ks. Wojciech BARTOSZEK

ks. Wojciech BARTOSZEK

Sekretariat Apostolstwa Chorych
ul. Warszawska 58
40-008 Katowice
tel. 32 251 21 52

Apostolstwo Chorych jest duchowością chorych ofiarujących swoje cierpienia w łączności z Chrystusem za Kościół Święty.
Historycznie Apostolstwo Chorych ma swoje początki w Holandii. W 1934 r. zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa XI jako „Unio Pia Prima Primaria”. Od 1945 r. Sekretariat Apostolstwa Chorych mieści się w Katowicach.
Sekretariat Apostolstwa Chorych prowadzi działalność zachęcającą chorych z całej Polski do wejścia na duchową drogę ofiarowania cierpienia. Istotnymi środkami duszpasterstwa chorych są: miesięcznik „Apostolstwo Chorych” (wydawany od 1930 r.), strona internetowa www.apchor.pl, audycje radiowe, rekolekcje, Dni Chorych, konferencje dla kapłanów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę odbywa się 6 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

ks. Roman GMYREK

ks. Roman GMYREK

Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
tel. kom. 885 859 474

Laudata estu Jesuo Kristo! Duszpasterstwo esperantystów sięgające w Polsce 1973 r. obejmuje osoby posługujące się neutralnym językiem pomocniczym oraz sympatyków idei wzajemnego zrozumienia. Stawia sobie za cel ukazywanie jedności i powszechności Kościoła poprzez wykorzystanie języka esperanto w liturgii i działalności apostolskiej.
Główną inicjatywę stanowią organizowane corocznie na Jasnej Górze październikowe Dni Modlitwy, ponadto na zaproszenie esperanckich klubów i stowarzyszeń duszpasterz krajowy odprawia Msze Święte oraz uczestniczy w okolicznościowych spotkaniach (jubileuszowych, opłatkowych).
Esperantyści katoliccy podejmują tradycyjne formy modlitwy i propagują dzieło Żywego Różańca w języku esperanto.
Duszpasterz krajowy pełni z ramienia Konferencji Episkopatu Polski funkcję opiekuna duchowego Polskiej Sekcji Międzynarodowego Katolickiego Związku Esperantystów (IKUE). Włącza się w jej działalność poprzez udział w kongresach i innych inicjatywach podejmowanych również w wymiarze ekumenicznym.

Poprzednicy

 • Ks. Roman GMYREK (2010-2015)
 • Ks. Roman GMYREK (2005-2010)

ks. Roman GMYREK

ks. Roman GMYREK

Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
tel. kom. 885 859 474

Laudata estu Jesuo Kristo! Duszpasterstwo esperantystów sięgające w Polsce 1973 r. obejmuje osoby posługujące się neutralnym językiem pomocniczym oraz sympatyków idei wzajemnego zrozumienia. Stawia sobie za cel ukazywanie jedności i powszechności Kościoła poprzez wykorzystanie języka esperanto w liturgii i działalności apostolskiej.
Główną inicjatywę stanowią organizowane corocznie na Jasnej Górze październikowe Dni Modlitwy, ponadto na zaproszenie esperanckich klubów i stowarzyszeń duszpasterz krajowy odprawia Msze Święte oraz uczestniczy w okolicznościowych spotkaniach (jubileuszowych, opłatkowych).
Esperantyści katoliccy podejmują tradycyjne formy modlitwy i propagują dzieło Żywego Różańca w języku esperanto.
Duszpasterz krajowy pełni z ramienia Konferencji Episkopatu Polski funkcję opiekuna duchowego Polskiej Sekcji Międzynarodowego Katolickiego Związku Esperantystów (IKUE). Włącza się w jej działalność poprzez udział w kongresach i innych inicjatywach podejmowanych również w wymiarze ekumenicznym.

Poprzednicy

 • Ks. Roman GMYREK (2010-2015)
 • Ks. Roman GMYREK (2005-2010)

ks. Zenon SURMA CMF

ks. Zenon SURMA CMF

ul. Bernardyńska 2
85-029 Bydgoszcz
tel. kom. 727 012 349

Duszpasterstwo Krajowe Honorowych Dawców Krwi zostało powołane podczas 292. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 27 listopada 1997 r. Swym zasięgiem obejmuje wszystkich honorowych dawców krwi ? członków PCK, innych stowarzyszeń krwiodawców i dawców niezrzeszonych oraz ich rodziny.
Duszpasterstwo jest współorganizatorem cyklicznych spotkań i pielgrzymek o charakterze ogólnopolskim.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 22 maja 1999 r. wydała dekret ustanawiający św. Maksymiliana Marię Kolbe Patronem krwiodawców.
Duszpasterstwo Krajowe Honorowych Dawców Krwi organizuje co roku krajową pielgrzymkę honorowych krwiodawców na Jasną Górę. Odbywa się ona zawsze w ostatnią sobotę maja. Pielgrzymi-krwiodawcy oddają honorowo krew w ambulansie stojącym pod Jasnogórskimi Wałami.
Ponadto organizowane są noworoczne spotkania opłatkowe, którym przewodniczy biskup polowy WP. Ogólnopolskie spotkania z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa” odbywały się w latach 1999-2003 jesienią w sanktuarium w Niepokalanowie, a od roku 2004 r. ? odbywają się w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.
Duszpasterstwo Krajowe Honorowych Dawców Krwi organizuje akcje poboru krwi wśród różnych grup społecznych w Polsce. Inicjuje i propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

