Obchodzony 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy jest dobrą okazją do tego, by zwracać uwagę na los człowieka, który znajduje się wśród nas z powodu złych, a nieraz i tragicznych warunków w kraju, z którego uciekł – podkreśla bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Światowy Dzień Uchodźcy (ang. World Refugee Day) został ustanowiony w 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W Kościele katolickim „Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy” przypada w styczniu, w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Z tej okazji Ojciec Święty co roku kieruje specjalne orędzie. W tym roku „Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy” był obchodzony 15 stycznia.

Posłuchaj:

 

Fot. PKWP