Kościół nie żyje w pełni bez czynnego udziału ludzi świeckich w apostolstwie – mówił abp Stanisław Gądecki podczas uroczystej promocji katechistów w katedrze poznańskiej. Misję do prowadzenia katechezy dorosłych otrzymało 46 nowych katechistów, a 309 ją odnowiło. Metropolita poznański spotkał się też z katechistami w Sali Pompejańskiej domu arcybiskupiego.

„Zadaniem wiernych świeckich jest szukanie królestwa Bożego pośród spraw świeckich, przez kierowanie nimi po myśli Bożej. Tak więc wierny świecki uświęca świat w swojej rodzinie, w świecie pracy, ekonomii, polityki, wiedzy, techniki, środków społecznego przekazu, w kulturze. Czyni on to uczestnicząc w wielkich problemach życia, solidarności, pokoju, etyki zawodowej, praw osoby ludzkiej, wychowania, wolności religijnej” – mówił w homilii abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że w celu rzetelnego wypełnienia swojego zadania katolik świecki potrzebuje formacji. „Bez głębokiej formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej nie będzie ludzi świeckich zdolnych do dawania świadectwa wiary i głębokiego poczucia odpowiedzialności za Kościół lokalny i powszechny” – zauważył metropolita poznański. Przypomniał nauczanie Soboru Watykańskiego II o potrzebie zgodności życia z wiarą, rzetelności w postępowaniu, miłości braterskiej.

archpoznan.pl