Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – nawiązując do liturgii słowa – ukazał znaczenie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej w ówczesnym kontekście historycznym i religijnym. Ten zwyczaj nawiązuje do ocalenia życia pierworodnych Hebrajczyków podczas plagi egipskiej, gdy zginęli pierworodni Egipcjanie (por. Wj 13,14-15). W zamian za ocalone życie pierworodni Żydzi mieli obowiązek służby kapłańskiej. Z czasem – już po wyjściu z Egiptu – do posługi kapłańskiej zostało wybrane pokolenie Lewiego (Lb 3,12-13), dlatego pierworodni synowie pozostałych jedenastu pokoleń Izraela byli zwolnieni ze służby kapłańskiej, ale trzeba było dopełnić symbolicznego wykupu.

– Sama ceremonia była krótka, lecz  bardzo wymowna. Ojciec kładł pierworodnego syna na tacy i podawał go kapłanowi. Ten zadawał ojcu retoryczne pytanie: czy pragniesz zostawić swego syna na służbę w świątyni, czy też chcesz go wykupić? W przypadku pierworodnych nie pochodzących z pokolenia Lewiego ceremonia przewidywała odpowiedź ojca: „Chcę go wykupić”. Na te słowa kapłan powtarzał trzykrotnie: „Twój syn został wykupiony” (…) – zaznaczył abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę na znaczenie rytu opisanego w Ewangelii wg św. Łukasza 2,22-35: – (…) Scena ofiarowania Jezusa w świątyni przypomina nam moment, w którym Jezus rozpoczął na ziemi – w oficjalny sposób – swoją duchową służbę Bogu od całkowitego oddania swego życia w Jego ręce.

Metropolita Poznański odniósł się także do postaci słynnego przywódcy Powstania Wielkopolskiego gen. broni Józef Dowbór-Muśnickiego, który ofiarował życie za ojczyznę. Wychowany w polskiej patriotycznej rodzinie, choć pierwotnie należał w armii rosyjskiej, nie stracił wartości jakie otrzymał w domu rodzinnym. W styczniu 1919 r. został – z poparciem marszałka Józefa Piłsudskiego – dowódcą Powstania Wielkopolskiego przeciw Rzeszy Niemieckiej, które zakończyło się zwycięstwem wojsk polskich i odzyskaniem ziem Prowincji Poznańskiej (z wyjątkiem południowo-wschodnich i północnych obrzeży).

Abp Stanisław Gądecki w nawiązaniu do ofiarowaniu życia dla Boga i Ojczyzny, zakończył homilię modlitwą ojca Piotra Skargi:

„Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości”.

RKEP