Święto Służby Więziennej przypada 8 lutego. Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Służba Więzienna to umundurowana i uzbrojona formacja porządkowa, podległa Ministrowi Sprawiedliwości, posiadająca własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.