Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nabożeństwo słowa „Szalom / Pokój – dar Boga” pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego i zapalenie Menory Dialogu przez członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu to główne punkty XXVII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim obchodzonego w Poznaniu.

Wspólna modlitwa chrześcijan i żydów odbyła się w kościele rzymskokatolickim pw. św. Wojciecha w Poznaniu. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił metropolita poznański. „W samą ludzką naturę wszczepione jest dążenie do pokoju. Wyraża się ono w pragnieniu ładu i spokoju, w postawie gotowości służenia bliźniemu, we współpracy i współdziałaniu opartym na wzajemnym szacunku. Jest to ścisła powinność wszystkich, która jednak w szczególny sposób odnosi się do ludzi wierzących, gdyż dawanie świadectwa i działanie na rzecz pokoju oraz modlitwa o pokój to elementy konsekwentnej postawy religijnej” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że pokoju pragną ludzkie serca, rodziny i kraje, takie jak Ukraina, Palestyna i Izrael zmagające się z wojną, a na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi żyje ok. 2 miliardów ludzi, czyli jedna czwarta całej światowej populacji.

Metropolita poznański przypomniał, że w cywilizacji starotestamentalnej pokój był uważany przede wszystkim jako dar Boży. „Chodzi tu o coś więcej niż tylko o bezpieczeństwo ze strony zewnętrznych wrogów; idzie o harmonię z Bogiem i całym stworzeniem. Ludzie będący odblaskiem Boga, dążą do pokoju” – mówił abp Gądecki.

„Ten dar opiera się na relacji każdego człowieka z Bogiem, relacji nacechowanej uczciwością. W wyniku naruszenia boskiego porządku przez świadome działanie człowieka, świat staje się miejscem podziałów i rozlewu krwi; pojawia się przemoc w stosunkach międzyludzkich i społecznych” – zauważył metropolia poznański.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił także, że dla chrześcijan pokojem jest sam Jezus Chrystus, nie jest to pokój tego świata oparty na politycznych porozumieniach, ale na głębokiej przemianie serca. „Jest to najpierw pokój wewnętrzny; pokój serca. Gdy Chrystus – przez swego Ducha – zamieszka w naszej duszy, wtedy przynosi jej pokój, jakiego świat dać nie może. Gdy człowiek poddaje się Jego kierownictwu, wówczas pojawiają się w nim owoce Jego obecności, do których należą: radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” – mówił abp Gądecki.

„My wszyscy – zgromadzeni na Dniu Judaizmu – winniśmy jako pierwsi otworzyć się na innych, aby w jedności z nimi, odważnie i wytrwale podejmować dzieło budowy pokoju, którego świat pragnie, ale go nie potrafi do końca osiągnąć. W obliczu wielkich wyzwań współczesnego świata, powinniśmy zjednoczyć siły z tymi, z którymi łączą nas pewne podstawowe wartości, przede wszystkim wartości religijne i moralne. Do tych wyzwań należy wciąż sprawa pokoju” – podkreślił metropolita poznański.

Podczas poznańskich obchodów Dnia Judaizmu 18 stycznia zostanie przyznana kard. Grzegorzowi Rysiowi nagroda „Menora Dialogu”.

ms / Poznań