Przed rozpoczęciem Mszy św. odbył się obrzęd błogosławieństwa Jubilata, któremu przewodniczył abp Leszek Sławoj Głódź, metropolita gdański. Abp Głódź nałożył Jubilatowi wianek, symbol wierności kapłańskiej i zaślubin z Bogiem oraz krzyż, znak zwycięstwa.

Po obrzędzie błogosławieństwa bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy toruński, odczytał list gratulacyjny Ojca Świętego Franciszka. Papież nawiązał do bogatego życiorysu bp. Suskiego oraz do początków diecezji toruńskiej, która powstała w 1992 r. i której pierwszym ordynariuszem został bp Andrzej Suski. Ojciec Święty podkreślił troskę Jubilata o rozwój edukacji i o najuboższych. Po odczytaniu listu wierni obdarzyli Biskupa Jubilata gromkimi brawami.

– Całym sercem dziękuję Bogu za łaskę święceń i udział w kapłaństwie Chrystusa – powiedział bp Andrzej na rozpoczęcie Mszy św. W Eucharystii bp Suski polecał Bogu wszystkich, którzy towarzyszyli mu na drodze wzrastania ku kapłaństwu oraz tych, których Pan postawił na drodze jego kapłańskiego i biskupiego życia.

Homilię wygłosił biskup włocławski Wiesław Mering. – Czego chrześcijanie oczekują od księdza? – pytał hierarcha i zaznaczył, że wierni oczekują cnót: wyrozumiałości, pracowitości, dobroci, delikatności, ale chcą także, by kapłan jasno wyróżniał się swoim kapłańskim charakterem, że będzie się modlił, że z miłością będzie pochylał się nad ludźmi, z pobożnością sprawował sakramenty i z mocą głosił słowo Boga oraz, że będzie świadkiem wiary porywającym innych do Boga.

Stając w obliczu jubileuszu kapłaństwa, trzeba pochylić się nad tajemnicą powołania i wolności – zaznaczył. – Powołanie to wolna decyzja dotycząca odpowiedzi człowieka, by stawać się podobnym do Chrystusa – mówił bp Mering. Kapłan powołany jest przede wszystkim do tego, by być blisko Chrystusa i dawać Go ludziom w Eucharystii. – Naśladowanie Chrystusa, szczególnie w kapłaństwie, nie jest możliwe bez wolności – podkreślił hierarcha.

Świat, Europa potrzebuje dzisiaj autentycznych świadków, świętych kapłanów, by odnowić swoje oblicze i odkryć drogę prowadzącą do prawdziwego szczęścia.

Zwracając się do Jubilata bp Mering powiedział: „Drogi Jubilacie, szybko usłyszałeś wołanie Chrystusa i szybko udzieliłeś odpowiedzi na ten głos. Wielu swoim wychowankom stałeś się pomocą, oparciem i mądrym wychowawcą, który utwierdzał ich na drogach powołania”.

Kaznodzieja podkreślił wielką troskę bp. Suskiego o każdy wymiar życia człowieka. – Od samego początku swego kapłańskiego życia prowadziłeś innych miłością i intelektem – dodał.

Na zakończenie kazania bp Mering wyraził słowa wdzięczności względem Jubilata. – Dziękuję za pełne wrażliwości i przyjaźni serce Księdza Biskupa dla spotykanych w życiu ludzi. Wiele razy widziałem jak Ksiądz Biskup potrafi poświęcić chwilę uwagi, uśmiech i słowo ludziom spotykanym na toruńskiej starówce. Twoje czyny dowodzą z jakim przejęciem i oddaniem przyjąłeś powołanie i za to Ci serdecznie dziękujemy – zakończył bp Mering.

Po komunii świętej odśpiewano „Te Deum”.

Przed błogosławieństwem głos zabrał kanclerz Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ks. prał. Andrzej Nowicki, który odczytał telegram od abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Nuncjusz podkreślił wielką otwartość Jubilata na każdego człowieka i zapewnił o modlitewnej pamięci.

Metropolita gdański abp Leszek Sławoj Głódź składając życzenia zwrócił uwagę na fakt, że Biskup Jubilat jest pierwszym biskupem toruńskim tworzącym historię kościoła lokalnego i jako taki zostanie zawsze w pamięci wiernych.

