Nawrócenie

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej z okazji 75. Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w Katedrze Poznańskiej 6 lipca 2009.

0
1838

Nawrócenie jest odpowiedzią na wezwanie wewnętrznego głosu sprzężonego w jakiś niezwykły sposób z wydarzeniami wokół nas. To tak, jakby ktoś był niewidomy i zaczynał widzieć. Zmienia się sposób oceny rzeczywistości. Od tej chwili nasza myśl zaczyna faktycznie pielgrzymować, ciągle jest w drodze ku Bogu, bada rzeczywistość otwartymi szeroko oczami i zdumiewa się prostotą tego, co dotychczas zdawało się być tak bardzo skomplikowane. Świat zaczyna się dla nas porządkować a człowiek nawrócony uspakaja się wewnętrznie i zaczyna dostrzegać piękno stworzenia. Autentyczne nawrócenie ma ścisły związek z miłością. Zaczynamy odwzajemniać miłość Stwórcy do nas, odczuwać Jego miłość w sposób wyrazisty.

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej z okazji 75. Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w Katedrze Poznańskiej 6 lipca 2009.

Przeczytaj całość homilii

NO COMMENTS