes against minors and...

Il 14 novembre 2022 il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Polacca ha adottato la Posizione sulle attività di Giovanni Paolo II circa i reati sessuali con minori. Pubblichiamo il testo intero della Posizione: POSIZIONE DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA...

14 November 2022 the Permanent Council of the Polish Bishops' Conference adopted the Position towards the actions of John Paul II regarding sexual crimes against minors. We publish the whole text of the Position:   POSITION OF THE...

I temi sollevati durante l'incontro della Commissione Mista dei Rappresentanti del Governo del Repubblica Polacca e della Conferenza Episcopale Polacca e il documento di lavoro per la fase continentale del sinodo sono stati, tra...

GRUDZIEŃ

7 grudnia – Ogólnopolska pielgrzymka pszczelarzy na Jasną Górę

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

10 grudnia, godz. 11.00 – Święcenia biskupie bp. nominata Waldemara Musioła, Opole

13 grudnia – Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego

15 grudnia, godz. 10.00 – Konferencja prasowa przed akcją Kolędnicy Misyjni

16 grudnia – Wydarzenia Grudnia 1970, Bazylika św. Brygidy w Gdańsku

21 grudnia – Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa (Msza Święta w katedrze polowej Wojska Polskiego)

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia

26 grudnia – Drugi dzień świąt, uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych

30 grudnia – Święto Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach

 

Konferencja prasowa przed Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie (Warszawa, 24.11.2022 r.) Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych - konferencja naukowa (Warszawa, 23-25 listopada 2022) Konferencja prasowa nt. akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem” (22.11.2022 r.) Więcej zdjęć: www.flickr.com/photos/episkopatnews/albums/

Z życia Kościoła

Wielka bieda, głód i chłód. Tak w skrócie wygląda sytuacja mieszkańców Ukrainy, przed którymi najtrudniejszy...

Cukier, olej, kasza, makaron, kawa, herbata - Tymi i podobnymi produktami będzie można podzielić się...

W poniedziałek 28 listopada w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji...

Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się 3 grudnia w formie online pod hasłem: „Bóg, Honor, Ojczyzna....

Muzea odgrywają wielką rolę w życiu społeczności ludzkich, pomagają wznieść oczy ku pięknu, a zwiedzający...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_