W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodziliśmy 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczął Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

„Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację” – napisał Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania pt. „Święty Józef: Marzenie Powołania”.

Do słów Papieża nawiązał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. „Przy kruszących się szeregach duchowieństwa trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli katolickie rodziny się nie obudzą, jeśli nie przyjmą tego modelu życia ofiarnego, to trudno będzie oczekiwać w przyszłości nowych powołań kapłańskich. Trudno będzie oczekiwać ludzi, którzy są gotowi siebie ofiarować za życie świata” – powiedział.

Z kolei bp Marek Solarczyk, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, zachęcił „do wspólnoty modlitwy, do nieustającej troski, aby wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w podejmowaniu ich życiowych decyzji i przyjęciu powołania od Pana Boga”.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI, który w odpowiedzi na spadek powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego postanowił, by jedna z niedziel okresu wielkanocnego była przeznaczona właśnie na modlitwę o powołania. Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Dzieło wspiera powołania misyjne m.in. poprzez akcję AdoMIS, która zachęca do adopcji misyjnych seminarzystów.

BP KEP

Orędzie Papieża na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania