W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski spotkała się dzisiaj Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Członkowie Komisji wspólnie dyskutowali nt. relacji między diecezjami, a zgromadzeniami zakonnymi. Zastanawiano się jak można usprawnić i ubogacić te relacje. Omówiono także bieżące sprawy związane z Instytutami Życia Konsekrowanego i Życiem Apostolskim. – Zadaniem zarówno biskupów, jak i zakonów jest ułatwić ludziom spotkanie z Chrystusem – powiedział bp Antoni P. Dydycz.

Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ma za zadanie promować życie konsekrowane i otwierać wspólnoty życia konsekrowanego na potrzeby Kościoła lokalnego. Zajmuje się też koordynacją działań apostolskich i współpracą w instytucjami życia konsekrowanego. Komisji przewodniczy bp Kazimierz Gurda, biskup siedlecki. Jego zastępcą jest bp Antoni P. Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.

BP KEP

Spotkanie Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Warszawa, 6 IX 2016

BRAK KOMENTARZY