OGŁOSZENIA

26 lutego 2024 r.

Zawiadomienie z dnia 26 lutego 2024 r. o wyniku postępowania ZP/24/2024
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP_24_2024


26 stycznia 2024 r.

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe ZP/24/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku – fotowoltaika wraz z magazynem energii:
ZP_24_2024 – Odpowiedzi na pytania 26.01.2024

25 stycznia 2024 r.

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe ZP/24/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku – fotowoltaika wraz z magazynem energii:
ZP_24_2024 – Odpowiedzi na pytania 25.01.2024
Część VI ust 2 Zapytania ofertowego ZP_24_2024 – aktualizacja_25.01.2024

24 stycznia 2024 r.

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe ZP/24/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku – fotowoltaika wraz z magazynem energii: 
ZP_24_2024 – Odpowiedzi na pytania 24.01.2024

23 stycznia 2024 r.

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe ZP/24/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku – fotowoltaika wraz z magazynem energii:
ZP_24_2024 – Odpowiedzi na pytania 23.01.24
Załącznik nr 3 do Zapytania ZP_24_2024 – aktualizacja_23.01.2024

16 stycznia 2024 r.

Zapytanie Ofertowe z dnia 16 stycznia 2024 roku
– fotowoltaika wraz z magazynem energii, ZP/24/2024
Zapytanie ofertowe ZP_24_2024
Załączniki do Zapytania ZP_24_2024
Dokumentacja Techniczna ZP/24/2024

3 listopada 2023 r.

Zawiadomienie z dnia 3 listopada 2023 r. o wyniku postępowania ZP/23/2023
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP_23_2023

12 października 2023 r.

Zapytanie Ofertowe z dnia 12 października 2023 roku
wykonanie zadaszenia nad dziedzińcem wewnętrznym budynku, ZP/23/2023
Zapytanie ofertowe ZP_23_2023
Załączniki do Zapytania ZP_23_2023
Dokumentacja Techniczna ZP/23/2023 


19 kwietnia 2023 r.
 

Zawiadomienie z dnia 19 kwietnia 2023 r. o wyniku postępowania ZP/22/2023
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP_22_2023

28 marca 2023 r.

Zapytanie Ofertowe z dnia 28 marca 2023 roku
– wykonanie zadaszenia tarasu nad piątą kondygnacją budynku, ZP/22/2023
Zapytanie ofertowe ZP_22_2023
Załączniki do Zapytania ZP_22_2023
Dokumentacja Techniczna ZP/22/2023

23 marca 2023 r.

Zawiadomienie z dnia 23 marca 2023 r. o wyniku postępowania ZP/21/2023
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP_21_2023

20 lutego 2023 r.

Zapytanie Ofertowe z dnia 20 lutego 2023 roku
– System automatyki budynku i monitoringu wszystkich mediów (BMS), ZP/21/2023
Zapytanie ofertowe ZP_21_2023
Załączniki do Zapytania ZP_21_2023
Dokumentacja_techniczna_ZP_21_2023

14 lutego 2023 r.

Zawiadomienie z dnia 14 lutego 2023 r. o wyniku postępowania ZP/20/2023
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP_20_2023

10 lutego 2023 r.

Zawiadomienie z dnia 10 lutego 2023 r. o wyniku postępowania ZP/19/2022
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP_19_2022

24 stycznia 2023 r.

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe z dnia 5 stycznia 2023 roku – Odpowiedzi na pytania, uzupełnienie dokumentacji technicznej, wydłużenie terminu składania ofert
– System automatyki budynku i monitoringu wszystkich mediów (BMS), ZP/20/2023
ZP_20_2023 – Odpowiedzi na pytania 24.01.2023
Ekspertyza PPOŻ

19 stycznia 2023 r.

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego z dnia 5 stycznia 2023 roku
– System automatyki budynku i monitoringu wszystkich mediów (BMS), ZP/20/2023
ZP_20_2023 – Odpowiedzi na pytania 19.01.2023

16 stycznia 2023 r.

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe z dnia 5 stycznia 2023 roku – odpowiedzi na pytania, uzupełnienie dokumentacji technicznej, wydłużenie terminu składania ofert
– System automatyki budynku i monitoringu wszystkich mediów (BMS), ZP/20/2023
ZP_20_2023 – Odpowiedzi na pytania
Dokumentacja-techniczna-zp_20_2023_aktualizacja_2023-01-16_1353

5 stycznia 2023 r.

Zapytanie Ofertowe z dnia 5 stycznia 2023 roku
– System automatyki budynku i monitoringu wszystkich mediów (BMS), ZP/20/2023
Zapytanie ofertowe ZP_20_2023
Załączniki do Zapytania ZP_20_2023
Dokumentacja techniczna ZP_20_2023

19 grudnia 2022 r.

