Administrative Director of the PBC House

ks. Janusz MAJDA

Ekonom Konferencji Episkopatu Polski
Dyrektor Administracyjny Domu KEP
tel. 22 530 48 41
fax 22 636 61 18
e-mail

Secretariat

s. Katarzyna OSTASZEWSKA

tel. 22 530 48 41
fax 22 636 61 18
e-mail

Accounting

s. Teresa WILCZYŃSKA WJ

tel. 22 530 48 88
e-mail

Informacje Episkopatu

NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH Z ANDRZEJEM DUDĄ, PREZYDENTEM RP Warszawa, Krakowskie Przedmieście – 14 stycznia 2020. Szanowany Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Eminencjo, Księże Kardynale, Ekscelencjo,...

+ Abp Wojda do bp. Galbasa: bądź jak Dobry Pasterz! 
Biskup jako dobry pasterz dzień po dniu musi podejmować trud wysiłku duchowego, ludzkiego i pasterskiego, aby...

NO COMMENTS