W dniach 11-16 września odbywa się ono w Galilei i Jerozolimie pod hasłem “Kościół w różnych krajach europejskich: radości i cierpienia”. Obecnych jest 29 przewodniczących, w tym abp Stanisław Gądecki, i 6 delegatów, na zgromadzeniu reprezentowanych jest więc 35 spośród 39 konferencji episkopatu naszego kontynentu.

W Nazarecie biskupi spotkali się najpierw z lokalnymi rodzinami katolickimi. W szkole Terra Santa College przedstawiły one “radości i cierpienia”, związane z życiem w Ziemi Świętej. Przedmiotem szczególnej troski była kwestia zamkniętych od 1 września szkół chrześcijańskich w Izraelu w związku ze zmniejszeniem o 70 proc. dofinansowania państwa. Bez tych funduszy szkoły nie mogą funkcjonować – wyjaśnił KAI bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, wikariusz patriarchy Jerozolimy dla Galilei.-

Następnie hierarchowie zjedli z rodzinami kolację, po czym w procesji z figurą Matki Bożej, ze świecami w dłoniach i odmawiając tajemnice radosne różańca przeszli do Groty Narodzenia w pobliskiej bazylice Zwiastowania. Procesji przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet.

On także poprowadził w Grocie Zwiastowania czuwanie modlitewne w intencji “rodzin szczęśliwych, rodzin przeżywających trudności i rodzin rozbitych”. Na zakończenie pobłogosławił ikonę Maryi z Nazaretu Matki Europy. Maryja z otwartymi ramionami prezentuje na niej Jezusa w otoczeniu sanktuariów maryjnych naszego kontynentu. “Maryja daje nam Syna, którego spotykamy w sanktuariach maryjnych Europy” – taki jest sens ikony, wykonanej na zlecenie Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) przez s. Dominikę, mniszkę betlejemitkę z Bejt Dżamal. Ukazane są na niej sanktuaria w Użhorodzie i Zarwanicy, znajdujące się “na peryferiach Europy”, w Lourdes, gdyż zakon betlejemitek pochodzi z Francji, a także w Efezie i Nazarecie – “w miejscach ważnych dla życia Maryi” – wyjaśnia ks. Pietro Felet, sekretarz Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej. Pozostałe 23 sanktuaria, w tym Częstochowa i Wilno, są tylko wymienione z nazwy i otaczają postać Matki Bożej. Ks. Felet tłumaczy, że otwarte ramiona Maryi, która nie trzyma Jezusa, wskazują, że “nie zatrzymuje Go dla siebie”, lecz daje światu. Przyznał jednocześnie, że nie chciano powielać istniejących wizerunków Maryi, lecz stworzono “nowy temat ikony”. Jej oryginał znajdzie się w siedzibie CCEE w Sankt Gallen w Szwajcarii, kopie otrzymali biskupi uczestniczący w zgromadzeniu, zaś pocztówki z ikoną – wszyscy uczestnicy modlitwy w Nazarecie.

W Grocie Zwiastowania biskupi modlili się też w intencji zbliżającego się zgromadzenia Synodu Biskupów nt. rodziny. O modlitwę tę prosił ich papież Franciszek w przesłaniu, które wczoraj zostało odczytane na początku obrad. Franciszkański kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa wraz ze zgromadzonymi biskupami i wiernymi odmówił modlitwę w intencji Synodu, napisaną przez Ojca Świętego. Wcześniej podczas spotkania z rodzinami przewodniczący CCEE kard. Péter Erdő poprosił je, by kontynuowały w Grocie Narodzenia codzienną modlitwę w intencji Synodu w łączności z papieżem i biskupami zgromadzonymi w październiku br. w Rzymie.

KA / pb (KAI Nazaret) / Nazaret

 

fot. © Mazur/catholicnews.org.uk

NO COMMENTS