ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski jest wybierany przez zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością pełnienia funkcji przez kolejne kadencje. Utrzymuje kontakty z dziennikarzami, ułatwiając im dostęp do informacji o działalności Konferencji, wspiera  również biskupów w kontaktach z mediami oraz kieruje Biurem Prasowym.

Aktualnie Rzecznikiem Episkopatu jest ks. Paweł Rytel-Andrianik – ksiądz katolicki diecezji drohiczyńskiej, doktor nauk biblijnych i archeologii, a także nauk orientalnych w zakresie hebraistyki i judaistyki. Publicysta, poliglota, teolog, profesor papieskiej uczelni w Rzymie.

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik urodził się 9 sierpnia 1976 roku w Sokołowie Podlaskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 2001 r. z rąk bp. Antoniego Dydycza. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Ostrożany,  po czym został skierowany na studia w Rzymie. Studiował m.in. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, Papieskim Uniwersytecie Antonianum – Studium Biblicum Fraciscanum w Rzymie, w École Biblique et Archéologieue Française de Jérusalem oraz na uniwersytecie w Oxfordzie. Był wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, Wyższego Seminarium Duchownego w  Drohiczynie i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.  Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Niedzieli”, był jej delegatem ds. Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu, a także redagował „Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie”. Autor książek i ponad 300 artykułów z dziedziny życia Kościoła, biblistyki oraz judaistyki.

Został odznaczony Medalem Powstania w Getcie Warszawskim, Krzyżem Papieskim Diecezji Drohiczyńskiej  oraz godnością kanonika nadliczbowego Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej. Biskupi wybrali ks. Pawła Rytel-Andrianika nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski 9 czerwca 2015 r., podczas 369. zebrania plenarnego. Funkcje tę pełni od 1 lipca 2015 r.

 

Kontakt:

Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
rzecznik@episkopat.pl

KOMENTARZE RZECZNIKA

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

Biuro Prasowe, którego dyrektorem jest rzecznik Episkopatu, kontaktuje się z mediami oraz prezentuje stanowisko zajmowane przez Konferencję Episkopatu Polski w sprawach ważnych dla życia Kościoła w Polsce i na świecie. Instytucjonalnie podlega Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski.

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 25, 604 904 487
biuroprasowe@episkopat.pl
Twitter @EpiskopatNews

Serwis FOTO

Niemal 25 tysięcy zdjęć wysokiej rozdzielczości ukazujących życie Kościoła w Polsce i na świecie.  Zapraszamy do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć umieszczonych w serwisie Flickr Episkopat News. Zdjęcia prosimy podpisywać – episkopat.pl

Serwis AUDIO

Niemal 1,5 tysiąca nagrań audio, wypowiedzi, komentarzy odnoszących się do aktualnych wydarzeń w Kościele katolickim. Pliki audio gotowe do pobrania i wykorzystania w serwisach informacyjnych w rozgłośniach radiowych i internetowych dostępne w SoudCloud Episkopat News.

Serwis VIDEO

Konferencje prasowe, wypowiedzi, relacje z wydarzeń mających miejsce w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski to tylko niektóre z nagrań video obecnych na kanale YouTube Episkopat News – zapraszamy do oglądania i subskrybowania.

BRAK KOMENTARZY