Poprzednicy

 • Ks. Zenon SURMA CMF (2010-2015)
 • Ks. Zenon SURMA CMF (2005-2010)

ks. Piotr KRAKOWIAK SAC

Fundacja Lubię Pomagać
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk
tel. kom. 668 450 755

Krajowe Duszpasterstwo Hospicyjne zostało powołane w 1989 roku w celu troski o duchowo-religijne elementy zespołowej opieki nad ciężko chorymi i ich rodzinami u kresu życia.
Do szczególnych zajęć Krajowego Duszpasterza Hospicjów należy troska o zespoły opieki paliatywno-hospicyjnej i animowanie wszystkich pozamedycznych elementów opieki, w tym szczególnie opieki duchowo-religijnej i wolontariatu.
Od 2004 roku pod patronatem krajowego duszpasterza hospicjów są prowadzone ogólnopolskie kampanie edukacji społecznej „Hospicjum to też życie”, liczne inicjatywy szkoleniowe, mające na celu rozwój wolontariatu hospicyjnego. W ramach działań pod hasłem „Lubię pomagać” zostały przeprowadzone liczne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, nauczycieli i zespołów sprawujących opiekę u kresu życia i wspierających osoby w żałobie.
Kilkanaście publikacji książkowych i filmów edukacyjnych, wydanych staraniem krajowego duszpasterza hospicjów, służy formacji zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej i wszystkim innym instytucjom i opiekunom nieformalnym, sprawującym opiekę nad osobami u kresu życia. Przenoszenie dobrych praktyk zespołowej opieki paliatywno-hospicyjnej do całej opieki nad osobami u kresu życia jest aktualnym jego zadaniem. Publikacje i materiały multimedialne na temat opieki nad osobami u kresu życia są dostępne na stronie: www.lubiepomagac.pl.

Poprzednicy

 • Ks. Piotr KRAKOWIAK SAC (2002-2012)

ks. Tadeusz BOŻEŁKO

ul. Dereniowa 12
02-776 Warszawa
tel. kom. 608 016 571

Poprzednicy

 • Ks. Tadeusz BOŻEŁKO (2010-2015)
 • Ks. Tadeusz BOŻEŁKO (2005-2010)
ks. Marian MIDURA

ks. Marian MIDURA

ul. Kopernika 47
10-512 Olsztyn
tel. kom. 502 726 968

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców otacza opieką modlitewną kierowców i wszystkich poruszających się po drogach oraz prowadzi szereg akcji ogólnopolskich mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, takich jak:
– Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców (ostatnia niedziela miesiąca kwietnia);
– Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę (druga sobota miesiąca maja – organizowana wspólnie z MIVA Polska)
– Tydzień Św. Krzysztofa (w miesiącu lipcu – niedziela przed do niedzieli po 25.07 – organizowany wspólnie z MIVA Polska)
– Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (trzecia niedziela listopada).
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców udziela wsparcia w diecezjalnych i lokalnych akcjach duszpasterskich pośród kierowców oraz współpracuje z Policją i wieloma podmiotami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Poprzednicy

 • Ks. Marian MIDURA (2010-2015)
 • Ks. Marian MIDURA (2005-2010)
ks. Eugeniusz ZARĘBIŃSKI

ks. Eugeniusz ZARĘBIŃSKI

ul. Zbożowa 75
20-827 Lublin
tel. 81 746 68 33
fax 81 746 79 09

Powołane w lutym 1985 roku decyzją 204. Konferencji Episkopatu Polski Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy ma za zadanie troskę o specjalistyczną opiekę duszpasterską w środowiskach kolejarskich na obszarze całego kraju. Wskutek podziału polskiej kolei na wiele spółek, duszpasterstwo pozostaje głównym czynnikiem integracji środowisk kolejarskich.
Główną uroczystością są obchody święta patronalnego kolejarzy ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej 25 listopada. Obejmują one ogólnopolską pielgrzymkę kolejarzy na Jasną Górę, Mszę św. radiową z kościoła św. Krzyża w Warszawie i obchody w wymiarze diecezjalnym i lokalnym.
Od 1988 roku Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy wydaje pismo „Zwrotnica”. W 1994 roku przygotowało statut i przyczyniło się do powołania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy, erygowanego w 1995 roku przez Konferencję Episkopatu Polski.
Od 1992 roku Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy uczestniczy w Europejskim Kongresie Katolickich Kolejarzy i Pocztowców. W czerwcu 1995 roku Polska była gospodarzem XII Kongresu, który odbywał się w Krakowie i Częstochowie.

