W centrum Caritas Polska w Warszawie obradowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Było to pierwsze spotkanie Komisji w nowym składzie.

Dwudniowe posiedzenie składało się z licznych wykładów, obrad i dyskusji. Podczas spotkania bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP przedstawił aktualny stan prac nad przygotowywanym programem duszpasterskim „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, którego realizacja rozpocznie się w 1. Niedzielę Adwentu w 2022. Następnie ks. Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP przedstawił cele i zadania opracowywanego programu. Przedpołudniową część posiedzenia wypełniła dyskusja nad przedstawionymi założeniami, celami i zadaniami, którą zakończyła wspólna modlitwą „Anioł Pański”.

W pierwszym dniu posiedzenia wykład pt.: „Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce” wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski z UKSW w Warszawie, a o „Braterstwie według Papieża Franciszka” mówił ks. prof. dr hab. Przemysław Artemiuk z UKSW z Warszawie.

O godz. 18.00 Komisja zebrała się w kaplicy na Mszy Świętej, której przewodniczył Biskup Toruński, Wiesław Śmigiel, który wygłosił homilię. Wieczorem członkowie Komisji spotkali się na rozmowach, które pomogły we wzajemnym poznaniu oraz stworzyły okazję do podjęcia wątków, obecnych w wykładach.

Drugi dzień posiedzenia rozpoczął się Eucharystią, której przewodniczył biskup opolski, Andrzej Czaja, który do zebranych skierował również słowa homilii. Pierwszym prelegentem drugiego dnia posiedzenia był o. dr hab. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który podjął temat: „Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce a przekaz medialny”. Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski z UPJPII w Krakowie, który korzystając z łączna internetowego, podjął temat „Kościoła wobec migrantów”.

Druga część czwartkowego posiedzenia została wypełniona wolnymi głosami, zgłaszaniem aktualnych problemów, omawianiem rozmaitych wydarzeń oraz przekazaniem informacji organizacyjnych, związanych z dalszym funkcjonowaniem Komisji. Jako ostatni głos zabrał bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, który dokonał podsumowanie posiedzenia. Konferencję zakończyła wspólna modlitwa „Anioł Pański” oraz błogosławieństwo, którego udzielił bp Andrzej Czaja.

Krystian Piechaczek, Sekretariat Komisji Duszpasterstwa KEP / BP KEP