Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskup Tadeusz WOJDA SAC
Metropolita Gdański

Biuro Przewodniczącego KEP
ks. Michał SIENNICKI SAC
Sekretarz
Sekretarz Przewodniczącego KEP
centrala: 22 530 48 00, 22 530 48 01
fax: 22 838 09 67
e-mail: skep1@episkopat.pl

Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Biskup Marek MARCZAK
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej

Biuro Sekretarza Generalnego KEP

Sekretariat
s. Gaudencja KUS
tel. 22 530 48 98
fax: 22 838 09 67
e-mail: biuro@episkopat.pl

Sekretariat
Konferencji Episkopatu Polski

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
centrala: 22 530 48 00, 22 530 48 01
fax: 22 838 09 67
e-mail: skep@episkopat.pl

 

Klauzula informacyjna

Biuro Zastępcy Sekretarza Generalnego KEP

Zastępca Sekretarza Generalnego
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI
tel. 22 530 48 93

Sekretariat
s. Marialis WYSOCKA AM
tel. 22 530 48 93
e-mail:skep3@episkopat.pl

Biuro Sekretariatu KEP

Kierownik Biura Sekretariatu KEP
ks. Rafał ZALESKI
tel. 22 530 48 92
e-mail: skep2@episkopat.pl

Zastępca Kierownika Sekretariatu KEP
ks. Wojciech LECH
tel. 22 530 48 96
e-mail: skep@episkopat.pl

 

BRAK KOMENTARZY