W odpowiedzi na dramatyczne apele ukraińskich lekarzy ruszył projekt „Leki dla Ukrainy”. Istotną rolę odgrywa Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej ze względu na doświadczenie pomocowe i organizacyjne.

Wojna na Ukrainie to braki leków ratujących życie, olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc. Zespół projektu odbył we Lwowie dwa istotne spotkania. Pierwsze z Zastępcą Dyrektora Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej – Iwanem Sobko oraz z Dyrektorem Wydziału Zdrowia Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej – Orestem Czemyrysem, podczas którego omówiono niezbędne punkty współpracy. Natomiast drugie spotkanie odbyło się z Dyrekcją Lwowskiego Miejskiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, gdzie ustalono formy pomocy ze strony brytyjskich chirurgów dziecięcych, którzy przybędą z pomocą do Ukrainy.

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska