Zakres działań: Rada podejmuje refleksję nad aktualnymi wyzwaniami duszpasterskimi, stara się inspirować świeckich do zaangażowania w apostolstwo.

Przewodniczący:
bp Adrian GALBAS SAC

Członkowie:
bp Szymon STUŁKOWSKI
Aleksander BAŃKA
ks. Waldemar BORZYSZKOWSKI SJ
ks. Marek CHMIELNIAK SAC
Artur DĄBROWSKI
ks. Tomasz JAKLEWICZ
Magdalena Maria KADZIAK
Katarzyna KOLSKA
Magdalena KORZEKWA-KALISZUK
ks. Piotr MAZURKIEWICZ
Judyta SYREK
Wojciech WYSZYŃSKI

Sekretarz Rady:
Judyta SYREK

Adres korespondencyjny:
abp Adrian J. GALBAS SAC
skr. poczt. 206
40-950 Katowice
tel. (centralny na kurię): 32 251 21 60, 32 251 32 74
tel.: 519 546 020
fax: 32 251 48 30
swieccy@episkopat.pl 

Zakres działań: Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego koordynuje pracę trzech komitetów: ds. Dialogu z Judaizmem, ds. Dialogu z Islamem, ds. Dialogu z Niewierzącymi. Każdy komitet jest autonomiczny w realizacji swoich zadań. Przewodniczący Rady reprezentuje te trzy komitety na zewnątrz, zwłaszcza w kontaktach z dykasterią rzymską.

Przewodniczący:
abp Grzegorz RYŚ

Członkowie:
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Wiesław MERING

Konsultorzy:
ks. Waldemar CHROSTOWSKI
ks. Łukasz KAMYKOWSKI
ks. Grzegorz PAWŁOWSKI
Eugeniusz SAKOWICZ
ks. Marek SZYMAŃSKI

Sekretarz Rady:
ks. Marek SZYMAŃSKI

Adres korespondencyjny:
abp Grzegorz RYŚ
ul. Ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź
tel.: 42 664 87 00
kuria@archidiecezja.lodz.pl

Stałe Komitety Rady ds. Dialogu Religijnego

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem

Przewodniczący:
abp Grzegorz RYŚ

Członkowie:
ks. Tomasz ADAMCZYK
Monika ADAMCZYK-GRABOWSKA CFSF
ks. Wiesław DAWIDOWSKI OSA
Jan GROSFELD
ks. Łukasz KAMYKOWSKI
ks. Grzegorz MICHALCZYK
Ryszard MONTUSIEWICZ
ks. Jerzy STRANZ
Barbara SUŁEK-KOWALSKA
ks. Alfred WIERZBICKI
Sławomir ŻUREK

Sekretarz:
ks. Tomasz ADAMCZYK

Adres korespondencyjny:
abp Grzegorz RYŚ
ul. Ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź
tel.: 42 664 87 00
kuria@archidiecezja.lodz.pl

Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi

Przewodniczący:
bp Wiesław ŚMIGIEL

Członkowie:
ks. Arkadiusz DRZYCIMSKI
o. Marek FIJAŁKOWSKI OFMConv
ks. Tomasz HUZAREK
Jolanta ROMAN-STEFANOWSKA

Sekretarz:
ks. Arkadiusz DRZYCIMSKI

Adres korespondencyjny:
bp Wiesław ŚMIGIEL
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
tel. 56 622 35 30
kuria@diecezja.torun.pl

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi

Przewodniczący:
bp Henryk CIERESZKO

Członkowie:
ks. Marek DANIELEWSKI
ks. Leonard FIC
ks. Krystian KAŁUŻA
o. Wojciech KLUJ OMI
o. Zbigniew KUBACKI SJ
o. Ireneusz S. LEDWOŃ OFM
o. Jacek PAWLIK SVD
o. Jarosław RÓŻAŃSKI OMI
o. Eugeniusz SAKOWICZ
Agata SKOWRON-NALBORCZYK
Paweł SZUPPE