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego z dnia 2 grudnia 2022 roku – Budowa ścian elewacyjnych szklano-aluminiowych, ZP/19/2022
Odpowiedzi na pytania do Zapytania ZP_19_2022 (PDF)

9 grudnia 2022 r.

Zmiana Zapytania Ofertowego z dnia 2 grudnia 2022 roku– Budowa ścian elewacyjnych szklano-aluminiowych, ZP/19/2022
Zmiana z dn 9.12.2022 Zapytania ZP_19_2022
Zapytanie ZP_19_2022_zmiana z 9.12.2022 – t. jednolity

2 grudnia 2022 r.

Zapytanie Ofertowe z dnia 2 grudnia 2022 roku
– Budowa ścian elewacyjnych szklano-aluminiowych, ZP/19/2022
Zapytanie ofertowe ZP_19_2022
Załączniki do Zapytania ZP_19_2022
Dokumentacja techniczna ZP_19_2022


6 maja 2022 r.
Zawiadomienie z dnia 6 maja 2022 r. o wyniku postępowania ZP/18/2022


5 kwietnia 2022 r.

Zapytanie Ofertowe z dnia 5 kwietnia 2022 roku
– Modernizacja dźwigów osobowych, ZP/18/2022
Zapytanie ofertowe ZP_18_2022.docx
Załączniki do Zapytania ZP_18_2022
Dokumentacja techniczna ZP_18_2022
  

23 marca 2022 r.
Zawiadomienie z dnia 23 marca 2022 r. o wyniku postępowania ZP/17/2022

7 marca 2022 r.
Zapytanie Ofertowe z dnia 7 marca 2022 roku
– Modernizacja dźwigów osobowych, ZP/17/2022
Zapytanie ofertowe ZP_17_2022 
Załączniki do Zapytania ZP_17_2022
Dokumentacja Techniczna ZP/17/2022

21 maja 2021 r.
Zawiadomienie z dnia 21 maja 2021 r. o wyniku postępowania ZP/15/2021

19 kwietnia 2021 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 19 kwietnia 2021 roku
– Docieplenie przegród zewnętrznych budynku, ZP/15/2021
Zapytanie Ofertowe ZP15_2021
Załączniki do Zapytania ZP15_2021
Dokumentacja Techniczna ZP_15_2021

19 kwietnia 2021 r.
Zawiadomienie z dnia 19 kwietnia 2021 r. o wyniku postępowania ZP/14/2021

Zapytanie ofertowe z dnia 30 marca 2021 roku
– Docieplenie przegród zewnętrznych budynku
Zapytanie Ofertowe_Docieplenie
Załączniki do Zapytania_Docieplenia
Dokumentacja Techniczna ZP_14_2021

23 grudnia 2020 r.
Zawiadomienie z dnia 23 grudnia 2020 r. o wyborze oferty (pdf)

22 grudnia 2020 r.
Zawiadomienie z dnia 22 grudnia 2020 r. o wyborze oferty (pdf)

1 grudnia 2020 r. Modernizacja wentylacji
Zapytanie ofertowe z dnia 1 grudnia 2020 roku – Modernizacja wentylacji (pdf)
Załączniki cz.1 do zapytania ofertowego z dnia 1 grudnia 2020 roku – Modernizacja wentylacji (docx)
Załączniki cz. 2 do zapytania ofertowego z dnia 1 grudnia 2020 roku – Modernizacja wentylacji (zip)

Modernizacja C.O.
Zapytanie ofertowe z dnia 1 grudnia 2020 roku – Modernizacja C.O. (pdf)
Załączniki cz. 1 do zapytania ofertowego  z dnia 1 grudnia 2020 roku – Modernizacja C.O. (docx)
Załączniki cz. 2 do zapytania ofertowego  z dnia 1 grudnia 2020 roku – Modernizacja C.O. (zip)

6 marca 2020 r.
Zawiadomienie z dnia 6 marca 2020 r. o wyborze oferty (pdf)

28 lutego 2020 r.
Zawiadomienie z dnia 28 lutego 2020 r. o wyborze oferty (pdf)

9 lutego 2020 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 9 lutego 2020 roku – Koordynator projektu (pdf)
Załącznik do zapytania (docx)

31 stycznia 2020 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 31 stycznia 2020 roku – modernizacja  rozdzielnic elektrycznych NN (pdf)
Załączniki (docx)
Załączniki – Ekspertyza PPOŻ, Projekty, Przedmiary, Specyfikacje (zip)

