Poznań: “Troska Kościoła o rodzinę” − konferencja przed synodem biskupów

O biblijnej wizji rodziny, refleksji Ojców Kościoła, życiu rodziny jako komunii z Bogiem i małżeństwie jako sakramencie dnia codziennego dyskutowali19 września uczestnicy konferencji „Troska Kościoła o współczesną rodzinę. Przed synodem zwyczajnym biskupów”.

0
3182

Obrady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzedziła Msza św. sprawowana w kaplicy Wydziału. − Kościół medytuje słowo, które Jezus pozostawił na temat małżeństwa i rodziny − zaznaczył w homilii bp Damian Bryl. Kaznodzieja podkreślił, że głównym zadaniem Kościoła dzisiaj jest pokazywanie wartości życia małżeńskiego oraz towarzyszenie małżeństwom i pokazywanie im drogę Ewangelii.

W słowie wstępnym abp Stanisław Gądecki zauważył, że upadek kultury małżeństwa wiąże się z narastaniem ubóstwa i całą serią innych problemów społecznych dotykających przede wszystkich kobiet, dzieci i starców. To zawsze oni najbardziej cierpią na tym kryzysie. − Rodzina jest faktem antropologicznym, a dopiero potem społecznym czy kulturowym. Nie można dziś też mówić o rodzinie konserwatywnej albo postępowej, bo rodzina pozostaje zawsze rodziną − zaznaczył metropolita poznański.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że nie wolno poddawać się takim czy innym koncepcjom ideologicznym. − Wzajemne uzupełnianie się mężczyzny i kobiety stoi u podstaw małżeństwa i rodziny, która jest pierwszą szkołą życia i wartości − stwierdził abp Gądecki.

Nawiązując do niedawno zakończonego gromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w Ziemi Świętej, zaznaczył widoczną w krajach Europy nową ideologię pensiero unico. − To nurt determinujący ekonomię nad wszystkimi innymi dziedzinami. Ideologia neoliberalna ma swoje pryncypia, które uderzają we wszystkie podstawowe przesłanki prawa naturalnego, rozpoczynając od zmiany legislacji dotyczącej początku życia ludzkiego − powiedział przewodniczący KEP. Zaznaczył, że zgodnie z tą ideologią życie ludzkie traktowane jest jako fakt ekonomiczny, obserwuje się promowanie in vitro, następuje redefinicja małżeństwa, gdzie mowa jest o związkach homoseksualnych, które nie mogą być nazwane małżeństwem, redefinicja życia w rodzinie, adopcja dzieci przez związki homoseksualne i eutanazja aprobowana w coraz młodszym wieku. Abp Gądecki stwierdził, że ten nurt ideowy dominuje w wielu krajach Europy, o czym wspominali przewodniczący episkopatów Europy.

W wykładzie wprowadzającym pt. „Synod Biskupów na temat rodziny Anno Domini 2014. Między wolą Chrystusa i wiarą Kościoła a oczekiwaniami świata” ks. dr hab. Maciej Olczyk podkreślił, że był to synod duszpasterski a nie doktrynalny. − Duszpasterstwo powinno towarzyszyć ludziom dzisiejszych czasów, by odkrywali kolejne stopnie Bożego zamysłu. Jeśli chcemy pomóc małżeństwu i rodzinie, nie powinniśmy tego robić wbrew Bożej mądrości i miłości − zaznaczył prelegent. Zwrócił uwagę, że choć spotyka się związki partnerskie, powtórne małżeństwa, rozwody, to te ludzkie sytuacje nie mogą być uzasadnionym czynnikiem, dla którego Kościół chce im wychodzić naprzeciw. − On chce im wyjść naprzeciw, aby im przynieść Ewangelię, a nie pomoże im jedynie powołując się na ich trudną sytuację − zaznaczył ks. dr Olczyk.

Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot w wykładzie zatytułowanym „Jaką rodzinę akceptuje Bóg? Biblijna wizja rodziny w świetle stworzenia człowieka” zwrócił uwagę, że w centrum nauczania o małżeństwie są słowa z Księgi Rodzaju: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). − Widoczny jest tu nakaz związany z płciowością, która jest potrzebna do płodności i zapanowania nad światem. Bóg kieruje nakaz do obu płci, co jest warunkiem przetrwania gatunku − stwierdził biblista. Podkreślił, że małżeństwo i rodzina są ściśle ze sobą skorelowane. Ks. prof. Nawrot zaznaczył, że słowo Boże stoi na straży małżeństwa i rodziny.

Refleksję Ojców Kościoła na temat godności małżeństwa i rodziny zaprezentował ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak. Zauważył, że Ojcowie Kościoła porównywali małżeństwo do związku Chrystusa z Kościołem.

− Ojcowie Kościoła zdawali sobie sprawę, że małżeństwo mieszane jest trudnym doświadczeniem − zaznaczył prelegent. Podkreślił, że Orygenes twierdził, że takie małżeństwo nie może być otwarte na Bożą łaskę. Do pobłogosławienia związku potrzebna jest bowiem wiara. Ks. prof. Wygralak przywołał też refleksję Klemensa Aleksandryjskiego i Jana Chryzostoma na temat wychowania dzieci, które powinno opierać się na Ewangelii i przynależeć jako obowiązek obojga rodziców.

O środkach i praktykach pomocnych w dążeniu do komunii z Bogiem mówił z kolei ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś. Zwrócił uwagę, jak ważne w rodzinie są wspólna modlitwa, przystępowanie do sakramentów, korzystanie przez małżonków z kierownictwa duchowego, a także takie cechy, jak: cierpliwość, akceptacja i przebaczenie, dyspozycyjność.

− Codzienna miłość małżeńska pozwala doznawać miłości Chrystusa jak ma to miejsce w dniu zaślubin − stwierdził ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz. W wykładzie pt. „Małżeństwo sakramentem dnia codziennego. Refleksja pastoralna” zauważył, że sposób zawarcia małżeństwa jest znakiem, który nie ma się zakończyć w dniu ślubu, ale ma trwać w codzienności. Podkreślił, że potrzebne jest odpowiednie przygotowanie narzeczonych i omówienie znaków i gestów wykonywanych w czasie liturgii.

KAI / msz / Poznań

NO COMMENTS