Informujemy, że Sekretariat KEP prowadzi pracę zdalną do odwołania. Interesantów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W dykasteriach odczuwa się autentyczną atmosferę podążania razem, okazywania wspólnej troski o Kościół oraz wspólnej modlitwy i zastanawiania się nad tym, jak Kościół powinien prowadzić swoją misję ewangelizacyjną w dzisiejszym świecie – powiedział bp...

Misyjność powinna nam towarzyszyć przez cały rok. Modlimy się, by nowina o Jezusie dotarła do wszystkich ludzi - powiedział bp Szymon Stułkowski, członek Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podczas konferencji prasowej przed Światowym Dniem...

Pojutrze przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Jego opiece zawierzam was, wasze rodziny i cały naród polski – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Publikujemy pełny tekst pozdrowień: Serdecznie pozdrawiam...

Kościół otrzymał w sposób piękny i godny dwóch nowych błogosławionych na te czasy i w tych czasach, po to, by byli naszymi przewodnikami - powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, w homilii Mszy św....

Mamy nadzieję, że ten męczennik uświadomi nam także, że naszą powinnością jest zmagać się o pokój - powiedział abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, podczas konferencji prasowej nt. beatyfikacji sługi Bożego ks. Jana Machy, zorganizowanej...

Jak łatwo jest dać się wybić z chrześcijańskiej nadziei i z przekonania, że Pan przychodzi z przyszłości: Jego jest czas, Jego jest przyszłość - powiedział abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, w homilii Mszy św....

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy!” konferencja prasowa  Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zapraszają na konferencję prasową dotyczącą Światowego Dnia Misyjnego 2021 (95. Niedziela Misyjna, 24 października 2021) Spotkanie odbędzie się 20 października (środa) o godz. 10.00 w Sekretariacie Konferencji...

O wyzwaniach Kościoła w Polsce: migracyjnym, popandemicznym i związanym z kryzysem wiarygodności Kościoła w Polsce – mówił abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski, podczas briefingu w siedzibie Radia Watykańskiego na rozpoczęcie wizyty ad...

Cum Petro et sub Petro dziękujemy za Kościół, który wspólnie, duchowni i świeccy, stanowimy – powiedział abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i Prymas Polski, w homilii Mszy św. u grobu św. Piotra Apostoła w...

Prosimy o Wasze życzliwe i żywe uczestnictwo w synodzie oraz życzymy wielu dobrych doświadczeń w czasie synodalnych spotkań – piszą biskupi w liście do wiernych w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, który...

Za przykładem św. Pawła trzeba dzisiaj iść i głosić Chrystusa jako Mesjasza i jedynego Zbawiciela - powiedział abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, w homilii Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Pawła za Murami, na...

Kwestie poruszane na spotkaniu z Papieżem dotyczyły Synodu, nowej ewangelizacji, migrantów i interpretacji dokumentu Vos estis lux mundi - powiedział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas briefingu nt. wizyty ad...

W Światowy Dzień Misyjny, obchodzony co roku w przedostatnią niedzielę października, z wdzięcznością wspominamy wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia pomagają nam odnowić nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia hojnymi i radosnymi apostołami Ewangelii -...

Przypomnienia i ciągłego wprowadzania w życie domaga się nauczanie św. Jana Pawła II o Kościele, o rodzinie i małżeństwie - powiedział bp Wiesław Śmigiel, biskup toruński, w homilii Mszy św. sprawowanej przy grobie św....

To jest dzisiaj fundamentalna sprawa: wybudzić się do świadectwa – powiedział bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, podczas briefingu dla mediów, który odbył się 13 października w siedzibie Radia Watykańskiego. W Rzymie przebywa druga grupa...

The challenges of the Church in Poland: migratory, post-pandemic and related to the crisis of the Church's credibility in Poland, were mentioned by Archbishop Wojciech Polak, Archbishop of Gniezno, and Primate of Poland, during...

Il 19 ottobre ricorre il 37° anniversario del rapimento e del martirio di padre Jerzy Popiełuszko. In questa giornata si celebra anche la Festa del Clero Risoluto. Il 19 ottobre alle ore 18,00 nella Chiesa...

