Ludzie, którzy dobrowolnie postanowili na jakiś czas lub do końca życia powstrzymać się całkowicie od napojów alkoholowych, spełniają w społeczeństwie ważną misję, zwłaszcza w społeczeństwie tak zagrożonym przez alkoholizm jak nasze – mówił podczas konferencji „Ku trzeźwości narodu – wezwani do działania” abp Stanisław Gądecki. W zorganizowanej w Poznaniu debacie wzięli udział członkowie środowisk trzeźwościowych, m.in. Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Apostolatu Trzeźwości, przedstawiciele rządu, samorządowcy, nauczyciele i pedagodzy.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w katedrze poznańskiej. „W naszej Ojczyźnie picie alkoholu uznawane jest przez ogół jako coś naturalnego, w każdym razie bardziej naturalnego niż niepicie. Pijący nie musi tłumaczyć ani wstydzić swojego postępowania, natomiast tłumaczyć się musi abstynent” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem metropolity poznańskiego alkoholizm i pijaństwo są dla nas klęską społeczną.

Pełny tekst homilii

Abp Gądecki rozważał w homilii zagadnienie trzeźwości i abstynencji w oparciu o teksty biblijne Starego i Nowego Testamentu. Cytował m.in. Księgę Przysłów: „Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie przez gardło: bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza”. Metropolita poznański zauważył, że Pismo Święte potępia nadużywanie alkoholu, bo powoduje ono wielorakie szkody, tak fizyczne jak i duchowe.

„Przytoczone opisy są przestrogą i pouczeniem dla każdego człowieka. Z nauczania Biblii wynika jasno, że alkoholizm jest złem moralnym, które uzależnia człowieka do tego stopnia, że nie może już opanować swojej skłonności do picia, pozostając niezdolnym do samokontroli. Nałóg ten wpływa na cały ustrój człowieka, na organiczne, psychiczne, a często także społeczne funkcje” – mówił abp Gądecki.

W wykładzie inaugurującym konferencję bp Tadeusz Bronakowski zauważył, że według danych sto lat temu piliśmy dziesięć razy mniej niż obecnie. „Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla człowieka, a powszechnym problemem jest uleganie mentalności picia” – mówił bp Bronakowski. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że odpowiedzialność za trzeźwość spoczywa na rodzinie, Kościele, władzach samorządowych i państwie.

„Powstrzymywanie się od alkoholu przynależy do cnoty umiarkowania, o którym Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych, zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości” – mówił bp Bronakowski. Cytował abp. Kazimierza Majdańskiego, który podkreślał, że trzeźwość przysługuje człowiekowi jako jego własny przywilej i jego własne prawo, decyduje o samym jego człowieczeństwie, o jego rozumności i o jego wolności.

Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, omawiając straty społeczne nadużywania alkoholu zauważyła, że w Polsce ludzie wydają na alkohol niewyobrażalną kwotę 45 mld złotych rocznie, a 1,5 mln dzieci żyje w rodzinie z problemem alkoholowym. Podkreśliła, że zadaniem rządu jest wspieranie rodzin, ponieważ alkohol zwiększa zagrożenie ubóstwem, powoduje degradację i wykluczenie społeczne, przemoc w rodzinie i negatywny wpływ na wychowanie dzieci. Minister Maląg zauważyła też negatywny wpływ picia alkoholu na rynek pracy, m.in. utratę produktywności, absencje, wypadki przy pracy, utratę zdrowia i zagrożenie dla innych pracowników, a także zwiększenie zagrożenia bezrobociem.

Z kolei wicepremier Henryk Kowalczyk, zastanawiając się nad odpowiedzialnością samorządu lokalnego za trzeźwość ludzi zwrócił uwagę na konieczność działalności wychowawczej i edukacyjnej, a także przeznaczania przez samorządy większej liczby środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a nie tylko na leczenie skutków. Wicepremier Kowalczyk zauważył, że w sprawozdaniu samorządu lokalnego w Poznaniu wskazano na niepokojący wynik ankiet, wskazujący, że 17% dzieci do lat dziewięciu jest już po inicjacji alkoholowej. Wicepremier, który jest członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zachęcał do dawania dobrego przykładu przez powstrzymywanie się od spożywania alkoholu.

Organizatorem konferencji „Ku trzeźwości narodu – wezwani do działania” była archidiecezja poznańska, Krucjata Wyzwolenia Człowieka oraz Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej. Celem debaty, zdaniem krajowego moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. dr Jarosława Błażejczaka, było dążenie do tego, by przeciwstawić się „kataklizmowi alkoholizmu”.

Wśród prelegentów znaleźli się jeszcze prof. SWWS Krzysztof Wojcieszek, który mówił o ekonomicznych konsekwencjach spożywania alkoholu, pisarka Małgorzata Nawrocka, ks. Paweł Pawlicki, ks. Piotr Derda i Maciej Jóźwiak.

ms / Poznań

Foto: archpoznan.pl