Przewodniczący

bp Artur G. MIZIŃSKI

Zastępca Przewodniczącego

bp Damian MUSKUS OFM

Członkowie
ks. Krzysztof BOGDAŁ
ks. Janusz MAJDA
ks. Stanisław MIESZCZAK SCJ
Marcin PRZECISZEWSKI
ks. January WĄTROBA
Przewodniczący

abp Stanisław GĄDECKI

Członkowie

bp Damian BRYL

abp Stanisław BUDZIK

bp Andrzej CZAJA

abp Wacław DEPO

abp Andrzej DZIĘGA

abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ

bp Józef GUZDEK

abp Henryk HOSER SAC

abp Marek JĘDRASZEWSKI

bp Zbigniew KIERNIKOWSKI

ks. Józef KLOCH

ks. Dariusz KONIECZNY

abp Józef KUPNY

bp Wiesław LECHOWICZ

bp Artur MIZIŃSKI

abp Wojciech POLAK

bp Grzegorz RYŚ

bp Krzysztof WĘTKOWSKI

Dane kontaktowe

bp Roman PINDEL
ul. Żeromskiego 5a
Bielsko-Biała
tel. 734 176 642
fax 33 819 12 02

Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny
Przewodniczący

bp Marian ROJEK

Członkowie

ks. Radosław KIMSZA
ks. Stanisław ULACZYK

Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego
Przewodniczący

bp Henryk WEJMAN

Członkowie

ks. Wojciech HANC
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC
ks. Tomasz SIUDA

Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką
Przewodniczący

bp Marian Błażej KRUSZYŁOWICZ OFMConv

Członkowie
o. Zdzisław KIJAS OFMConv
ks. Krzysztof WOJTKIEWICZ
Zespół ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
Przewodniczący

bp Krzysztof NITKIEWICZ

Członkowie
bp Andrzej CZAJA
bp Marek SOLARCZYK
Zespół ds. Kontaktów ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską
Współprzewodniczący

bp Roman PINDEL

Członkowie
bp Marek SOLARCZYK
ks. Józef BUDNIAK

Zakres działań: Troska o to, aby Radio Maryja pełniło wychowawczą misję w stosunku do swych słuchaczy, a treści duszpasterskie, które przekazuje rozgłośnia były zgodne z nauczaniem Kościoła i z bieżącym programem duszpasterskim Episkopatu Polski. Celem pracy Zespołu jest współpraca w oparciu o życzliwy dialog, a nie sprawowanie nadzoru cenzorskiego. Zespół Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja rozpoczął pracę w 2002 r.

Przewodniczący

bp Andrzej SUSKI

Członkowie

abp Andrzej DZIĘGA

abp Marian GOŁĘBIEWSKI

Rada Programowa Radia Maryja
Współprzewodniczący

ks. Krzysztof KONECKI

o. Janusz URBAN CSsR

Członkowie

ks. Daniel BRZEZIŃSKI

ks. Rafał DETTLAFF

ks. Tomasz DUTKIEWICZ

o. Kazimierz PIOTROWSKI CSsR

o. Bolesław SŁOTA CSsR

o. Marek URBAN CSsR

Sekretarz
Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości
ks. Zbigniew KANIECKI
Dane gremium
Sekretariat
o. Oskar Puszkiewicz OFM

e-mail
strona www

Dane kontaktowe

bp Tadeusz BRONAKOWSKI
ul. Sadowa 3a
Łomża
tel. kom. 502 474 130
fax 86 473 46 31

Zakres działań: Kierowanie kościelną działalnością trzeźwościową w Polsce. Przygotowywanie bieżących i perspektywicznych programów apostolstwa trzeźwości. Koordynowanie prac diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości (organizacja dwóch sesji w ciągu roku: spotkanie duszpasterskie i sympozjum). Przygotowanie materiałów duszpasterskich i inicjowanie wydarzeń w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz Sierpnia ? miesiąca abstynencji. Organizowanie corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu na Jasną Górę. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez duszpasterzy trzeźwości, świeckich apostołów trzeźwości, różne ruchy i stowarzyszenia. Szerzenie profilaktycznego ruchu wśród dzieci, zwanego Dziecięcą Krucjatą Niepokalanej (Zastępy Maryi). Współpraca z ośrodkami naukowymi i społecznymi. Opracowanie i wydawanie materiałów duszpasterskich (w tym audiowizualnych), coroczna publikacja i rozpowszechnianie wśród polskich diecezji Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości.

