„Już od 200 lat Towarzystwo Biblijne w Polsce pomaga członkom różnych wyznań chrześcijańskich w Polsce zasłuchiwać się w Boże Słowo, pozostawione na kartach Pisma Świętego, poprzez tłumaczenie, wydawanie oraz rozpowszechnianie Biblii. Wydawniczy krajobraz biblijny w Polsce byłby niepomiernie uboższy, gdyby nie aktywność Towarzystwa” – czytamy w liście Przewodniczącego Episkopatu.

Publikujemy pełną treść listu:

Warszawa, dnia 4 czerwca 2016 roku

Szanowna Pani Dyrektor, 

w tym roku przypada 200-lecie Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Z okazji tej znamienitej rocznicy, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz zapewnić o mojej modlitwie w intencji tego wspaniałego Dzieła. Choć fizycznie nie mogę być dzisiaj obecny, gdyż jutro w Rzymie odbędzie się kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego, łącze się duchowo z Dyrekcją, Pracownikami oraz Przyjaciółmi Towarzystwa Biblijnego.

W Deklaracji Misji Towarzystwa Biblijnego w Polsce czytamy: «Towarzystwo Biblijne w Polsce – założone w roku 1816 i odtąd prowadzone przez ludzi, którzy znali i znają znaczenie Słowa Bożego dla doczesnego i wiecznego życia każdego człowieka (…) działa dla osiągnięcia możliwie najszerszego, skutecznego i znaczącego rozpowszechnienia Pisma Świętego oraz pomocy ludziom w poznawaniu działania Słowa Bożego». Słowa te doskonale korespondują z myślą, którą – w jednym ze swoich – pism zostawił Św. Hieronim: «Jeżeli Bóg rzeczywiście przemówił, to nie ma nic ważniejszego od tego, aby zasłuchać się w to, co powiedział».

Już od 200 lat Towarzystwo Biblijne w Polsce pomaga członkom różnych wyznań chrześcijańskich w Polsce zasłuchiwać się w Boże Słowo, pozostawione na kartach Pisma Świętego, poprzez tłumaczenie, wydawanie oraz rozpowszechnianie Biblii. Wydawniczy krajobraz biblijny w Polsce byłby niepomiernie uboższy, gdyby nie aktywność Towarzystwa.

Działalność translatorska i wydawnicza, to jednak nie jedyny sposób służby Słowu. Towarzystwo Biblijne w Polsce jest bowiem inicjatorem Ekumenicznych Dni Biblii, które na szeroką skalę przyczyniają się do popularyzowania czytelnictwa Świętych Pism. Wiemy, jak ważne i trudne jest to zadanie w czasach, kiedy co raz rzadziej sięga się po słowo.

Życząc Pani Dyrektor i wszystkim Pracownikom Towarzystwa Biblijnego Bożego błogosławieństwa, wyrażam nadzieję, że nie zabraknie sił i zapału, aby Boże Słowo czynić jeszcze bardziej znanym i kochanym.

         Łączę wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie,

         ✠Stanisław Gądecki
L.S. Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 _____________________________________

Szanowna Pani
Małgorzata PLATAJS
Dyrektor Generalny
Towarzystwa Biblijnego w Polsce

NO COMMENTS