Abp Michalik o kard. Nagym: Pokazał piękno kapłaństwa służebnego

11-06-2013

Dziękujemy dziś Panu Bogu za piękne kapłaństwo śp. Kardynała Stanisława Nagy’ego – mówił podczas uroczystości pogrzebowych abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

1640

Nawiązując do Ewangelii, abp Michalik podkreślił, że tylko człowiek szczery, autentycznie prostego serca jest w stanie przyjąć Boże objawienie. „Wiara jest darem, łaską – powie nam teologia, którą można przyjąć lub pominąć i odrzucić. Przyjęcie staje się szansą wejścia w nową rzeczywistość jakże często nieznaną, może zadziwiającą bogactwem nowych tajemnic, ale i wymagań. Wiara wiele wyjaśnia, ale pobudza rozum i wolę, uruchamia i poszerza ludzką miłość i rodzi jeszcze więcej pytań. Jednakże sprawia, że w szukaniu odpowiedzi człowiek już nigdy nie jest sam” – mówił Przewodniczący Episkopatu. Zachęcał też, by na śmierć bliskich również spojrzeć w nowy sposób. „Bo śmierć otwiera nowy etap historii człowieka, każdego człowieka. Widzieliśmy to i ciągle jesteśmy świadkami jak żyje bł. Jan Paweł II nowym życiem po swojej ziemskiej śmierci i jak wchodzi w to nowe życie przyjaciel naszego błogosławionego Papieża śp. ks. Kard. Stanisław Nagy” – mówił.

Arcybiskup Michalik, wskazując na przyjaźń, jaka łączyła śp. kard. Stanisława Nagy’ego z bł. Janem Pawłem II, wskazywał, że bez tej relacji pontyfikat Ojca Świętego byłby inny, uboższy.

„Kard. Stanisław Nagy to wybitna postać Kościoła w Polsce, należy do pokolenia, które niosło w sobie kilka epok, ich młodzieńcze ideały egzaminował i hartował ciężki okres II wojny światowej” – mówił abp Michalik, kreśląc drogę życiową Zmarłego. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kard. Nagy uzyskał wszystkie możliwe stopnie naukowe. „Profesorowie KUL i ATK w Warszawie z tamtych lat to nie tylko wybitni naukowcy, ale jakże często giganci ducha” – podkreślał abp Michalik. „Ci ludzie mieli odwagę nie pytać o to, o czym wszyscy mówią, ale o to, o czym milczą. W oparciu o Ewangelię tworzyli hierarchię wartości i konsekwentnie przez całe życie jej bronili. Tajemnicą ich oddziaływania było to, że o sprawach wiary wiele nie tylko wiedzieli, ale tą wiarą żyli i dawali świadectwo, że Jezusa spotkali osobiście na różnych drogach swego życia”.

Kardynał Nagy, dopóki mógł, uczestniczył w zebraniach Konferencji Episkopatu Polski. Nawet po przejściu na emeryturę całym sercem angażował się w aktualne wydarzenia. „Dziękujemy dziś Panu Bogu za piękne kapłaństwo śp. Kardynała Stanisława Nagy’ego, bo było wypełnione codzienną troską o uświęcenie świata, modlitwą uwielbienia Boga i wynagradzania za zło i grzechy ludzi” – mówił abp Michalik. „Dziękujemy Ci Księże Kardynale Stanisławie za to, że pokazałeś pełne piękno kapłaństwa służebnego, przydatnego Bogu i ludziom” – zakończył homilię.

Uroczystości pogrzebowe kard. Stanisława Nagy’ego odbyły się we wtorek, 11 czerwca, w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. – Żegnamy dziś wiernego syna Kościoła w Polsce, który od 68 lat służył ludowi Bożemu jako kapłan Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego – mówił kard. Stanisław Dziwisz. Kardynał Nagy został pochowany w krypcie sanktuarium bł. Jana Pawła II, które znajduje się na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.


Tekst homilii

Posłuchaj abp. Michalika (homilia):

 Zobacz

Posłuchaj kard. Dziwisza (słowo na rozpoczęcie Mszy św.):

 Zobacz