Poprzednicy

 • Ks. Eugeniusz ZARĘBIŃSKI (2010-2015)
 • Ks. Eugeniusz ZARĘBIŃSKI (2005-2010)
o. Jerzy BRUSIŁO OFMConv

o. Jerzy BRUSIŁO OFMConv

Pl. Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków

Krajowe Duszpasterstwo Lekarzy Weterynarii i Służb Weterynaryjnych ogarnia opieką pastoralną polskie środowisko weterynaryjne w czasie corocznej pielgrzymki na Jasną Górę (II niedziela czerwca) oraz organizując sanktuarium św. Rocha z Montpellier w Mikstacie k/. Ostrowa Wielkopolskiego, który jest patronem polskich lekarzy weterynarii (odpust 16 VIII).
Duszpasterstwo jest też reprezentowane na okolicznościowych zjazdach, konferencjach i jubileuszach lekarzy weterynarii, duszpasterz towarzyszy środowisku weterynaryjnemu w Polsce w opłatkach, spotkaniach wielkanocnych i innych uroczystościach religijnych (np. doroczne ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze (I niedziela września).
Inne obszary działalności to duszpasterstwo indywidualne, dni skupienia, rekolekcje i spotkania formacyjne.

o. Nikodem KILNAR OSPPE

o. Nikodem KILNAR OSPPE

ul. o. A. Kordeckiego 2
42-255 Częstochowa
tel. 34 377 77 07

Duszpasterstwo muzyków kościelnych obejmuje troską duszpasterską wszystkich organistów, dyrygentów, chórzystów, schole liturgiczne, zespoły wokalno-instrumentalne. Zadania te realizuje poprzez rekolekcje, dni skupienia, sympozja, warsztaty liturgiczno-muzyczne, oraz ogólnopolską pielgrzymkę muzyków kościelnych na Jasną Górę. Celem tych spotkań jest integracja całego środowiska oraz prowadzenie muzyków kościelnych do dojrzałej wiary, od której zależy kształt naszego posługiwania w Kościele.

Poprzednicy

 • O. Nikodem KILNAR OSPPE (2009-2014)
ks. Witold JANOCHA

ks. Witold JANOCHA

Al. IX Wieków Kielc 15
25-955 Kielce
tel. kom. 501 262 454

Duszpasterstwo Krajowe Niepełnosprawnych Sportowców zostało powołane przez Księży Biskupów na 364. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w marcu 2014 roku, na wniosek bp. Mariana Florczyka – delegata KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców. Niepełnosprawni sportowcy winni zostać otoczeni opieką duchową, tak by mieli głębokie przekonanie, iż Kościół w Polsce towarzyszy im i troszczy się o ich dobro duchowe. Zadaniem Krajowego Duszpasterstwa jest integrowanie oraz sprawowanie duchowej opieki nad niepełnosprawnymi sportowcami, działaczami i trenerami, organizowanie spotkań okolicznościowych, towarzyszenie sportowcom w wydarzeniach sportowych. Ponieważ duszpasterstwo niepełnosprawnych sportowców rozpoczyna swoją działalność, ważnym zadaniem jest organizowanie duszpasterstwa na poziomie diecezjalnym

ks. Andrzej GAŁKA

ks. Andrzej GAŁKA

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych
ul. Piwna 9/11
00-265 Warszawa
tel. 22 831 02 21
22 635 80 51

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych (KDN) zostało powołane przez Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w 1957 roku. Jego pierwszym duszpasterzem był ksiądz Tadeusz Fedorowicz, wieloletni ojciec duchowy środowiska Lasek. Siedzibą duszpasterstwa jest klasztor Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy kościele św. Marcina w Warszawie, ulica Piwna 9/11. Siostry od początku współpracują z duszpasterstwem.
KDN jest duszpasterstwem specjalistycznym, które swoją troską obejmuje osoby z dysfunkcją wzroku, mieszkające na terenie Polski. Działalność KDN dotyczy inicjowania, koordynowania i kierowania inicjatywami o charakterze ogólnokrajowym – we współpracy z diecezjalnymi duszpasterstwami niewidomych, np. wspólne rekolekcje, wyjazdy wakacyjne, pielgrzymki. KDN prowadzi bibliotekę książki w brajlu i książki mówionej.
Duszpasterstwo Niewidomych współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi i innymi instytucjami wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku.

Poprzednicy

 • Ks. Andrzej GAŁKA (2010-2015)
 • Ks. Andrzej GAŁKA (2005-2010)

ks. Jarosław SROKA

Al. NMP 54
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 47 97
tel. kom. 603 633 005

Poprzednicy

 • Ks. Jarosław SROKA (2006-2011)

ks. Wojciech KOŁAKOWSKI

Jeziórka 16
05-652 Pniewy k. Grójca
tel. 48 668 69 56
tel. kom. 698 815 224

Głównym zadaniem Krajowego Duszpasterstwa Ogrodników jest jednoczenie środowiska i wspólna modlitwa. Od 1984 roku, w drugą niedzielę czerwca, organizujemy Zjazd Ogrodników i Sadowników u naszej Matki na Jasnej Górze w Częstochowie. Poszczególne wspólnoty – związki Ogrodników gromadzą się pod swoimi sztandarami. Przybywają licznie całe rodziny. Centralnym punktem spotkania jest Zawierzenie Polskich Ogrodników-Sadowników Matce Najświętszej i wspólna Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej. Następnie gromadzimy się, by dzielić się aktualnymi sprawami i problemami ogrodników. Na zakończenie na Wałach Jasnogórskich odprawiamy Drogę Krzyżową, którą kończy błogosławieństwo kapłańskie. Przez cały rok wspieramy się modlitwą.

