„U źródła. Świeccy w życiu Kościoła”, pod takim tematem w dniach 8-10 listopada, odbyły się w Krakowie – Łagiewnikach, rekolekcje dla świeckich, prowadzone przez bp. Ignacego Deca, przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy KEP. W rekolekcjach wzięli udział świeccy oraz kapłani z całej Polski.

Rekolekcje organizowane są przez Radę ds. Apostolstwa Świeckich w celu integrowania, ożywiania laikatu, aby „sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie”. Spotkania tego typu, stwarzają niecodzienną okazję do rozmów, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, a także, co najważniejsze, do duchowego umocnienia wiary uczestników.

Powołanie to nie tylko zaszczyt, ale także odpowiedzialność i obowiązek” – powiedział bp Ignacy Dec do uczestników rekolekcji. 

Kim są świeccy? Jaka jest ich misja i apostolskie zaangażowanie w Kościele, życie społeczne, parafię, wierność wartościom oraz kwestia sumienia, to tylko niektóre tematy poruszone przez prelegenta podczas konferencji. 

Bp Ignacy Dec w sposób szczególny pochylił się nad zagadnieniem wartości w życiu katolika, ich ogromnemu znaczeniu, szczególnie dziś „kiedy doświadczamy tak silnego ataku na wartości katolickie i osoby je wyznające”. Prosił, aby nie ulegać modom, fałszywym ideologiom, ponieważ „nie zawsze wszystko co nowsze jest lepsze”. Przypomniał, że rodzina w życiu każdego z nas jest najważniejsza, oraz sugerował, aby odważnie przeciwstawiać się złu, kłamstwu i oszczerstwom. 

Pozytywne doświadczenie obecnych rekolekcji powoduje, że będą one kontynuowane w cyklu corocznym.

Rekolekcje „U źródła. Świeccy w życiu Kościoła” kierowane są do wszystkich, którzy pragną odkrywać i pogłębiać piękno powołania skierowanego przez  Boga do nas wszystkich „na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem – Głową”, czyli wprost od Chrystusa, ale także do wszystkich poszukujących pomysłów w przestrzeni aktywności laikatu w Kościele. 

Uczestnicy rekolekcji wraz z ks. bp. Ignacym Decem uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w Bazylice Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium św. Faustyny oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II. W ramach rekolekcji zwiedzili również Kopalnię soli w Wieliczce i modlili się w kaplicy św. Kingi.

ks. Sławomir Augustynowicz