Po trwających od października 2021 do kwietnia 2022 pracach zespołów synodalnych utworzonych w parafiach i wspólnotach oraz przesłanych syntezach, powstała Synteza naszej Archidiecezji. Jej projekt dyskutowany był na spotkaniu presynodalnym 21 maja br. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek synteza została przesłana zgodnie z zaleceniami synodalnych koordynatorów ogólnopolskich na adres : synod@iskk.pl.

Synteza ogólnopolska zostanie opracowana na podstawie syntez diecezjalnych zgodnie z zaleceniami Vademecum Synodalnego przez zespół Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego im. ks. Witolda Zdaniewicza.

Ostateczna wersja Syntezy Archidiecezji Łódzkiej znajduje się tutaj: Synteza Synodalna Archidiecezja Łódzka.

Wszystkie syntezy cząstkowe przesłane przez zespoły synodalne zostały zdeponowane w repozytorium i będą służyć pracom IV Diecezjalnego Synodu Duszpasterskiego AŁ.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w konsultacje synodalne i zapraszamy do dalszej współpracy, o której szczegółach poinformujemy we właściwym czasie.

archidiecezja.lodz.pl/