Przewodniczący

bp Tadeusz BRONAKOWSKI

Członek honorowy

ks. Henryk KORŻA

Konsultorzy

o. Mirosław ADASZKIEWICZ OFMConv

Zdzisław BISZEWSKI

Krzysztof DARMETKO

ks. Marek DZIEWIECKI

ks. Henryk GRZĄDKO

ks. Zbigniew GUZY

ks. Zbigniew KANIECKI

o. Jan KARCZEWSKI OFMCap

o. Zdzisław KLAFKA CSsR

ks. Wiesław KONDRATOWICZ

ks. Marcin MARSOLLEK

s. Justyna PAPIEŻ BDNP

s. Teresa PASZKOWSKA SNMPN

o. Oskar PUSZKIEWICZ OFM

Maria RYŚ

ks. Jan SEREMAK CSMA

Małgorzata SOJKA

ks. Tomasz WILGA

Krzysztof WOJCIESZEK

ks. Władysław ZĄZEL

Sekretarz
Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI
Dane gremium
Ks. Stanisław Warzeszak
ul. Dewajtis 3
Warszawa

e-mail
strona www

Dane kontaktowe

ks. Stanisław WARZESZAK
ul. Dewajtis 3
Warszawa
tel. 22 865 23 47

Zakres działań: Podstawowym celem Zespołu jest inspiracja działalności duszpasterskiej służby zdrowia w Polsce. Obejmuje ona opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, hospicjów, domów opieki społecznej, farmaceutami, osobami chorymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Koordynacja działań duszpasterskich na rzecz służby zdrowia i chorych, promowanie współpracy między duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym oraz osobami konsekrowanymi. Inicjowanie apostolatu modlitwy w intencji chorych i pracowników służby zdrowia. Upowszechnianie dokumentów Kościoła na temat duszpasterstwa służby zdrowia. Poszukiwanie nowych form duszpasterstwa służby zdrowia w kraju i zagranicą i inicjowanie ich na terenie Polski. Przygotowywanie programów i materiałów duszpasterstwa służby zdrowia. Formacja pracowników służby zdrowia, chorych i kapelanów. Wspieranie działalności informacyjnej związanej z prowadzeniem duszpasterstwa służby zdrowia. Podejmowanie – w porozumieniu z biskupami diecezjalnymi – ogólnopolskich inicjatyw duszpasterstwa służby zdrowia. Udział w sympozjach, konferencjach i pracach organizowanych przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Przewodniczący

bp Stefan REGMUNT

Członkowie

ks. Piotr KRAKOWIAK SAC

dr Marek KROBICKI

ks. Jan ROPEL

ks. Paweł SUDOWSKI

ks. Krzysztof TABATH

ks. Stanisław WARZESZAK

ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

Konsultorzy

ks. Wojciech BARTOSZEK

Maria OCHMAN

Ewa PUACZ

Jolanta RADECKA

Krystyna STAROSTA

dr Wanda TERLECKA

Przewodniczący

bp Zbigniew KIERNIKOWSKI

Członkowie

bp Andrzej Franciszek DZIUBA

abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ

bp Piotr KRUPA

Dane kontaktowe

bp Romuald KAMIŃSKI
Pl. Katedralny 1
Ełk
tel. 87 621 68 02
fax 87 621 68 03

Zakres działań: Dzielenie się doświadczeniem Kościołów lokalnych w duchu dialogu podczas organizowanych dwa razy do roku spotkań (raz w Polsce, raz na Litwie (lub Łotwie, Białorusi). Kontakty na płaszczyźnie kościelnej mające na celu wzajemne poznawanie się i odkrywanie tego, co nas łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych. Uczestnictwo w ważniejszych uroczystościach kościelnych organizowanych przez Kościół w Polsce i Kościół na Litwie, Łotwie, Białorusi.