Sekretarz:
ks. Marek DANIELEWSKI

Adres korespondencyjny:
bp Henryk CIERESZKO
ul. Warszawska 46
15-077 Białystok
henrykc@bialystok.opoka.org.pl

Zakres działań: Analiza postaw młodzieży, inspirowanie pracy formacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem treści orędzi papieskich do młodych, patronowanie corocznemu Krajowemu Forum Duszpasterstwa Młodzieży, współpraca z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży. Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży stanowi forum wymiany doświadczeń pracy duszpasterskiej wśród młodych pomiędzy diecezjami, ruchami i stowarzyszeniami.

Przewodniczący:
bp Grzegorz SUCHODOLSKI

Członkowie:
bp Adam BAB
bp Robert CHRZĄSZCZ
bp Andrzej CZAJA
bp Marian FLORCZYK
bp Marek MARCZAK
bp Wojciech OSIAL
bp Artur WAŻNY
bp Radosław ORCHOWICZ

Konsultorzy:
ks. Marcin BARAN
ks. Tomasz KOPRIANIUK
ks. Andrzej LUBOWICKI
o. Tomasz MANIURA OMI
ks. Adam POLAK
Ks. Marek SĘDEK
o. Wojciech SURÓWKA OP
Martyna GIELETA
Małgorzata ŁUCZAK
Jacek URBANOWSKI

Adres korespondencyjny:

Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
biuro@sdmpolska.pl
www.sdmpolska.pl

Zakres działań: Analiza sytuacji ekumenicznej w Polsce, organizowanie ogólnopolskiego zjazdu diecezjalnych referentów ekumenicznych, współredagowanie materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i współorganizowanie centralnych obchodów tego Tygodnia, wydawanie “Biuletynu Ekumenicznego”, współorganizowanie ekumenicznych sesji naukowych, służenie pomocą ekspercką w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów.

Przewodniczący:
bp Jacek JEZIERSKI

Członkowie:
abp Grzegorz RYŚ
bp Andrzej CZAJA
bp Roman PINDEL
bp Adam BAB

Konsultorzy:
ks. Stefan BATRUCH
ks. Zygfryd GLAESER
ks. Tadeusz KAŁUŻNY SCJ
ks. Przemysław KANTYKA
ks. Radosław KIMSZA
Piotr KOPIEC
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC
o. Adam STROJNY CCN
ks. Andrzej TULEJ

Sekretarz Rady:
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC

Adres korespondencyjny:
bp Jacek JEZIERSKI
ul. Mostowa 17
82-300 Elbląg
tel.: 55 232 73 70
kuria@elblag.opw.pl 

Zakres działań: Zapoznanie się z dokumentami Stolicy Apostolskiej odnośnie ochrony dóbr kultury, wypowiedziami związanymi z kulturą, współpraca ze służbami konserwatorskimi, czynne uczestnictwo przedstawicieli Rady w wydarzeniach kulturowych o zasięgu ogólnonarodowym, krajowym i lokalnym, utrzymywanie kontaktów ze swoimi odpowiednikami w innych Konferencjach Episkopatu, współudział w przygotowaniu konferencji, szkoleń, warsztatów przeznaczonych dla konserwatorów diecezjalnych i dyrektorów muzeów kościelnych.

Przewodniczący:
bp Michał JANOCHA

Członkowie:
abp Grzegorz RYŚ
bp Włodzimierz JUSZCZAK
bp Adam WODARCZYK

Konsultorzy:
s. Natanaela BŁAŻEJCZYK CSSF
ks. Piotr MANIURKA
Leszek MĄDZIK
ks. Grzegorz MICHALCZYK
Stanisław NIEMCZYK
ks. Wincenty PYTLIK
o. Stanisław RUDZIŃSKI OSPPE
ks. Andrzej RUSAK
ks. Aleksander SENIUK
ks. Jan SOCHOŃ
ks. Michał SOŁOMIENIUK
ks. Jerzy WITCZAK
ks. Marek WOJNAROWSKI

