W drugim dniu obrad 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi wybiorą nowego Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego KEP. Omówią też m.in. kwestie liturgiczne oraz związane z duszpasterstwem rodzin. 
Mszą św. w Świątyni Opatrzności Bożej zakończył się pierwszy dzień obrad 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. 13 marca biskupi omówili m.in. kwestie nauczania religii w szkole oraz aktualny stan wiedzy nt. zmian w Funduszu Kościelnym.
Dzisiaj poznamy nowego Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego KEP. Oprócz wyborów, biskupi podejmą kwestie przedstawione przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Radę ds. Rodziny oraz Radę ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Zapoznają się też z aktualnymi działaniami Papieskich Dzieł Misyjnych.
Zebranie zakończy się dziś po południu. Po obradach zostanie wydany komunikat.
BP KEP

BRAK KOMENTARZY