Przewodniczący

bp Romuald KAMIŃSKI

Członkowie
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Henryk CIERESZKO
Konsultorzy
ks. Paweł NAUMOWICZ MIC
Dane kontaktowe

abp Wiktor SKWORC
ul. Bp. Cz. Domina 1, skr. poczt. 206
Katowice
tel. 32 201 75 00
fax 32 201 75 00

Zakres działań: W zakresie działania Zespołu leży utrzymywanie relacji z Zespołem ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski w Niemieckiej Konferencji Biskupów. Relacje te mają charakter systematyczny w ramach corocznych, trzydniowych sesji plenarnych. Ich treścią są zasadniczo zagadnienia, nad którymi pracują Episkopaty Polski i Niemiec. Zwykle ubogacane są możliwością wzajemnego poznawania realiów życia i działalności Kościoła w naszych krajach. Przewodniczący obu Zespołów utrzymują kontakty na bieżąco i podejmują aktualne sprawy – kościelne, społeczne i polityczne – uwzględniając konteksty historyczne i rocznice ważne dla obu Kościołów i narodów.

Przewodniczący

bp Jan KOPIEC

Członkowie
kard. Kazimierz NYCZ
Sekretarz
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Sekretarz
Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego Na Ukrainie

ks. Leszek ADAMOWICZ

Zakres działań: Podejmowanie inicjatyw mających na celu bliższe poznanie siebie, odmienności własnych obrzędów, różnorodności kulturowych. Budowanie wspólnych relacji w oparciu o dążenie do prawdy, osobliwie tej związanej z faktami historycznymi, jakie miały miejsce w dalszej i bliższej przeszłości obu narodów i ludzi mieszkających na terenach współczesnej Ukrainy i Polski.

Przewodniczący

bp Marian ROJEK

Członkowie

bp Mieczysław CISŁO

bp Włodzimierz JUSZCZAK OSBM

bp Romuald KAMIŃSKI

Konsultorzy

ks. Leszek ADAMOWICZ

Piotr CYWIŃSKI

Dane kontaktowe

abp Wojciech POLAK
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
Gniezno
tel. 61 424 82 34
fax 61 426 21 01

Przewodniczący

abp Wojciech POLAK

Członkowie

ks. Radosław KIMSZA

ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Marcin PRZECISZEWSKI

Dane kontaktowe

bp Andrzej CZAJA
ul. Książąt Opolskich 19
Opole
tel. 77 443 21 10
fax 77 453 79 61

Przewodniczący

bp Andrzej CZAJA

Członkowie

abp Wacław DEPO

abp Andrzej DZIĘGA

bp Piotr GREGER

bp Jacek JEZIERSKI

bp Wiesław LECHOWICZ

bp Damian MUSKUS OFM

bp Krzysztof NITKIEWICZ

bp Roman PINDEL

bp Wiesław ŚMIGIEL

Zakres działań: Kontakt z kustoszami sanktuariów, coroczne spotkanie kustoszów sanktuariów polskich w ramach sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Przewodniczący

bp Henryk CIERESZKO

Członkowie

bp Edward BIAŁOGŁOWSKI

bp Jan KOPIEC

abp Edward OZOROWSKI

Sekretarz
Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI
tel. 22 530 48 93
Dane gremium
skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22 530 48 93

e-mail

Dane kontaktowe

bp Andrzej Franciszek DZIUBA
Stary Rynek 24/30 E
Łowicz
tel. 46 837 47 90
46 837 62 81
fax 46 837 63 40

Zakres działań: Współpraca z fundacją Renovabis w celu pozyskiwania środków finansowych na stypendia naukowe dla księży diecezjalnych studiujących poza granicami kraju oraz na stypendia językowe dla księży diecezjalnych studiujących w Polsce, pragnących odbyć miesięczny kurs językowy w innym kraju europejskim.