Sekretarz Rady/Konsultant ds. Ochrony Zabytków Sakralnych:
s. Natanaela BŁAŻEJCZYK CSSF

Adres korespondencyjny:
bp Michał JANOCHA
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa

s. Natanaela BŁAŻEJCZYK CSSF
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 30
tel.: 696 626 894
zabytaki@episkopat.pl

Zakres działań: Przekazywanie i realizacja wskazań Stolicy Apostolskiej odnoszących się do duszpasterstwa migrantów i podróżnych w zakresie ogólnopolskim, wspieranie i koordynowanie wszelkich inicjatyw promujących pomoc migrantom. Kontakty z Papieską Radą ds. Migrantów i Podróżnych, współpraca z równorzędnymi organizacjami na arenie międzynarodowej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy. Monitorowanie legislacji państwowej w zakresie migracji i uchodźctwa. Coroczne ogólnopolskie spotkanie formacyjne z przewodnikami turystycznymi, ogólnopolskie rekolekcje dla przewodników pieszych pielgrzymek.

Przewodniczący:
bp Krzysztof ZADARKO

Członkowie:
bp Łukasz BUZUN OSPPE
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Paweł STOBRAWA
bp Henryk TOMASIK

Konsultorzy:
ks. Janusz BALICKI
Rafał CEKIERA
o. Wiesław DAWIDOWSKI OSA
o. Jacek GNIADEK SVD
ks. Marian JANUS
Franciszek MRÓZ
ks. Wojciech NECEL SChr
ks. Stanisław OPOCKI
ks. Maciej OSTROWSKI
Rafał ROGALA
Tomasz SIENIOW
Katarzyna STANKIEWICZ
Barbara STRZAŁKOWSKA
o. Mariusz TABULSKI OSPPE
ks. Roman TKACZ SAC
Marta WALASIK-SAŁEK

Sekretarz Rady:
ks. Maciej OSTROWSKI

Adres korespondencyjny:
bp Krzysztof ZADARKO
ul. Norwida 8
75-656 Koszalin
e-mail: migracja@episkopat.pl

Zakres działań: Zadaniem Rady jest “troska o rodzinę i o jej prawa, promocja godności rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona życia poczętego” i związane z tym sprawy. “Rada, w ramach określonych przez Zebranie Plenarne KEP, studiuje należące do zakresu jej działania problemy, podejmuje inicjatywy i opracowuje materiały duszpasterskie oraz projekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy związane z jej kompetencją przesłane przez przewodniczącego KEP lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwiązaniu”.

Przewodniczący:
bp Wiesław ŚMIGIEL

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
bp Damian BRYL
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Grzegorz KASZAK
bp Jan SZKODOŃ
abp Grzegorz RYŚ
bp Jan WĄTROBA
bp Adam WODARCZYK
bp Józef WRÓBEL SCJ

Konsultorzy:
ks. Sławomir AŁTASZEWSKI
Bożena BASSA
ks. Przemysław DRĄG
ks. Paweł GAŁUSZKA
ks. Jacek GOLEŃ
Irena GRZYBOWSKA
Mieczysław GRZYBOWSKI
Mieczysław GUZEWICZ
Kazimierz KAPERA
Henryk KUCZAJ
Katrzyna MACIEJEWSKA
Paweł MACIEJEWSKI
Paulina MICHALSKA
Michał MICHALSKI
Maria SMERECZYŃSKA
Anna  WARDAK
Janusz WARDAK
Barbara WIATER
Marta WIERZBICKA-KUCZAJ
Paweł WOSICKI

Sekretarz Rady:
ks. Przemysław Drąg

Adres korespondencyjny:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 38
dyrektor@kodr.pl
www.kodr.pl

Zakres działań: Rada pogłębia społeczną doktrynę Kościoła i stara się ją rozpowszechnić w życiu ludzi i wspólnot. Zachęca i inspiruje do działania zgodnego z etycznymi zasadami społecznymi objawionymi chrześcijanom przez Ewangelię. Rada zbiera i ocenia informacje dotyczące życia społecznego w Polsce. W stosownych okazjach, w czasie posiedzeń plenarnych, dzieli się wnioskami. Zajmuje się także przygotowaniem dokumentów społecznych KEP. Rada utrzymuje stałe kontakty z biskupami odpowiedzialnymi za sprawy społeczne w europejskich konferencjach biskupów.

