Konsekracja jest ze swej natury nastawiona na świętość – mówił abp Stanisław Gądecki w homilii z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, 2 lutego, w archikatedrze poznańskiej. 

„Oddając się Jezusowi Chrystusowi w sposób całkowity i niepodzielny zakonnik staje się w sposób sakramentalny uczestnikiem śmierci i zmartwychwstania Odkupiciela. Dzięki niej zanurza się w tajemnicę paschalną, przez co umiera razem z Jezusem Chrystusem, by stać się uczestnikiem nowego życia. Jest on jak ziarno, które wrzucone w ziemię obumiera, by zaowocować nowym życiem, oddanym wyłącznie dla Boga” – mówił Przewodniczący Episkopatu w katedrze poznańskiej.

HOMILIA

„Do każdego i każdej z was, kieruję w imieniu Kościoła, który jest w Poznaniu, wyrazy wdzięczności, dziękując za waszą obecność i prace w życiu tego Kościoła. Odnówmy dziś z entuzjazmem naszą konsekrację! Weźmy w ramiona Pana Jezusa. Nawet jeśli doświadczamy zmęczenia i znużenia, bądźmy jak Symeon i Anna, którzy cierpliwie oczekują na Pana i nie pozwalają się pozbawić radości spotkania z Nim” – zachęcał osoby życia konsekrowanego abp Gądecki.

Zdjęcia: www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY