Abp Budzik w 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika: Genialny astronom i człowiek wiary

0
404

Genialny astronom, człowiek wiary, człowiek Kościoła zarówno w swoich przekonaniach, jak i w wytężonej pracy: dla diecezji warmińskiej, dla biskupa i kapituły, dla swojej małej i wielkiej Ojczyzny – mówił o Mikołaju Koperniku abp Stanisław Budzik w katedrze we Fromborku. Metropolita Lubelski przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię podczas uroczystości związanych z 480. rocznicą śmierci autora dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.

W homilii Metropolita Lubelski i przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP odniósł się do obchodzonej dziś uroczystości Wniebowstąpienia. Mówił o dwóch przesłaniach tej uroczystości: o tym, by być wiernym ziemi, która jest dziełem Boga oraz aby być wpatrzonym w niebo. „Bądźcie wierni tej ziemi i szukajcie tego, co w górze. Te wezwania się uzupełniają, jak droga i cel, praca i zwycięstwo” – powiedział.

W tym kontekście nawiązał też do życia i dzieł Mikołaja Kopernika. Zauważył, że był on zarówno genialnym astronomem, jak i człowiekiem wiary. „O głębokiej religijności Kopernika świadczy fakt, że zasadniczą tezę swojego dzieła o Słońcu, jako środku układu planetarnego, poprzedził wezwaniem pomocy Bożej, a zakończył uwielbieniem dla wspaniałości Boga Najlepszego i Największego. W ostatnim roku życia Kopernik zadedykował swoje dzieło papieżowi Pawłowi III. Wyraża w nim przekonanie o jedności prawdy, podchodzącej zarówno z objawienia Bożego, jak i z odkrywania praw przyrody” – powiedział abp Budzik. „Genialny astronom był człowiekiem Kościoła zarówno w swoich przekonaniach, jak i w wytężonej pracy: dla diecezji warmińskiej, dla biskupa i kapituły, dla swojej małej i wielkiej Ojczyzny” – dodał.

Na zakończenie homilii abp Budzik zauważył, że nikt nie połączył nieba i ziemi tak doskonale, jak Chrystus. „W tajemnicy Wcielenia sprowadził niebo na ziemię. W tajemnicy Wniebowstąpienia wyniósł ziemię na wyżyny nieba” – powiedział. Jak wyjaśnił, uroczystość Wniebowstąpienia skłania do spojrzenia ku niebu. „Kierować spojrzenie ku niebu, to znaczy zwracać uwagę na to, co istotne, na to, co decydujące w naszym życiu, czyli na miłość. Bo, jak mówi Pismo Święte, wiara przeminie, nadzieja się spełni, ale zawsze i wszędzie trwać będzie miłość” – podkreślił.

Na zakończenie uroczystości gospodarz miejsca, metropolita warmiński abp Józef Górzyński wskazał, że Mikołaj Kopernik był człowiekiem głębokiej wiary i potrafił godzić wiarę i wiedzę.

W liturgii, sprawowanej w ogłoszonym przez Senat Roku Mikołaja Kopernika, uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, świata nauki oraz wielu instytucji i urzędów. Podczas Mszy św. modlono się m.in. za przedstawicieli nauki i sztuki.

Mikołaj Kopernik był kanonikiem warmińskim i bliskim współpracownikiem biskupów warmińskich. We Fromborku i na Warmii spędził 40 lat. Pochowany został w katedrze we Fromborku 480 lat temu.

BP KEP

>>Pełny tekst homilii

BRAK KOMENTARZY