Kościół katolicki w Polsce powinien być wdzięczny osobie kard. Józefa Glempa za to wszystko, co zrobił w swoim czasie, w tak napiętym momencie naszych dziejów i jednocześnie zrobił to dla dobra naszej Ojczyzny –...

Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, oraz ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, biorą udział w 24. Zebraniu Katolickich Organizacji Charytatywnych dla Europy Wschodniej w niemieckim Freising. W spotkaniu biorą...

Jeśli uwzględni się specyfikę źródeł tej książki i cel, który postawiła sobie Autorka, to jest to ogromne dzieło. Jest to fundament, który zostaje nam przekazany w 6. rocznicę jego śmierci - powiedział kard. Kazimierz...

Z udziałem ponad 3,5 tys. osób z Polski, w tym 12 biskupów, 22 stycznia 2019 r. w Panamie rozpoczną się XXXIV Światowe Dni Młodzieży. Do pielgrzymów, w środę, 23 stycznia po południu (czasu lokalnego) dołączy...

W niedzielę, 20 stycznia, zmarł śp. Jan Bryl, ojciec bp. Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 stycznia 2019 r. w Jaraczewie w parafii pw. św. Marii Magdaleny. Mszy św. oraz...

„Śmierć nie oddziela nas wzajem od siebie, pozostajemy nadal w głębokiej łączności z tym, którego żegnamy na drogę wieczności. On przecież nas tylko na tej drodze wyprzedził – nagle i niespodziewanie. Wszyscy tą drogą zdążamy. Wszyscy kiedyś...

Pragnę złożyć - w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce – najserdeczniejsze życzenia Panu Prezydentowi, jego Małżonce, wszystkim jego Współpracownikom oraz każdemu z tutaj zebranych „zdrowia i zbawienia” a naszej ojczyźnie – wszelkiego Bożego błogosławieństwa...

Pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach. W Polsce centralne nabożeństwo...

Abp Stanisław Gądecki weźmie udział 19 stycznia w uroczystościach pogrzebowych śp. Pawła Adamowicza. W czwartek Metropolita Poznański modlił się w intencji prezydenta Gdańska wraz z przedstawicielami Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. „Prośmy o wieczne odpoczywanie dla prezydenta Pawła Adamowicza i pokój serca...

„Modlitwą i myślą staję przy trumnie śp. Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie przez Jego ręce i serce stało się udziałem wielu osób” – pisze Prymas Polski abp Wojciech...

„Także dzisiaj Pan Bóg pozostaje wierny Izraelowi, także dzisiaj Izrael ma swoją szczególną misję do spełnienia dla całego świata” – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas nabożeństwa biblijnego, 17 stycznia, z okazji XXII Dnia Judaizmu....

W siedzibie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli 17 stycznia miało miejsce spotkanie sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował zastępca sekretarza generalnego ks. prał. Jarosław Mrówczyński. Jak wyjaśnia ks....

Hasłem XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będą słowa z Księgi proroka Ozeasza Nie przychodzę, żeby zatracać (Oz 11,9). Główne obchody odbędą się 17 stycznia w Łodzi. "Wiele jest punktów stycznych łączących...

News

Meeting of the President of the Republic of Poland with representatives of Churches, religious communities as well as national and ethnic minorities in Poland The New Year’s meeting of the President of the Republic of...

The 22nd Day of Judaism in the Catholic Church in Poland was celebrated on January 17, under the motto: I will not come in wrath (Hos 11:9). The main celebrations took place in Lodz....

It is not only to remember the time when the book appeared but to get up and show Pope John Paul II, his person, and his work. Let us get up and remind the...

I am asking Merciful God for eternal life for the Dead and for the comfort for all those who mourn - wrote  Archbishop Stanislaw Gadecki, President of the Polish Bishops’ Conference, in condolences after the...

In 2017, the rate of Catholics participating in Sunday Eucharist increased by 1.6% in comparison to 2016. The rate of Catholics receiving Holy Communion increased by 1%. This means that approximately half a million...

Nel 2017, la percentuale dei cattolici polacchi che hanno partecipato alle Messe domenicali è cresciuto dell’1,6% rispetto all’anno precedente, mentre la percentuale dei cattolici polacchi che hanno ricevuto la Comunione è cresciuto dell’1%. Ciò...

Im Jahr 2017 nahmen 1,6% mehr Menschen als im Jahr zuvor an den Sonntagsmessen teil. Die Zahl der Katholiken, die die Kommunion empfingen, ist von 1% gestiegen. Dies bedeutet, dass ungefähr eine halbe Million...

On January 6, 2019, under the motto "Renew the face of the earth", the Marches of the Three Kings have passed through the streets of 752 cities in Poland and 22 outside of its...

Bishop Wiesław Śmigiel, president of the Family Council of the Polish Bishops’ Conference, asked priests to organize in the parishes the rite of renewal of wedding vows to emphasize the sacramental value of marriage....

Vescovo Wiesław Śmigiel, presidente del Consiglio per la Famiglia della Conferenza Episcopale Polacca, ha chiesto ai sacerdoti di organizzare nelle parrocchie un rito di rinnovo delle promesse matrimoniali e sottolineare il valore del matrimonio...

18-25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
>>Harmonogram spotkań ekumenicznych
>>Materiały (pdf)

22-27 stycznia – Światowe Dni Młodzieży Panama 2019
>>Więcej

23 stycznia – 6. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa

26 stycznia – XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce >>Materiały (pdf)

***

>> KALENDARIUM  czynności Konferencji Episkopatu Polski na rok 2019

>>KALENDARIUM inicjatyw duszpasterskich ustalonych z Konferencją Episkopatu Polski

Prezentacja książki o kard. Glempie - 23 I 2019 Ekumeniczne spotkanie noworoczne w Pałacu prezydenckim Spotkanie prezydentów miast papieskich - 16 I 2019 Konferencja Prasowa - Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - 16.01.2019

Z życia Kościoła

Pomysł by Kościół podjął się obecnie roli mediatora to nonsens, bo taka propozycja powinna wyjść najpierw od polityków wszystkich partii – stwierdził w rozmowie z KAI abp Stanisław Gądecki. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zapraszają na konferencję prasową w przededniu szóstej rocznicy śmierci Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski  "Prymas Niezapomniany"  22 stycznia (wtorek) 2019 o godz. 10.00 do siedziby Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6,...

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wziął udział w uroczystościach 125. rocznicy urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego w Londynie oraz spotkał się z tamtejszą Polonią. W niedzielę 13 stycznia 2019 roku, w Londynie w Opactwie...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_