Poprzednicy

 • Ks. Wojciech KOŁAKOWSKI (2010-2015)
 • Ks. Wojciech KOŁAKOWSKI (2005-2010)

ks. Piotr BURGOŃSKI

Poprzednicy

 • Ks. Paweł POWIERZA (2010-2015)

ks. Marek TATAR

Poprzednicy

 • Ks. Marek DZIEWIECKI (1999-2014)

ks. Sławomir ZYGA

Poprzednicy

 • Ks. Jarosław SROKA (2010-2015)
 • Ks. Jarosław SROKA (2005-2010)
 • Ks. Jarosław SROKA (1998-2005

ks. Grzegorz KRZĄKAŁA

Plac Powstańców Śląskich 3
40-337 Katowice-Szopienice
tel. 32 256 93 71

Poprzednicy

 • Ks. Grzegorz KRZĄKAŁA (2010-2015)
 • Ks. Grzegorz KRZĄKAŁA (2005-2010)

ks. Tomasz CZARNOCKI

Celem i zadaniem Krajowego Duszpasterstwa Prawników jest umacnianie wierności wartościom chrześcijańskim, które winny być fundamentem wszelkiego dobrego prawa. Uruchomiona z inspiracji środowiska prawniczego strona internetowa www.duszpasterstwoprawnikow.pl ma w swoim założeniu służyć integracji tego środowiska w Polsce. W zamierzeniu twórców ma to być ogólnokrajowa platforma wykorzystywana do propagowania poszczególnych diecezjalnych duszpasterstw prawników.

Poprzednicy

 • Ks. Jan PASIERBEK (2011-2013)
 • Ks. Jan PASIERBEK (2006-2011)

ks. Stanisław OPOCKI

Rudka 68
33-122 Wierzchosławice
powiat Tarnów
tel. kom. 604 813 720

Zadaniem Duszpasterstwa Krajowego Romów jest stałe prowadzenie katechizacji sytuacyjnej i pogłębianie wiedzy religijno-moralnej na terenie całej Polski, a także w niektórych ośrodkach poza granicami kraju.
Duszpasterz Krajowy jednoczy Romów na wspólnym przeżywaniu Eucharystii, sakramentów świętych i wspólnotowej modlitwy podczas organizowanych pielgrzymek. Pozyskuje także współpracowników duchownych i świeckich, współpracuje z księżmi proboszczami parafii, na terenie których zamieszkują Romowie. Propaguje comiesięczną Mszy Świętą dla Romów z oprawą liturgiczną, którą wykonują sami Romowie, m.in. śpiewy w języku romskim.
Duszpasterz Krajowy Romów współpracuje ze stowarzyszeniami romskimi i instytucjami państwowymi oraz strukturami władzy lokalnej.
Patronem Romów jest Błogosławiony Zefiryn.

Poprzednicy

 • Ks. Stanisław OPOCKI (2010-2015)
 • Ks. Stanisław OPOCKI (2005-2010)
ks. Teofil SIUDY

ks. Teofil SIUDY

ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa
tel. kom. 660 711 207

Duszpasterstwo Krajowe Ruchu Pomocników Matki Kościoła (pięcioosobowy Zarząd Ruchu, któremu przewodniczy duszpasterz krajowy PMK), zgodnie ze Statutem Ruchu, koordynuje działalność Ruchu Pomocników Matki Kościoła na forum ogólnopolskim: organizuje doroczną pielgrzymkę członków Ruchu na Jasną Górę, rekolekcje kapłańskie dla duszpasterzy diecezjalnych Ruchu, wielkopostne dni skupienia dla animatorów Ruchu.
Duszpasterstwo Krajowe przygotowuje materiały formacyjne dla członków Ruchu. Duszpasterstwo Krajowe PMK opracowuje także odpowiednie materiały dotyczące konstytutywnego dla Ruchu Aktu oddania Matce Bożej, jak również materiały przybliżające postać i nauczanie pasterskie założyciela Ruchu Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

o. Jan STEFANÓW SVD

o. Jan STEFANÓW SVD

ul. Partyzantów 4
05-816 Michałowice
tel. kom. 668 669 964

Duszpasterz Krajowy Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest członkiem i uczestniczy w obradach Rady Ruchu. Czynnie uczestniczy w organizacji zgromadzeń ogólnych Ruchu. Wspiera i towarzyszy odpowiedzialnym i uczestnikom Ruchu. Przygotowuje i prowadzi coroczne rekolekcje dla członków i dobroczyńców Ruchu. W miarę możliwości i potrzeby uczestniczy w zebraniach i skupieniach okresowych wspólnot Ruchu. Czynnie uczestniczy jako reprezentant Ruchu w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

ks. Krzysztof RUSIECKI

ks. Krzysztof RUSIECKI

ul. Staromiejska 11
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 43 83
tel. kom. 604 530 170

