Konferencja prasowa będzie poświęcona Kongresowi Młodzieży Polonijnej, który odbywa się obecnie w formie online. Uczestniczy w nim młodzież z całego świata. Inicjatywa ta stanowi kontynuację kongresów, które się odbyły w latach 2016-2021.

Obecnie kongres jest prowadzony w szerszej formule. Celem KMP oraz jego poszczególnych obszarów jest wsparcie aktywności młodych ludzi w ich środowiskach lokalnych, budzenie aktywności apostolskiej, obywatelskiej i patriotycznej, bowiem każdy człowiek ma swoje środowisko życia wraz z jego historią. Realizowane inicjatywy mają także służyć integracji młodzieżowych środowisk polonijnych, wymianie doświadczeń, wypracowaniu płaszczyzn współpracy.

Dzięki formule on-line w KMP uczestniczy młodzież z całego świata. Podczas takich spotkań młodzież opowiada, z jakimi wyzwaniami spotykają się młodzi katolicy-Polacy i dzielą się wiedzą, jak ukształtowane są środowiska polonijne w ich obecnym kraju zamieszkania. Dzięki temu kongres staje się źródłem inspiracji i wiedzy o tym, jak działają środowiska polonijne, jakie mają potrzeby (także w zależności od położenia geograficznego – wschód, zachód, czy rodzaju emigracji – dawna czy dzisiejsza itp.).  Dzieląc się wspólnymi wartościami takimi, jak patriotyzm i wiara młodzi szybko znajdują nić porozumienia, co owocuje także kontaktami poza kongresem, wymianą doświadczeń i przeszczepianiem inicjatyw z jednych krajów do innych lub podejmowaniu inicjatyw międzynarodowych – np. takich jak kongres.

Plan konferencji:

  1. E. Ks. Bp Piotr Turzyński – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – „Idea i cele Kongresu”.
  2. Leszek Kryża – Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie „Obecne wyzwania duszpasterskie”.
  3. KMP „Jak było – wstajemy z kanapy”. Świadectwo młodzieży.
  4. Co jeszcze w tym roku: Kongres Młodzieży Polonijnej online (3 grudnia 2022 r. w godz. 15.00 – 19.00), warsztaty, konkurs, apostolstwo przez media społecznościowe.
  5. Kilka słów o Kościele młodych poza granicami Polski.
  6. Co słychać w duszpasterstwie?
  7. Zakończenie i pytania.

Konferencję poprowadzi redaktor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Marek Staroń. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji na adres redakcja@maika.pl . W mailu zwrotnym prześlemy link do spotkania, które odbędzie się na platformie ZOOM.