Le sfide della Chiesa in Polonia: migrazione, post-pandemia e legate alla crisi di credibilità della Chiesa in Polonia – ha affermato Mons. Wojciech Polak, Metropolita di Gniezno, Primate di Polonia, durante un briefing presso...

The 19th October 2021 is date that marks the 37th anniversary of the kidnapping and martyrdom of Father Jerzy Popiełuszko. This day is also the celebration of the Steadfast Clergy. The solemn Holy Mass on...

La visita ad limina ha lo scopo di sottolineare l'unità con la persona di S. Pietro e con la persona del Successore di S. Pietro – ha affermato l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza...

Chiediamo la vostra benevola e vivace partecipazione al Sinodo e vi auguriamo tante esperienze buone durante le riunioni sinodali – scrivono i Vescovi in una lettera ai fedeli in occasione della XVI Assemblea Generale...

In front of the miraculous image of St. Joseph in the National Sanctuary of St. Joseph in Kalisz the President of the Polish Bishops' Conference, Archbishop Stanislaw Gądecki, made the Act of Entrustment of...

Davanti al dipinto miracoloso di S. Giuseppe al Santuario Nazionale di S. Giuseppe di Kalisz, l'Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, ha compiuto l'Atto di affidamento della Nazione e della Chiesa Polacche...

Seguiamo il cammino indicato da S. Giovanni Paolo II e dal Beato Card. Wyszyński, servendo l'unico Dio con tutto il cuore e con tutto noi stessi, avendo tra le mani l'arma della preghiera -...

C'è una certa libertà di scambio di pensieri durante le riunioni. Si svolgono in un clima di apertura e comprensione – ha affermato l'Arcivescovo Józef Górzyński, Metropolita di Warmia, durante la conferenza stampa nel...

“El derecho y el deber de defender las fronteras del Estado pueden conciliarse con la prestación de ayuda a las personas que se encuentran en situaciones dramáticas”, escribió el presidente de la Conferencia Episcopal...

„Das Recht und die Pflicht, die Staatsgrenzen zu verteidigen, lassen sich mit der Hilfe für Menschen, die sich in einer dramatischen Situation befinden, vereinbaren“, schrieb der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Stanislaw Gądecki, in...

« Le droit et le devoir de défendre les frontières de l’État peuvent être conciliés avec le fait d’apporter de l’aide aux personnes qui se trouvent dans des situations dramatiques », a écrit le président de...

Per un atto di fede, la Madonna è diventata partecipe di tutta la vita della Chiesa e così ci insegna che questa è la strada per ciascuno di noi. È impossibile seguire la propria...

È una visita inscritta profondamente nella tradizione della Chiesa. Ogni 5 anni ogni diocesi è tenuta a fare una visita alla Santa Sede, che è preceduta da un intenso lavoro in diocesi – ha...

PAŹDZIERNIK
Miesiąc modlitwy różańcowej

4-30 października – Wizyta ad limina apostolorum polskich biskupów

21 października – Uroczysta Gala Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” – Komisja KEP ds. Misji

24 października – Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna (taca) na Papieskie Dzieła Misyjne

24-30 października – Tydzień Misyjny

Konferencja Prasowa - Ad limina - 20 października 2021 r. Konferencja Prasowa przed Światowym Dniem Misyjnym - 20 października 2021 r.

Z życia Kościoła

Przekazanie do przygranicznych parafii kolejnego tysiąca pakietów Helps Pack oraz wsparcie finansowe Parafialnych Zespołów Caritas, za których pośrednictwem pomoc może trafiać do migrantów docierających do Polski – to najnowsze ustalenia po spotkaniach dyrektora Caritas...

W dniach 19-20.10.2021 roku w Krakowie, u jezuitów w salach wykładowych Akademii Ignatianum, odbywa się 147. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, gromadzące przełożonych wyższych 77 jurysdykcji należących do konferencji, z...

19 października minie 37. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dnia przypadają także obchody Święta Duchownych Niezłomnych. Uroczysta Msza święta rocznicowa z modlitwą o kanonizację kapłana odprawiona zostanie 19 października o godzinie...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_