Czas dla stworzenia to międzynarodowe święto ekumeniczne, które łączy setki tysięcy chrześcijan w modlitwie i działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rozpoczyna się ono 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w dzień św. Franciszka. Animację tegorocznego Czasu dla Stworzenia Konferencja Episkopatu Polski powierzyła w ręce Caritas Laudato Si’.

Papież Franciszek oficjalnie zaprosił do udziału w wydarzeniach związanych z tym świętem, tak abyśmy „pogłębili swoją wiarę w Boga Stwórcę i zjednoczyli się w sposób szczególny na modlitwie i w działaniach na rzecz ochrony wspólnego domu”.

Zespół Caritas Laudato Si’ od 3 lat rozwija działania w zakresie ekologii integralnej i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, popartym wiedzą specjalistów związanych z ochroną przyrody. W projekt włączonych jest 12 animatorów z całego kraju, którzy gromadzą wokół siebie ludzi, podejmujących realne działania na rzecz szerzenia ekologicznych rozwiązań w codzienności.

Działania Caritas w ramach Czasu dla Stworzenia:

1. Do parafii w całej Polsce rusza ok. 10 000 EKO-PACZEK z materiałami na Czas dla Stworzenia. W środku znajdują się: Encyklika Papieża Franciszka LaudatoSi’, specjalne wydanie eko kwartalnika Caritas z publikacjami specjalistów i pasjonatów organizujących zielone inicjatywy, pocztówki z projektów, które mogą stać się inspiracją dla całej parafii.

Do paczki jest załączony list biskupa Wiesława Szlachetki przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. dr Marcina Iżyckiego – Dyrektora Caritas Polska.

2. Przygotowany przez Caritas Eko Kwartalnik dostępny na stronie laudatosi.caritas.pl – materiały do rozważ i inspiracji dla wspólnot na wrzesień, październik i listopad. Liturgie, katechezy, modlitwy, plakaty oraz formularz mszy świętej na Niedzielę św. Franciszka.

Więcej aktualnych informacji na Czas dla Stworzenia | Facebook.