W najbliższą niedzielę, 26 listopada, o godz. 12.00, podczas Mszy św. w katowickiej katedrze, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Antonio Guido Filipazzi, nałoży paliusz abp. Adrianowi Józefowi Galbasowi, metropolicie katowickiemu.

Paliusz jest wręczany w Rzymie, wszystkim metropolitom mianowanym w ciągu ostatniego roku w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Abp Adrian Galbas otrzymał paliusz 29 czerwca 2023 roku. Paliusz jest znakiem więzi metropolity z Następcą św. Piotra oraz władzy, którą sprawuje w jedności z Kościołem Rzymu.

Uroczystość nałożenia paliusza w Katowicach odbędzie się po raz pierwszy. Do 2015 roku nałożenie paliusza odbywało się w Rzymie, podczas jednej uroczystości. Ojciec Święty Franciszek zmienił ten zwyczaj, aby podkreślić więź metropolity z Kościołem lokalnym. W ten sposób, w wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno biskupi diecezji wchodzących w skład metropolii, jak również duchowieństwo i wszyscy wierni. Znak nałożenia paliusza to szczególny moment łączności Kościoła lokalnego z Ojcem Świętym oraz zachęta dla wiernych do wspierania modlitwą pasterza stojącego na czele metropolii.

Metropolita ma prawo noszenia paliusza na terenie diecezji, które wchodzą w skład metropolii. W skład metropolii katowickiej wchodzą: archidiecezja katowicka, diecezja gliwicka i diecezja opolska.

Podczas nakładania paliusza nuncjusz apostolski zwraca się do arcybiskupa m.in. tymi słowami: „Nakładamy Tobie paliusz wzięty z konfesji świętego Piotra, abyś go nosił w granicach swojej prowincji kościelnej. Niech ten paliusz będzie dla Ciebie symbolem jedności i oznaką komunii ze Stolicą Apostolską. Niech będzie więzią miłości i zachętą do męstwa, abyś w dniu przyjścia i objawienia się wielkiego Boga i Najwyższego Pasterza Jezusa Chrystusa razem z powierzoną Ci owczarnią został przyobleczony szatą nieśmiertelności i chwały”.

W komunikacie wysłanym do parafii bp Grzegorz Olszowski, wikariusz generalny diecezji katowickiej, zaprosił do udziału w wydarzeniu wszystkich diecezjan, przedstawicieli Rad Duszpasterskich, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Zachęcił także do modlitwy. „W synodalnym duchu odpowiedzialności za Kościół będziemy uwielbiać Jezusa Chrystusa, Króla i Pana nieba i ziemi, powierzymy Mu losy świata, Kościoła, naszej ojczyzny i archidiecezji. Będziemy błagać o pokój w ogarniętych wojną regionach”.

Archidiecezja Katowicka