Przypominamy fragment homilii abp. Stanisława Gądeckiego, wygłoszonej 30 sierpnia 2015 roku podczas uroczystej Eucharystii na stadionie miejskim w Buku z okazji XVII Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich:

Dobro i zło rodzi się w sercu człowieka. Nie jest niczym zewnętrznym i niezależnym od naszej woli i wyboru. To człowiek jest odpowiedzialny za dobro i zło, które czyni. Grzech jest dziełem człowieka, pochodzi z ludzkiego serca, z ludzkiej natury zranionej przez grzech pierworodny. Wobec tego faktu jesteśmy całkowicie bezsilni, lecz Chrystus chce, abyśmy to uznali, byśmy przyznali się do swej grzeszności i powierzyli się Jemu, Jego przebaczeniu, Jego miłosierdziu.

Przeczytaj treść homilii abp. Stanisława Gądeckiego z 30 sierpnia 2015 r.