23 grudnia 2019 r.
Zawiadomienie z dnia 23 grudnia 2019 r. o wyborze oferty (pdf)

13 grudnia 2019 r.
Zawiadomienie z dnia 13 grudnia 2019 r. o unieważnieniu postępowania

8 listopada 2019 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 8 listopada 2019 roku
-opracowanie projektów budowlanych
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik – Zapytanie ofertowe (doc)
PROJEKTY WYKONAWCZE (zip)

6 listopada 2019 r.
Zawiadomienie z dnia 6 listopada 2019 r. o wyborze oferty

15 października 2019 r.
Zawiadomienia z dnia 15 października 2019 r. o wyborze ofert:
Koordynator projektu – modernizacja elektrooszczędnościowa
Opracowanie specyfikacji technicznych
Opracowanie projektów budowlanych

26 września 2019 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 26 września 2019 roku:
Koordynator projektu
Modernizacja oświetlenia
Opracowanie projektów budowlanych
Specyfikacja techniczna

20 marca 2019 r.
Zawiadomienie z dnia 20 marca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze projektowe BMS (pdf)
Zawiadomienie o wyborze projektowe ST (pdf)
Zawiadomienie o wyborze przedproj Ekspertyza dach (pdf)

12 marca 2019 r.
Zapytania ofertowe z dnia 12 marca 2019 roku:
Ekspertyza – pokrycia dachowe (pdf)
Załącznik – pokrycia dachowe (doc)

>>projekt_BMS (pdf)
>>załącznik – projekt BMS (doc)

>>specyfikacje_techniczne(pdf)
>>załącznik – specyfikacje_techniczne (doc)

6 marca 2019 r.
Zapytanie w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
>>zapytanie (pdf)

6 marca 2019 r.
Zapytanie w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia – PROJEKT INTELIGENTNEGO SYSTEMU AUTOMATYKI BUDYNKU I MONITORINGU WSZYSTKICH MEDIÓW (BMS) ZWIĄZANY Z MODERNIZACJĄ ENERGOOSZCZĘDNOŚCIOWĄ BUDYNKU
>>zapytanie BMS (pdf)

6 marca 2019 r.
Zapytanie w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia – EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA POKRYĆ DACHOWYCH WYKONANYCH Z PAPY
>>zapytanie (pdf)

1 marca 2019 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA:
„Prace przedprojektowe związane z planowaną termomodernizacją oraz modernizacją energooszczędnościową budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, położonym przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie”
Znak sprawy: ZP/2/2019
>>zawiadomienie o wyborze (docx)

1 marca 2019 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA:
„Prace projektowe związane z planowaną termomodernizacją oraz modernizacją energooszczędnościową budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, położonym przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie”
Znak sprawy: ZP/1/2019
>>zawiadomienie o wyborze (docx)

25 lutego 2019 r.
Uzupełnienie do: Zapytania ofertowe z dnia 22 lutego 2019 r.
Załącznik_nr_1_do_OPZ_WZOR – Podsumowanie Audytów (xlsx)
Załącznik_Zapytanie_ekspertyzy_21_02 (doc)
Załącznik_Zapytanie_ekspertyzy_21_02-poprawiony (pdf)
Załącznik_Zapytanie_projekty_21_02 (doc)

22 lutego 2019 r.
Zapytania ofertowe z dnia 22 lutego 2019 r.
Zapytanie ofertowe – projekty (pdf)
Załącznik – Zapytanie ofertowe – projekty (pdf)
Zapytanie ofertowe – ekspertyzy (pdf)
Załącznik – Zapytanie ofertowe – ekspertyzy (pdf)
Inwentaryzajca (zip pdf)
Inwentaryzacja (zip dwg)
Projekt archiwalny (zip)
Podsumowanie audytów (pdf)

19 lutego 2019 r.
Ogłoszenia z dnia 19 lutego 2019 r.
Szacowanie zamówienia – ekspertyza tarasu
Szacowanie zamówienia – projekt modernizacji rozdzielni
Szacowanie zamówienia – projekt termomodernizacji

18 lutego 2019 r.
Ogłoszenia z dnia 18 lutego 2019 r.
Szacowanie zamówienia – audyt energetyczny (pdf)
Szacowanie zamówienia – ekspertyza PPOŻ (pdf)
Szacowanie zamówienia – modernizacja wentylacji (pdf)

13 lutego 2019 r.
Ogłoszenia z dnia 13 lutego 2019 r.
Szacowanie zamówienia modernizacja C.O. (pdf)
Szacowanie zamówienia modernizacja oświetlenia (pdf)