Sekretariat

Sekretariat Kościelnej Komisji Konkordatowej
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 96
komisja@konkordat.opoka.org.pl

Kościelna Komisja Konkordatowa

Komisja Konkordatowa powstała po ratyfikowaniu umowy ze Stolicą Apostolską 25 marca 1998 r. Podobnie jak Komisja Wspólna ma kompetencje w zakresie stosunków Kościół-państwo, choć przede wszystkim w odniesieniu do tekstu Konkordatu i jego realizacji.

Przewodniczący:
bp Artur G. MIZIŃSKI

Członkowie:
abp Tadeusz WOJDA SAC
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Ryszard KASYNA
bp Krzysztof WĘTKOWSKI
ks. Witold ADAMCZEWSKI SJ
ks. Krzysztof PAWLINA

 


Zespół Ekspertów Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Historycznych

Przewodniczący:
bp Jan KOPIEC

Członkowie:
ks. Robert Romuald KUFEL
ks. Józef MARECKI


Zespół Ekspertów Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Kultury

Przewodniczący:
bp Michał JANOCHA

Członkowie:
ks. Andrzej RUSAK
s. Natanaela BŁAŻEJCZYK CSSF


Zespół Ekspertów Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Przewodniczący:
ks. Krzysztof PAWLINA

Członkowie:
Cezary MIK
ks. Sławomir NOWOSAD


Zespół Ekspertów Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Nowych Regulacji Prawnych i Praktycznych

Przewodniczący:
bp Ryszard KASYNA

Członkowie:
ks. Leszek ADAMOWICZ
ks. Adam KAŁDUŃSKI
ks. Piotr MAJER
ks. Piotr STANISZ

NO COMMENTS