Przewodniczący:
bp Marian FLORCZYK

Członkowie:
bp Jan TYRAWA

Konsultorzy:
Aniela DYLUS
ks. Stanisław FEL
Jan KLIMEK
ks. Andrzej KOBYLIŃSKI
Krzysztof MOTYKA
Sławomir SOWIŃSKI
Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

Adres korespondencyjny:
bp Marian Florczyk
ul. Czerwonego Krzyża 7
25-353 Kielce
tel. 41 344 54 25
kuriakie@kielce.opoka.org.pl

Zakres działań: Zapewnienie właściwej opieki duszpasterskiej ludziom mediów katolickich i mediów w ogóle. Troska o to, by w diecezjach stworzono duszpasterstwa ludzi mediów, czy to w ramach istniejących duszpasterstw środowisk twórczych czy odrębnych. Zajęcie się ze szczególną troską postulatem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w sprawie organizacji pielgrzymki ludzi mediów na Jasną Górę. Powołanie do życia i działalność Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II. Podstawą funkcjonowania Rady jest działalność Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, która wypracowuje, zajmuje i przedstawia stanowisko Kościoła w istotnych kwestiach dotyczących szeroko pojętych środków społecznej komunikacji, ich osiągnięć i zagrożeń.

Przewodniczący:
bp Rafał MARKOWSKI

Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
Michał BONDYRA
o. Mirosław CHMIELEWSKI CSsR
ks. Michał DROŻDŻ
Andrzej DRZYCIMSKI
Lidia DUDKIEWICZ
ks. Marek GANCARCZYK
ks. Paweł GRONOWSKI
ks. Józef KLOCH
o. Andrzej MAJEWSKI SJ
ks. Robert NĘCEK
ks. Tomasz OLSZEWSKI
Kaja PUDEŁKO
Marcin PRZECISZEWSKI
Monika PRZYBYSZ
Sylwia SUŁKOWSKA
ks. Maciej SZCZEPANIAK
ks. Piotr ZABORSKI
ks. Henryk ZIELIŃSKI

Sekretarz Rady:
ks. Piotr ZABORSKI

Adres korespondencyjny:
abp Wacław DEPO
Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
e-mail: kuria@archiczest.pl

Zakres działań: opiniowanie sprawozdania gospodarczego i finansowego Sekretariatu Episkopatu w celu uzyskania rocznego absolutorium, przyjmowanie wykonania budżetu w zakresie działalności statutowej i gospodarczej KEP, udział doradczy w przygotowaniu budżetu na rok następny, wspomaganie doradcze pracy ekonoma Episkopatu.

Przewodniczący:
bp Jan PIOTROWSKI

Członkowie:
bp Kazimierz GURDA
bp Jacek JEZIERSKI
Zbigniew DERDZIUK
Stanisław KLUZA

Sekretarz Rady:
ks. Janusz MAJDA (Ekonom)

Adres korespondencyjny:
bp Jan PIOTROWSKI
ul. Jana Pawła II 3
25-025 Kielce
kuriakie@kielce.opoka.org.pl

Zakres działań: Troska o właściwe funkcjonowanie uczelni kościelnych i wydziałów teologicznych oraz innych wydziałów nauk kościelnych na uczelniach państwowych w warunkach określonych prawem państwowym, przy zachowaniu tożsamości kościelnej. Zapoznawanie się oraz tłumaczenie dokumentów kościelnych. Opiniowanie dokumentów szkolnictwa wyższego dla potrzeb KEP. Utrzymywanie roboczych kontaktów z organami szkolnictwa wyższego. Monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich. Opiniowanie wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Przewodniczący:
abp Marek JĘDRASZEWSKI