Zadaniem Duszpasterstwa Krajowego Rzemiosła Polskiego jest integracja środowiska rzemieślników i przedsiębiorców wokół wartości chrześcijańskich, m.in. poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje, sympozja, jubileusze, pielgrzymki, obchody świąt kościelnych. Co roku w sposób szczególny obchodzone jest Święto Rzemiosła, przeżywane w wymiarze ogólnopolskim, diecezjalnym i lokalnym – cechowym.
Doroczna pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w ostatnią niedzielę czerwca, rzemieślnicy pielgrzymują też do lokalnych sanktuariów w diecezjach.
Duszpasterz krajowy bierze udział w pracach w ramach Rady Duszpasterstwa Rzemiosła Polskiego z udziałem duszpasterzy diecezjalnych i przedstawicieli poszczególnych Izb Rzemieślniczych. Ważna jest również wymiana doświadczeń duszpasterstwa środowisk rzemieślniczych z innymi krajami.

Poprzednicy

 • Ks. Krzysztof RUSIECKI (2008-2013)

ks. Jan KRYNICKI

ul. Kościelna 15A
35-505 Rzeszów
tel. 17 783 80 91
tel. kom. 604 939 065

ks. Marcin IŻYCKI

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 694 55 58
22 694 54 72

Duszpasterstwo Krajowe Służb Skarbowych i Celnych ustanowione zostało podczas 321. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 12 marca 2003 roku. W tym dniu powołano także pierwszego duszpasterza krajowego. 8 maja 2003 roku została powołana Rada Duszpasterska. Kadencja Duszpasterza Krajowego została przedłużona na następne 5 lat przez KEP w dniu 18 czerwca 2008 roku.
Duszpasterstwo Krajowe SSiC jest organizatorem wielu duszpasterskich spotkań branżowych. Do najważniejszych należy ogólnopolska pielgrzymka, która ma miejsce na Jasnej Górze każdego roku w drugą sobotę września.
Duszpasterstwo wydaje drukiem okazjonalne numery pisma „Oblicza monety” i posiada stronę internetową – www.obliczamonety.pl.

Poprzednicy

 • Ks. Henryk DROZD (2008-2013)
ks. Stanisław WARZESZAK

ks. Stanisław WARZESZAK

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
tel. 22 865 23 47

Duszpasterstwo Krajowe Służby Zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki społecznej. Realizuje swe zadania poprzez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, sympozjów, kongresów, szkoleń, stałych spotkań formacyjnych i integracyjnych, udostępnianie dokumentów Stolicy Apostolskiej, dokumentów KEP i innych pomocy duszpasterskich. Duszpasterze odwiedzają chorych w domach, szpitalach, zakładach opieki społecznej, celebrują Eucharystię i służą stałą posługę sakramentalną.
Duszpasterstwo Krajowe Służby Zdrowia obejmuje opieką stowarzyszenia medyczne i stowarzyszenia chorych. Przybliża hagiografie świętych patronów chorych i pracowników służby zdrowia: św. Łukasza, świętych Kosmy i Damiana, św. Agaty, św. Łucji, św. Kamila, św. Jana Bożego, św. Błażeja i zachęca do uroczystego obchodzenia ich wspomnień liturgicznych.

ks. Edward PLEŃ SDB

ks. Edward PLEŃ SDB

ul. Kopcińskiego 1/ 3
90-242 Łódź
tel. 42 674 35 22
tel. kom. 663 020 371

W ramach duszpasterstwa sportowców wyróżnia się duszpasterstwo sportu, w którym sport jest wykorzystywany jako atrakcyjna i akceptowana przez młodych metoda wychowawcza i formacyjna oraz faktyczne duszpasterstwo sportowców, które obejmuje osoby uczestniczące w sporcie, zarówno wyczynowym, jak i rekreacyjnym, zdrowotnym i relaksacyjnym. Szczególny akcent jest położony na dzieci i młodzież, na integralny rozwój młodego człowieka, aby był „uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem”.
Duszpasterstwo jest prowadzone na wielu płaszczyznach. Do form duszpasterstwa sportowców należy organizowanie rekolekcji, dni skupienia, dni refleksji dla sportowców, działaczy sportowych i kapelanów sportowych. W ramach duszpasterstwa sportowców organizowane są spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, a w wakacje turnusy sportowe, turystyczne, formacyjne – szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych, zaniedbanych, patologicznych.
Duszpasterstwo sportowców patronuje wydarzeniom i organizuje wydarzenia o wymiarze krajowym, które integrują środowisko sportowców, trenerów, działaczy, m.in. ogólnopolski opłatek sportowców, wielkanocne spotkanie sportowców, pielgrzymka sportowców na Jasną Górę, parafiada dzieci i młodzieży, sympozja naukowe.

