Abp Gądecki przewodniczył nieszporom w najstarszej polskiej katedrze

28-06-2015

Abp Stanisław Gądecki przewodniczył nieszporom w wigilię uroczystości Świętych Piotra i Pawła, patronów najstarszej katedry na ziemiach polskich. – Wspominamy dwie postacie niezwykłe dla Kościoła, można powiedzieć dwa filary Kościoła. Chcemy dziękować za to, co Pan Bóg uczynił w nich i przez nich – mówił w homilii bp Damian Bryl.

0
1689
fot. Waldemar Wylegalski
fot. Waldemar Wylegalski

W nieszporach wziął udział kard. Zenon Grocholewski, emerytowany prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przekonywał w homilii, że Święci Piotr i Paweł byli świadomi swojej słabości, a słabość apostołów nie przeszkadzała Panu Bogu. – Pan Bóg nie odrzuca słabych, ale ich powołuje, Pan Bóg może posłużyć się także naszą słabością, nikt z nas, nawet wtedy kiedy doświadczamy słabości, nie musi się czuć wykluczony – mówił bp Bryl.

Zdaniem kaznodziei nasza słabość powinna być zaproszeniem, by pokornie wołać o łaskę. – Doświadczenie wielkości i słabości apostołów przypomina nam prawdę, że bez pomocy łaski Bożej, bez Jego łaski, niewiele się może dokonać w naszym życiem – przekonywał bp Bryl.

Poznański biskup pomocniczy zauważył, że Pan Bóg chce, abyśmy przed Nim stawali w prawdzie, także o naszej słabości. – Nie udawaj, że wszystko możesz sam, żyj w prawdzie, że jesteś ograniczony, słaby, wtedy Ja, mówi Jezus, będę mógł tę słabość wypełnić – mówił bp Bryl.

Rozważając życie Świętych Piotra i Pawła bp Bryl przekonywał, że apostołowie otwierali się na Bożą łaskę, a ich życie było przeniknięte wyznawaną wiarą w Jezusa. – Tak bardzo trzeba nam dbać, aby nie było w naszym życiu obszarów życia nieprzenikniętego ewangelią, tak bardzo trzeba nam się starać, żeby nie było prywatnych miejsc, gdzie nie wpuszczamy Jezusa – mówił bp Bryl.

Kaznodzieja zaapelował, by chrześcijanie starali się czynić życie spójnym i byli w wyborach jednoznaczni. – Jezu, ty jesteś Panem mojego życia, nikt inny i nic innego nie jest dla mnie tak ważne, jak Ty. Prośmy o taką jednoznaczność, jaką mieli apostołowie – mówił poznański biskup pomocniczy.

Bp Bryl zauważył też, że Pan Jezus pozwalał apostołom dojrzewać, nie wymagał od nich, żeby już byli doskonali, nie gniewał się na nich, gdy myśleli inaczej. – Pan Jezus, który pozwalał dojrzewać apostołom, pozwala i nam dojrzewać, i dlatego doświadczając naszych niedoskonałości, nie zniechęcajmy się, wołajmy o łaskę, wołajmy o wsparcie, bo życie z Jezusem to jest droga, którą szli przed nami wielcy apostołowie Piotr i Paweł – mówił bp Bryl.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej zachęcił uczestników uroczystości, by pytali o entuzjazm swej wiary, i by szukali we wszystkim woli Bożej, doceniając wartość posłuszeństwa.

Podczas nieszporów metropolita poznański wręczył nagrody „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis”, w najwyższym stopniu zasłużonym dla archidiecezji poznańskiej. Otrzymało je kilkadziesiąt osób, zaangażowanych w działalność charytatywną, ewangelizacyjną i duszpasterską w parafiach archidiecezji poznańskiej. Wśród odznaczonych medalem „Optime Merito” znalazł się Przemysław Basiński, inicjator ogólnopolskiego cyklu „Verba Sacra – Modlitwy katedr polskich”.

Nieszpory poprzedził koncert przed katedrą poznańską „Wielbienie ze Świętymi Piotrem i Pawłem”. Koncert uwielbienia na rozpoczęcie przygotowań do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu prowadził Poldek Twardowski. Wśród wykonawców znaleźli się Orkiestra Symfoniczna i Chór pod dyrekcją Aleksandra Grefa oraz muzycy „Poznańskiego Wielbienia”.

KAI / ms / Poznań

(fot. Waldemar Wylegalski)

Więcej zdjęć…

NO COMMENTS