Przewodniczący

bp Andrzej Franciszek DZIUBA

Członkowie

bp Andrzej CZAJA

bp Piotr LIBERA

ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Sekretarz
Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

ks. Piotr STĘPNIEWSKI

Zakres działań: Monitorowanie procesów legislacyjnych i wyrażanie opinii Kościoła na tematy bioetyczne, głos w dyskusji w sferze publicznej na ten temat, np. w formie oświadczeń bądź konferencji prasowych; śledzenie procesu ratyfikacji konwencji bioetycznej Rady Europy. Podstawowa działalność Zespołu to głos doradczy, ekspercki w Konferencji Episkopatu Polski; Zespół współpracuje z Radą KEP ds. Rodziny.

Przewodniczący

abp Henryk HOSER SAC

Członkowie

Maciej BARCZENTEWICZ

o. Wojciech BOŁOZ CSsR

ks. Zdzisław JANCEWICZ

Piotr KLIMAS

Andrzej KOCHAŃSKI

Michał KRÓLIKOWSKI

ks. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER

Alina MIDRO

ks. Piotr MORCINIEC

ks. Piotr STĘPNIEWSKI

bp Józef WRÓBEL

Dane kontaktowe

abp Marek JĘDRASZEWSKI
ul. ks. I. Skorupki 1
Łódź
tel. 42 664 87 33
fax 42 664 87 96

Przewodniczący

kard. Stanisław DZIWISZ

Członkowie

kard. Kazimierz NYCZ

abp Wacław DEPO

abp Stanisław GĄDECKI

abp Marek JĘDRASZEWSKI

abp Józef KOWALCZYK

abp Józef MICHALIK

abp Wojciech POLAK

bp Artur MIZIŃSKI

bp Henryk TOMASIK

Dane gremiumKs. Leszek Kryża TChr
skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22 530 48 72

e-mail
strona www

Zakres działań: Organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. przygotowanie Dnia modlitwy i zbiorki ofiar, który przypada w II Niedzielę Adwentu i jest obchodzony w Polsce i w placówkach polonijnych, organizowanie spotkań przygotowawczo – formacyjnych dla osób duchownych, konsekrowanych i wolontariuszy świeckich skierowanych do pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Rozpatrywanie i realizacja próśb napływających z ośrodków duszpasterskich na Wschodzie, potwierdzonych przez Biskupa Diecezjalnego.Bazę finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach polskich oraz w ośrodkach polonijnych.

Przewodniczący

bp Antoni Pacyfik DYDYCZ OFMCap

Członkowie

bp Tadeusz BRONAKOWSKI

ks. Leszek KRYŻA SChr

bp Marian ROJEK

Sekretarz
Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Św.
ks. Jarosław PATER
Dane kontaktowe

abp Józef GÓRZYŃSKI
ul. Pieniężnego 22
Olsztyn
tel. 89 524 71 40
89 524 71 72

Zakres działań: Koordynuje udział poszczególnych diecezji w sprawowaniu Mszy Świętej transmitowanej przez TVP w niedziele o godz. 700 z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Każda diecezja – mając per turnum do dyspozycji cztery niedziele – wyznacza celebransa, ewentualnie asystę klerycką, scholę, chór. Wcześniej kuria diecezjalna otrzymuje szczegółowe wskazania na temat celebracji Mszy Świętej.

Przewodniczący

abp Józef GÓRZYŃSKI

Członkowie

ks. Andrzej BACZYŃSKI

ks. Andrzej BANASZEK

ks. Jarosław PATER

ks. Piotr PAWLUKIEWICZ

Leszek PLATTA

dk. Bogdan SADOWSKI

o. Rafał SZTEJKA SJ

ks. Robert TYRAŁA

ks. Andrzej ZAJĄC

Członkowie

ks. Leszek ADAMOWICZ
Paweł FAJGIELSKI
ks. Adam KACZOR
ks. Piotr MAZURKIEWICZ
ks. Piotr STANISZ
ks. Dariusz WALENCIK

Delegat KEP ds. Egzorcystów w Polsce

bp Henryk WEJMAN

Członkowie

ks. Bogdan CZĘSZ
ks. Wojciech NOWACKI
ks. Mariusz ROSIK
ks. Marek SZYMULA
ks. Sławomir BUKALSKI

NO COMMENTS