– Jubileusz to wielka sprawa. On przekracza swoją wielkością wszystkie rocznice, bo jest osadzony biblijnie – mówił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP. Jubileusz jest wielkim czasem łaski, w którym Chrystus odnawia w nas źródło łaski i przymnaża radości.

Bp Enrico del Covollo, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie wyraził wielką wdzięczność za przyjaźń i podzielił się wspomnieniami ze swojej konsekracji biskupiej. Bp Andrzej Suski był jednym z konsekratorów bp. del Covollo.

W imieniu duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich życzenia złożył bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. – Otacza Cię dzisiaj rodzina diecezjalna. Dziękujemy za dar Twojego kapłaństwa i za to, że prawie połowę tych kapłańskich lat spędziłeś z nami, jako nasz pasterz – mówił bp Szamocki.

Hierarcha podkreślił wielkie serce otwarte dla każdego. – Kto Cię spotkał, od pierwszego spotkania wiedział, że Twoje serce bije dla niego – mówił. – Jak wierni 50 lat temu, tak my dzisiaj całujemy Twoje kapłańskie dłonie i prosimy, byś przytulił nas do serca i pobłogosławił – dodał bp Szamocki.

– Dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas jako dobry pasterz, który zna swoje owce i troszczy się o nie – mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Marszałek podziękował szczególnie za wielką troskę o ubogich wyrażającą się w posłudze Caritas. Wręczył też najwyższe odznaczenie województwa kujawsko-pomorskiego „Stella Copernicana” oraz pieniężną nagrodę marszałka za całokształt działalności, którą bp Suski przekazał w całości na Caritas Diecezji Toruńskiej.

Michał Zaleski, prezydent Torunia zaznaczył, że dzisiejszy dzień jest dniem wielkiej radości. – Obecność Księdza Biskupa w naszej diecezji i w naszym mieście jest wyrazem Bożej Opatrzności – mówił prezydent Torunia. Prezydent wręczył kopię faksymilową Apokalipsy św. Jana.

W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu życzenia złożył Andrzej Tretyn, rektor UMK. Podkreślił wielki wkład bp. Suskiego w rozwój nauki, utworzenie wydziału teologicznego, organizowanie debat z cyklu „Colloquia Torunensia” oraz w zorganizowanie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Torunia, zwłaszcza spotkania z ludźmi nauki w auli UMK. Rektor UMK wręczył kopię faksymilową „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika.

Marszałek województwa, prezydent Torunia oraz rektor UMK wręczyli także dzieło „Opera Omnia Sant Ambrosio”. Bp Suski przekazał to dzieło Bibliotece Diecezjalnej.

W słowie podziękowania Biskup Jubilat zwrócił się do obecnych gości, kapłanów diecezji toruńskiej, osób konsekrowanych, przedstawicieli władz i wiernych świeckich.

– Patrząc w przyszłość raduję się widokiem młodych, ministrantów i lektorów. Dziękuje wam młodzi przyjaciele za to, ze stawiliście się tak licznie, by zaświadczyć, że kapłaństwo jest bliskie waszemu sercu – powiedział bp Suski. – Nie bójcie się odpowiedzieć na Jego wezwanie – dodał.

Oprawę muzyczną przygotował chór akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod dyrekcją ks. Czesława Grajkowskiego. Chór wykonał Mszę Koronacyjną C-dur Mozarta.

Po Mszy św. bp Andrzej Suski przyjmował życzenia w Centrum dialogu Społecznego im. Jana Pawła II.

Mszę św. jubileuszową transmitowała TV Trwam.

***

Bp Andrzej Suski urodził się w Płocku, 24 grudnia 1941 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. 13 czerwca 1965 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Studiował w Rzymie, gdzie w roku 1973 uzyskał stopień doktora teologii. Wykładał i był rektorem w płockim WSD.

Został biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Święcenia biskupie przyjął 4 października 1986 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Decyzją papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 r. został pierwszym biskupem diecezji toruńskiej.

Uroczystość rocznicową w toruńskiej katedrze poprzedziły obchody m.in. w Chełmży i w Płocku. W swoim rodzinnym mieście bp Andrzej Suski obchodził złoty jubileusz razem z bp Romanem Marcinkowskim.

KAI / xpb / Toruń