Abp Stanisław Gądecki 31 stycznia przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu, połączonej z poświęceniem sarkofagu Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha (1902-1938), budowniczego tutejszego kościoła, zamordowanego w 1938 r. podczas sprawowania Mszy św. dla dzieci.

„Poświęcamy dziś jego miejsce spoczynku w oczekiwaniu na bliską beatyfikację. Ten gest przypomina nam, że od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę; że dzieje Kościoła naznaczone są krwią męczenników” – powiedział metropolita poznański.

Lubońska parafia 31 stycznia przeżywała piątą rocznicę konsekracji kościoła, a także wspominała postać swojego patrona, św. Jana Bosko.

W homilii przewodniczący KEP przypomniał, że „w ciągu prawie 73 lat swego pracowitego życia św. Jan Bosko był świadkiem głębokich przemian politycznych, społecznych i kulturalnych, ruchów rewolucyjnych, wojen i masowej migracji ludności wiejskiej do miast”.

HOMILIA

Podkreślił, że „apostoł młodzieży”, uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła, założyciel zgromadzenia salezjanów, korzystając z doświadczenia innych świętych, stworzył instytucję Oratorium, która stała się symbolem całej jego działalności.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że „oryginalność i śmiałość postulatu «świętości młodzieńczej» była istotną wartością sztuki wychowawczej tego wielkiego świętego, którego słusznie można nazwać «mistrzem duchowości młodzieżowej»”.

„Jego niezwykły sekret polegał na tym, że nie zawiódł on nigdy najgłębszych pragnień młodzieży – chęci życia, pragnienia miłości, otwarcia duszy, radości, wolności, nastawienia ku przyszłości, a jednocześnie prowadził ją stopniowo i w sposób konkretny do przekonania, że tylko poprzez życie w łasce, to jest w przyjaźni z Chrystusem, młodzi mogą w pełni zrealizować swoje autentyczne ideały” – zauważył abp Gądecki.

Nawiązując do aktu poświęcenie sarkofagu Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, metropolita poznański przypomniał, że ks. Streich został zastrzelony przez fanatycznego komunistę Wawrzyna Nowaka w tutejszym kościele podczas sprawowania Mszy św. dla dzieci dnia 27 lutego 1938 roku.

„Dla ludzi wierzących męczeństwo nie oznacza wyroku losu, który w pewnych epokach stawał się nieuchronny ani znoszenia bezcelowego cierpienia, które nikomu nie służy. Męczeństwo jest dla nas rozumiane jako radykalna możliwość naśladowania Chrystusa” – zaznaczył przewodniczący KEP.

Ekshumacji, kanonicznego rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków ks. Stanisława Streicha dokonano 20 stycznia 2024 r. w Luboniu.

Na dokonanie ww. czynności przyzwoliła watykańska Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych.

Po oględzinach grobu, który znajdował się przy kościele, nastąpił demontaż nagrobnej płyty i przystąpiono do czynności ekshumacyjnych. Wydobyto na zewnątrz zachowane szczątki Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha. Doczesne szczątki Sługi Bożego lekarze biegli ułożyli je w nowej trumience wykonanej z drzewa dębowego. Trumienka została wyłożona w środku materiałem jedwabnym. Na wieku trumienki znajduje się przymocowany krucyfiks, a na froncie wieka jest przymocowana tabliczka z napisem: „Męczennik – ks. Stanisław Streich (1902-1938)”.

Stanisław Streich urodził się w 1902 r. w Bydgoszczy. Po maturze zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, które ukończył 6 czerwca 1925 roku, przyjmując święcenia kapłańskie.

W latach 1925−1927 był kapelanem sióstr elżbietanek oraz uczył religii w jednej z poznańskich szkół handlowych. W 1927 roku został wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, gdzie dał się poznać jako dobry kaznodzieja.

Rok później wyjechał do Koźmina, aby nauczać religii w męskim seminarium nauczycielskim, a od 1929 roku objął wikariat w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu. Od początku 1932 roku był wikariuszem w poznańskiej parafii pw. św. Marcina, a po zdaniu egzaminu proboszczowskiego 1 lipca 1933 roku objął parafię w Żabikowie.

Od razu podjął starania o wzniesienie w Luboniu nowego kościoła. W 1935 roku została erygowana − wyodrębniona z parafii pw. św. Barbary − parafia pw. św. Jana Bosko.

Ks. Streich został budowniczym nowej świątyni. Cieszył się ogromnym szacunkiem mieszkańców Lubonia ze względu na zaangażowanie na rzecz bezrobotnych i najuboższych.

27 lutego 1938 roku podczas Mszy św. dla dzieci, udając się na ambonę, ks. Streich został zastrzelony przez komunistę, który według świadków miał krzyczeć: „Niech żyje komuna – dla idei to zrobiłem”. Morderca oddał kilka strzałów, także w plecy leżącego już na posadzce kościoła zabitego kapłana.

3 marca odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, w którym uczestniczyło dwadzieścia tysięcy osób. Po Mszy św. ciało męczennika złożono do grobu przy kościele.

Proces beatyfikacyjny ks. Stanisława Streicha na szczeblu diecezjalnym trwał od 28 października 2017 r. do 13 kwietnia 2019 r.

Obecnie postępuje etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. 21 listopada 2023 r. w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie odbyła się dyskusja Komisji Teologów, tzw. Kongres Szczególny Konsultorów Teologów, nad Positio w sprawie męczeństwa ks. Stanisława Streicha. Wynik obrad był jednogłośnie pozytywny, a to oznacza, że teolodzy wyznaczeni przez Dykasterię zgodzili się co do tego, że Sługa Boży poniósł męczeństwo za wiarę.

msz/ KAI

BRAK KOMENTARZY