Konferencja Prasowa online przed
54. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu
„Trzeźwością pokonywać kryzys”

12 lutego 2021 roku, godz. 10.00

Program wideokonferencji:

bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

ks. dr Marek Dziewiecki
Członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
Doktor psychologii, autor licznych publikacji m.in. z zakresu psychologii zdrowia oraz profilaktyki i terapii uzależnień

Konferencję poprowadzi ks. Leszek Gęsiak SJ, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

W czasie spotkania zostaną przedstawione inicjatywy na zbliżający sie 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Ogólnopolski Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć prezentacja Vademecum – kompendium wiedzy na temat problemu alkoholizmu oraz znaczenia i wartości abstynencji. W Vademecum również informacje dotyczące osób i instytucji, zajmujących się apostolstwem trzeźwości.

Akredytacje
Konferencja tylko dla dziennikarzy akredytowanych.
Prosimy o przesyłanie wniosków do 12 lutego do godz. 9.00 na adres: biuroprasowe@episkopat.pl