Poprzednicy

 • Ks. Edward PLEŃ SDB (2010-2015)
 • Ks. Edward PLEŃ SDB (2005-2010)
 • Ks. Edward PLEŃ SDB (2002-2005)

ks. Piotr ZAMARIA

Poprzednicy

 • Ks. Marek ADAMCZYK (2012-2015)
 • Ks. Marek ADAMCZYK (2009-2012)
ks. Zdzisław BANAŚ

ks. Zdzisław BANAŚ

ul. Częstochowska 138
46-041 Grodziec Opolski
tel. 77 465 55 46
fax 77 465 55 46

Związek Sybiraków powstał w 1928 roku, reaktywowany został po 1989 roku w strukturach dawnych województw. Każdy oddział współpracuje z wybranymi przez siebie kapelanami, a nadzór nad duszpasterstwem krajowym pełni Krajowy Kapelan Sybiraków, którego siedziba mieści się przy Sanktuarium Sybiraków w Grodźcu Opolskim. Do tego Sanktuarium oraz na Jasną Górę Sybiracy przybywają co roku w drugą sobotę i niedzielę maja, a w czerwcu gromadzą się w Licheniu w środę po oktawie Bożego Ciała. Związek skupiający kilkadziesiąt tysięcy byłych zesłańców przy współpracy z duszpasterstwem kultywuje tradycje sybirackie w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami, harcerzami i wnukami Sybiraków.

Poprzednicy

 • Ks. Zdzisław BANAŚ (2010-2015)
 • Ks. Zdzisław BANAŚ (2005-2010)

ks. Grzegorz MICHALCZYK

Plac Teatralny 20
00-077 Warszawa

ks. Paweł WOJTAS

ks. Paweł WOJTAS

CZSW
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa
tel. 22 640 83 15

Duszpasterstwo więzienne zajmuje się spełnianiem posługi religijnej w aresztach śledczych, oddziałach zewnętrznych i zakładach karnych. Praca duszpastersko-penitencjarna z osobami odizolowanymi polega na pomocy w odkrywaniu przez nich potrzeby, a następnie świadomym kształtowaniu postawy religijnej, która z kolei ma kształtować właściwą postawę ludzką – osobistą i społeczną.
W większości zakładów penitencjarnych znajdują się kaplice, które umożliwiają właściwe przeżywanie religijności. Osiąganiu celów duszpasterstwa więziennego, oprócz czynności kultycznych, służą, w nie mniejszym stopniu, rozmowy indywidualne kapelanów i świeckich wolontariuszy z osadzonymi, kontakty z ich rodzinami (jeśli jest to możliwe ze względu na sytuację prawną wynikającą z postanowień dotyczących tymczasowego aresztowania), różne formy zajęć kulturalnych i dydaktycznych (z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych) oraz terapia psychologiczna i teatroterapia. Organizując wymienione formy pracy z osadzonymi, ksiądz kapelan ściśle współpracuje z działem penitencjarnym jednostki.
Wśród priorytetów duszpasterstwa więziennego znajdują się: praca z młodocianymi przestępcami, z kobietami i funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Poprzednicy

 • Ks. Paweł WOJTAS (2001-2011)
ks. Paweł DUBOWIK

ks. Paweł DUBOWIK

ul. Gierczak 2
48-300 Nysa
tel. kom. 503 373 271

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys.

Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wspólnota stara się pomagać małżonkom przeżywającym trudności przez: wzajemną modlitwę, spotkania w ramach Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej (znajdują się one w różnych parafiach w całym kraju i zagranicą, np. w Bonn i Chicago), organizowanie rekolekcji, organizowanie warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, prowadzenie stron internetowych, w tym internetowego Forum Pomocy oraz w różnych przedsięwzięciach ewangelizacyjnych, np. udział w programach radiowych i telewizyjnych i realizację własnych nagrań. Zadaniem duszpasterstwa krajowego jest koordynowanie tych działań.

ks. Waldemar WOŹNIAK

ks. Waldemar WOŹNIAK

ul. Przyszkole 2
93-549 Łódź
tel. 42 684 91 30

Zadaniem Duszpasterstwa Krajowego Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich jest animowanie oddziaływań duszpasterskich w izolacyjnym środowisku młodzieży przestępczej i niedostosowanej społecznie, wykolejonej w znaczeniu obyczajowym i prawnym, a zarazem animowanie katechezy w szkołach będących częścią zakładów poprawczych, jak i schronisk dla nieletnich. Duszpasterstwo Krajowe poleca kapelanom i organizuje konferencje z zakresu resocjalizacji i psychoprofilaktyki. Duszpasterstwo Krajowe współpracuje m.in. z Katedrą Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, inicjując badania psychologiczne wśród młodzieży zakładowej, m.in. w celu modyfikowania oddziaływań pastoralnyc

ks. Andrzej LUBOWICKI

Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. 507 062 069

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich. Działa na terenie całej Polski w sposób zorganizowany, stały i trwały, podejmując określone zadania i działania, tak w Kościele (parafii), jak i w świecie (środowisku). Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, które ma objąć całego człowieka, jego osobowość, tzn. sferę ducha, intelektu, charakteru, uczuć oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

ks. Kazimierz SZYMONIK

Poprzednicy

 • Ks. Kazimierz SZYMONIK (2013-2014

ks. Wiesław HUDEK

Poprzednicy

 • Ks. Stanisław MIESZCZAK SCJ (2009-2014)
 • Ks. Stanisław MIESZCZAK SCJ (2008-2009)
ks. Henryk SKOROWSKI SDB

