Abp Gądecki: Matka warta więcej niż 100 nauczycieli

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi, jest nazywana inaczej „Matki Bożej Zielnej”, ponieważ na Jej pustym grobie apostołowie znaleźli zioła i kwiaty – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej 15 sierpnia w Zakopanem. Dodaje, że Maryja jest dla chrześcijanina wzorem życia tak, jak każda dobra Matka, która jest warta więcej niż 100 nauczycieli.

0
1635

Wniebowzięcie Matki Bożej – podobnie jak Jej śmierć – nie jest opisana w Piśmie Świętym. Są jednak motywy, które na to wskazują, a wśród nich: niezachwiana wiara Dziewicy z Nazaretu, Jej Niepokalane Poczęcie, Bożej macierzyństwo oraz ścisłe zjednoczenie z życiem Jej Syna – podsumowuje Przewodniczący Episkopatu Polski i cytuje św. Jana Damasceńskiego: „Wypadało, aby Ta, która w swym łonie nosiła Stwórcę, jako Dziecię, została przyjęta do Boskich przybytków”.

Abp Stanisław Gądecki, odwołuje się do wypowiedzi słynnego rabina polskiego pochodzenia  Abrahama J. Heschela, który podkreślał, że nie ma ludzkości bez przywiązania do Boga. I tak oto pozostaje nam do wyboru jedna z dwóch dróg – kontynuuje abp Gądecki – program szatana, który głosi: amor sui usque ad contemptum Dei, czyli miłość własna posunięta aż do wzgardzenia Bogiem, albo program Chrystusa, który brzmi: amor Dei usque ad contemptum sui, czyli umiłowanie Boga aż do wzgardzenia sobą (św. Augustyn).

Zobacz:
Pełny tekst homilii

BRAK KOMENTARZY