Członkowie:
abp  Andrzej DZIĘGA
bp Jan KOPIEC
bp  Andrzej SIEMIENIEWSKI
bp  Henryk WEJMAN

Konsultorzy:
ks. Maciej BAŁA
o. Dariusz BOREK OCam
ks. Józef BREMER SJ
ks. Grzegorz CHOJNACKI
ks. Wojciech CICHOSZ
ks. Ryszard CZEKALSKI
ks. Michał DROŻDŻ
ks. Jan DZIEDZIC
Andrzej HERBERT
ks. Jarosław JAGIEŁŁO
ks. Mirosław KALINOWSKI
ks. Przemysław KANTYKA
ks. Jacek KEMPA
ks. Marek KLUZ
Marek LECHNIAK
ks. Andrzej NAJDA
ks. Krzysztof PAWLINA
ks. Mateusz Rafał POTOCZNY
ks. Piotr TOMASIK
ks. Robert TYRAŁA
o. Jacek URBAN CSsR
ks. Włodzimierz WOŁYNIEC
ks. Paweł WYGRALAK
ks. Marek ŻMUDZIŃSKI

Adres korespondencyjny:
abp Marek JĘDRASZEWSKI
ul. Franciszkańska 3
31-004 Kraków
tel.: 42 664 87 33
fax: 42 664 87 96

Zakres działań: Rada Prawna jest gremium konsultacyjnym, przygotowującym na prośbę Zebrania Plenarnego lub innych organów Konferencji Episkopatu Polski opinie prawne wszelkiego rodzaju aktów prawnych, powstających w ramach Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, bądź też Zebraniu Plenarnemu lub organom Konferencji Episkopatu Polski przestawionym do poparcia, zaopiniowania albo zatwierdzenia.
Do kompetencji Rady Prawnej można także zaliczyć przygotowywanie projektów prawa partykularnego Konferencji Episkopatu Polski, zawsze za jej zgodą lub na jej prośbę, w zakresie przewidzianym przez prawo powszechne lub określonym w szczególnym poleceniu Stolicy Apostolskiej, wydanym przez nią z własnej inicjatywy bądź na prośbę Konferencji Episkopatu Polski.

Przewodniczący:
bp Ryszard KASYNA

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ
abp Eugeniusz POPOWICZ
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Ireneusz PĘKALSKI
bp Piotr SAWCZUK
bp Krzysztof WĘTKOWSKI

Konsultorzy:
o. Witold ADAMCZEWSKI SJ
ks. Leszek ADAMOWICZ
o. Wiesław BAR OFMConv
ks. Sławomir FUNDOWICZ
ks. Tomasz GIERAŁTOWSKI
ks. Adam KAŁDUŃSKI
ks. Grzegorz LESZCZYŃSKI
ks. Józef LISOWSKI
ks. Andrzej MAĆKOWSKI
ks. Piotr MAJER
ks. Tomasz ROZKRUT
o. Marek SAJ CSsR
ks. Jan Krzysztof SŁOWIŃSKI
ks. Piotr STANISZ
ks. Lucjan ŚWITO
ks. Zbigniew TRACZ
ks. Dariusz WALENCIK
ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI
s. Katarzyna WIĘCEK FMA

Sekretarz Rady:
ks. Adam Kałduński

Adres korespondencyjny:
Rada Prawna
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: prawo2@episkopat.pl

Informacje Episkopatu

    

Przewodniczący Episkopatu prosi o modlitwę o pokój na Ukrainie O modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie zaapelował abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski za...

Przewodniczący Episkopatu prosi o modlitwę o pokój na Ukrainie O modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie zaapelował abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski za...

NO COMMENTS