ks. Henryk SKOROWSKI SDB

ul. Dewajtis 5
01-815 Łomianki
tel. kom. 695 641 068

Główne zadania Duszpasterstwa Krajowego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP to: utrwalanie i umacnianie światopoglądu i wiary chrześcijańskiej regionalistów poprzez uczestnictwo w Mszach św. i przekazywaniu treści religijnych podczas zjazdów i konferencji. Kształtowanie i pogłębianie duchowości chrześcijańskiej poprzez kontakt ze sztuką sakralną, muzyką i innymi działaniami artystycznymi związanymi z życiem Kościoła. Pielęgnowanie tradycji religijno-patriotycznych i ich eksponowanie w programowej działalności stowarzyszeń. Współdziałanie ze środowiskami lokalnymi w procesach wychowawczych. Troska o ochronę zabytków sakralnych, ożywianie obrzędowości ludowej, folkloru i kulturowego dziedzictwa narodu.

o. Roman RUSEK OFMCap

Asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio wspiera i współorganizuje wspólne inicjatywy apostolskie i formacyjne grup na poziomie ogólnopolskim i diecezjalnym; odwiedza poszczególne Grupy Modlitwy; utrzymuje kontakt z asystentami diecezjalnymi i wspiera ich działania; utrzymuje kontakt z Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo.

Poprzednicy

 • O. Tomasz DUSZYC OFMCap (2010-2015)
ks. Tomasz RUSIECKI

ks. Tomasz RUSIECKI

ul. Jana Pawła II 7
25-025 Kielce
tel. kom. 602 297 336

Unia Apostolska Kleru Najświętszego Serca Jezusa została założona w Paryżu jako Stowarzyszenie Kapłańskie przez ks. Wiktora Lebeurier, dnia 26 sierpnia 1862 r. i podobnie jak wtedy, po Rewolucji Francuskiej, tak i dziś, jest odpowiedzią na współczesną sytuację kapłanów, na ich potrzeby duchowe, duszpasterskie, psychiczne i materialne. Jest otwarta na wszystkich, którzy przyjęli Sakrament Święceń: biskupów, prezbiterów, diakonów. Celem działalności UAK jest braterska pomoc kapłanom w dążeniu do świętości i w rozwoju życia duchowego oraz w sprawach materialnych i duszpasterskich. Promuje życie wspólnotowe kapłanów (np. „Wieczerniki kapłańskie”), wzajemną odpowiedzialność i solidarność kapłańską, duchowość księdza diecezjalnego i duchowość diecezjalną.
Podstawową formą UAK jest Unia Diecezjalna, którą zakłada biskup z przynajmniej pięciu kapłanami. W diecezji UAK współdziała z wszystkimi strukturami stałej formacji księży.
Jesienią każdego roku UAK w Polsce przybywa z pielgrzymką na Jasną Górę i prowadzi rekolekcje dla kapłanów (nie tylko swoich członków) w duchu Unii. UAK posiada Statuty oraz Dyrektorium Krajowe. Zawołaniem UAK w Polsce jest: Omnia pro Sacratissimo Corde Jesu per Immaculatam Mariam.

Poprzednicy

 • Ks. Tomasz RUSIECKI (2011-2014)
 • Ks. Tomasz RUSIECKI (2009-2011)
 • Ks. Tomasz RUSIECKI (2006-2009)

o. Rafał SZTEJKA SJ

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
tel. 22 547 86 86
fax 22 547 77 35

ks. Andrzej GREFKOWICZ

ks. Andrzej GREFKOWICZ

ul. Bednarska 28/30
00-322 Warszawa
tel. 22 828 54 83

Koordynator Posługi Księży Egzorcystów w Polsce organizuje ogólnopolskie spotkania księży egzorcystów w celu szkolenia w posłudze, wymiany doświadczeń i umożliwienia współpracy między księżmi. Uczestniczy w przygotowaniu spotkań międzynarodowych. Reprezentuje grono księży egzorcystów na zewnątrz.

ks. Jerzy LEWANDOWSKI

ks. Jerzy LEWANDOWSKI

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
tel. kom. 507 049 049

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich. Celem Stowarzyszenia jest „kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata”, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, a w szczególności: 1. ochrona życia i godności człowieka i rodziny oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, 2. przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa, 3. kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.
Głównymi zadaniami Duszpasterstwa Krajowego prowadzonego przez Asystentów Kościelnych ustanowionych przez poszczególnych Biskupów Diecezjalnych, a koordynowanego przez Asystenta Krajowego jest: prowadzenie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i innych form pracy duszpasterskiej, wspieranie pracy formacyjnej i edukacyjnej w Stowarzyszeniu, między innymi przez udział w pracach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej, stała współpraca z władzami Stowarzyszenia przy tworzeniu programu pracy i jego realizacji, stała pomoc w budowaniu wspólnotowych więzi zgodnie z wezwaniem Błogosławionego Jana Pawła II „Budujcie Civitas Christiana”.

