O otwarciu się ruchów i stowarzyszeń katolickich na młodzież oraz o aktualnych wezwaniach w pracy z ruchami i stowarzyszeniami rozmawiali księża odpowiedzialni w diecezjach za Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie oraz Asystenci Diecezjalni Rad Ruchów...

Sesja przedpołudniowa 23 października poświęcona była prezentacji dokumentu końcowego. Dokument końcowy jest dokumentem uzupełniającym do Instrumentum laboris, dlatego oba te teksty należy traktować łącznie. Dokument finalny ma odniesienie do dokumentu roboczego, a nie jest odrębnym...

Biuro Prasowe KEP oraz Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) serdecznie zapraszają na konferencję prasową przed X Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku będziemy go obchodzili 28 października. Spotkanie odbędzie się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu...

Biorąc pod uwagę to wszystko, co św. Jan Paweł II wniósł do duchowego skarbca naszego kontynentu, w wielu środowiskach dojrzewa pragnienie, aby został on ogłoszony Patronem Europy. Niewątpliwie zasługuje w pełni na ten tytuł...

Św. Jan Paweł II, którego dziś wspominamy, powiedział, że bez kard. Wyszyńskiego nie byłoby papieża Polaka. Wiemy też, że to na prośbę kard. Augusta Hlonda, prymasem Polski po jego śmierci został ówczesny biskup lubelski...

Mija 70 lat od śmierci kard. Augusta Hlonda (1881 - 1948), prymasa Polski w latach 1926-1948. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.  Z okazji 70. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda, w poniedziałek 22 października o...

„Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu” - to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 22 i 23 października na Jasnej Górze w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorem Konferencji...

Każdy mężczyzna i każda kobieta jest misją i to jest powodem, dla którego żyje na ziemi. Wielkim wyzwaniem jest przeżywanie z radością swej odpowiedzialności za świat - pisze Ojciec Święty Franciszek w orędziu z okazji przypadającego...

Przedpołudniowa sesja poświęcona była przekazywaniu relacji z poszczególnych grup językowych. Zwracano uwagę na powołanie młodych do świętości, Chrystusa jako paradygmat działań kościelnych, a także istotę przekazywania młodzieży nauki społecznej Kościoła. „Jedna z grup przedstawiła...

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań jest wypracowanie systemu ochrony nieletnich oraz „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. W każdej diecezji biskupi...

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w najbliższą niedzielę, 21 października. To święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Rozpoczyna ono Tydzień Misyjny przeżywany w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha...

Dzisiejsze przedpołudnie poświęcone było pracy w grupach nad przyjęciem relacji do 3 części Instrumentum laboris. Dyskutowano nad tym co oznacza przekaz wiary oraz jak wyraża się działanie Boże. Podjęto również temat trudności, jakie młodzi...

We wspomnienie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, wspominamy również męczeństwo kapłanów, którzy oddali życie za wiarę w czasach totalitaryzmów XX wieku. „Wspominając męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, pamiętamy również o jego beatyfikacji, kiedy został...

News

The morning session on October 23 rd was devoted to the presentation of the final document, which is a supplementary document to Instrumentum Laboris. Therefore, both texts should be considered together. The final document...

The morning session was devoted to the transmission of relations from particular language groups. Attention was paid to the call of the young to holiness, Christ as a paradigm of ecclesial activities, and the...

Commemorating the martyrdom of Fr. Jerzy Popiełuszko, on October 19th , we also remember the martyrdom of priests who gave their lives for faith in the times of totalitarianism in the 20th century. Archbishop Stanisław...

Today, the morning session was devoted to working in groups on the adoption of the relation regarding Part 3 of the Instrumentum Laboris. The discussion focused on the meaning of the message of faith...

Most Holy Father, My Brothers Bishops, Dear Sisters and Brothers, Please, let me call Your attention just to one - but in my opinion crucial - a moment of our reflection based on the Instrumentum Laboris. In...

Jesus’ life in Nazareth, the “option for the desert,” and modern forms of slavery were the themes of the Synodal session on October 18th. During today’s synod session, the subject of 40 million modern slaves—people who...

During the morning session of the Synod, on October 16 th, Marek Solarczyk, the delegate of the Polish Bishops' Conference for Vocations, spoke about the important role of religion lessons at school. “Reflecting on the...

The social context of young Catholics living in multicultural and multi-denominational societies was at the center of the Synod assembly on October 17th. The Synod Fathers also stressed the importance of the World Youth...

Education to values, the formation of young leaders, immigration, and the Christian ideal - these are some of the topics discussed during the morning session of the Synod of Bishops, on October 16th, and...

Even before being elected Pope, Bishop Wojtyła was known in the universal Church and his voice counted. Despite his young age, he was an outstanding figure of the Church. He participated in synods, became...

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

ZAPRASZAMY DO POBIERANIA NAJNOWSZYCH ZDJĘĆ

Odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II - 18 X 2018 Warszawa Kongres Europa Christi, 16 X 2018, Lublin Popiełuszko. Biografia - prezentacja książki M. Kindziuk, KAI, Warszawa, 17.10.2018 Msza św. w 40. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w Sanktuarium JPII w Krakowie, 16.10.2018 Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II z udziałem Prezydenta PR Andrzeja Dudy

Z życia Kościoła

O integracji organizacji polonijnych rozmawiano podczas spotkania, jakie odbyło się 20 i 21 października 2018 w domu polonijnym „Concordia”w Herdorf-Dermbach. Inicjatorem spotkania był rektor PMK w Niemczech ks prał. Stanisław Budyn. Publikujemy tekst komunikatu ze...

Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji 24 października 2018 r. odbędzie się uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej będzie ordynariusz kielecki bp Jan Piotrowski, dyrektor krajowy...

Przygotowanie vademecum  dotyczącego kultu maryjnego dla duszpasterzy było głównym przedmiotem obrad Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, które odbyły się w poniedziałek, 22 października, w siedzibie Kurii Częstochowskiej. Vademecum dla duszpasterzy, dotyczące kultu maryjnego ma być...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_