Poprzednicy

 • Ks. Jerzy LEWANDOWSKI (2008-2013)

ks. Wojciech SURMIAK

ul. Powstańców 21/14
40-039 Katowice
tel. 606 258 989

Zadaniem Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterstwa Akademickiego jest współpraca między diecezjalnymi ośrodkami Duszpasterstwa Akademickiego, to znaczy duszpasterstwa studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji uczelni wyższych. W ramach tej współpracy organizowana jest na przełomie kwietnia i maja ogólnopolska akademicka pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla duszpasterzy akademickich całej Polski oraz okazjonalne ogólnopolskie pielgrzymki studentów w czasie wakacyjnym. Współpraca z Europejskim Komitetem Duszpasterzy Akademickich przynosi wiele dobrych skutków, jak kontakty między ośrodkami duszpasterstwa akademickiego w Europie oraz sesje i spotkania studentów czy profesorów w Rzymie. Wszystko służy to ewangelizacji środowiska akademickiego w Polsce i w Europie.

ks. Szymon MUCHA

Wysokie Koło 23
26-920 Wysokie Koło
tel. 48 621 51 35

o. Emilio CARDENAS SM

Federacja Sodalicji Mariańskich
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa
tel. 22 620 36 58
tel. kom. 605 229 882

Poprzednicy

 • O. Mieczysław ŁACEK OSPPE (2007-2012)

ks. Marek SĘDEK

Warszawa

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.
Ruch Światło-Życie poza Polską rozwija się w następujących krajach: Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy, Białoruś, Litwa, Rosja, Mołdawia, Austria, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Luksemburg, Grecja, Włochy, Turkmenistan, Pakistan, Chiny, Kenia, Brazylia, USA, Kanada, Filipiny, Australia.
Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 roku. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

Poprzednicy

ks. Tomasz OPALIŃSKI

ul. Przasnyska 55
13-113 Janowo
tel. kom. 601 912 436

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Rola kapłana jako moderatora – na każdym poziomie: kręgu, rejonu, diecezji czy kraju – to według założyciela ks. Franciszka Blachnickiego „leży (…) na płaszczyźnie kierownictwa duchowego i jest rolą doradcy duchowego”.

Poprzednicy

 • Ks. Marek BOROWSKI SAC

ks. Wojciech JURKOWSKI SAC

Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego zajmuje się koordynacją pracy duszpasterskiej prowadzonej w środowiskach harcerskich na terenie całej Polski. Współpracuje z księżmi kapelanami jednostek organizacyjnych ZHP i duszpasterzami środowiskowymi. Angażuje się w prace wychowawcze i programowe związane z wychowaniem duchowym i religijnym wśród harcerzy. Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięciach harcerskich i skautowych.

Poprzednicy

 • Ks. Ronald KASOWSKI

ks. Robert MOGIEŁKA

Naczelny Kapelan ZHR kieruje pracą duszpasterską w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przewodniczy Radzie Duszpasterskiej ZHR, współpracuje z władzami kościelnymi, utrzymuje kontakty z kapelanami innych organizacji harcerskich oraz kręgami kleryckimi.

Poprzednicy

 • Ks. Kazimierz CHUDZICKI SDB
 • Ks. Kazimierz CHUDZICKI SDB (2010-2012)
ks. Janusz WĘGRZECKI

ks. Janusz WĘGRZECKI

ul. Krasińskiego 31a
01-784 Warszawa

Zadaniem ogólnopolskiego kierownika duchowego Legionu Maryi jest koordynacja prac rad wyższych Legionu Maryi w Polsce, zwłaszcza Regii Lublin i Komicjum Warszawa. Współpracuje on z opiekunem Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania zgody biskupów ordynariuszy na rozpoczęcie działalności Legionu Maryi w danej diecezji. Przewodniczenie kolegium redakcyjnemu „Biuletynu Legionu Maryi” – ogólnopolskiego kwartalnika formacyjnego dla członków LM oraz koordynacja planów wydawniczych. Koordynacja corocznej dwudniowej ogólnopolskiej pielgrzymki Legionu Maryi na Jasna Górę w drugi piątek (Apel Jasnogórski, całonocne czuwanie w Kaplicy Jasnogórskiej) i sobotę (Msza na Szczycie) września.

Poprzednicy

 • Ks. Janusz WĘGRZECKI (1999-2014)

Mateusz PRENDOTA

ul. Prosta 35a/33
30-814 Kraków

Poprzednicy

 • Ks. Piotr PAĆKOWSKI (2009-2013)

Apostolstwo Chorych jest duchowością chorych ofiarujących swoje cierpienia w łączności z Chrystusem za Kościół Święty.
Historycznie Apostolstwo Chorych ma swoje początki w Holandii. W 1934 r. zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa XI jako „Unio Pia Prima Primaria”. Od 1945 r. Sekretariat Apostolstwa Chorych mieści się w Katowicach.
Sekretariat Apostolstwa Chorych prowadzi działalność zachęcającą chorych z całej Polski do wejścia na duchową drogę ofiarowania cierpienia. Istotnymi środkami duszpasterstwa chorych są: miesięcznik „Apostolstwo Chorych” (wydawany od 1930 r.), strona internetowa www.apchor.pl, audycje radiowe, rekolekcje, Dni Chorych, konferencje dla kapłanów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę odbywa się 6 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

BRAK KOMENTARZY