Przewodniczący Episkopatu: trzeba stanowczo stawać w obronie godności człowieka

26-04-2015

Świadectwo bł. księdza Jerzego jest dzisiaj bardzo aktualne. Także dzisiaj trzeba stanowczo stawać w obronie prawdy, godności człowieka oraz ewangelicznych wartości. Gdy pośród ludzi na nowo rodzi się pokusa pomijania Chrystusa w ekonomii, w polityce, w szkolnictwie, błogosławiony przypomina nam, że zbawienia nie można osiągnąć bez Zbawiciela – mówił abp Stanisław Gądecki podczas uroczystości poświęcenia placu pod budowę kościoła bł. ks. Jerzego. Odbyła się ona 25 kwietnia w Plewiskach koło Poznania. Bł. Jerzy Popiełuszko będzie wkrótce patronem powstającej tam nowej świątyni.

0
1912
 fot. Parafia pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Plewiskach/ https://www.facebook.com/popieluszko.plewiska/
fot. Parafia pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Plewiskach/ https://www.facebook.com/popieluszko.plewiska/

– Człowiek potrzebuje „innego” miejsca, gdzie mógłby się spotkać z całkowicie „Innym”, czyli z Bogiem. Potrzebuje „miejsca”, w którym działanie Boga jest obfitsze. Takie właśnie święte miejsce zostało dedykowane w Plewiskach błogosławionemu Jerzemu – zauważył podczas uroczystości w parafii pw. Bł. Jerzego Popiełuszki w Plewiskach abp Stanisław Gądecki.

Metropolita Poznański mówił o ks. Jerzym, że głosił on prawdy trudne. – Twierdził, że w dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło. Nie mamy prawa piętnować zła, gdy popieramy jego mechanizm działania – dodawał.

– Wolności duchowej nie da się zachować żyjąc w kłamstwie. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy – przypominał nauczanie bł. Jerzego Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 – Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu – zaznaczył abp Gądecki. Podkreślił, że pod wpływem bł. Jerzego Popiełuszki wielu ludzi odnalazło sens życia w małżeństwie, w rodzinie, w środowisku pracy. – Był jednak przede wszystkim bez reszty oddany robotnikom, „to było jego Westerplatte” – mówił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki utworzył w Plewiskach parafię pw. bł. Jerzego Popiełuszki w listopadzie 2014 roku. Wierni zbierają obecnie fundusze na budowę świątyni.

na pdst. KAI

NO COMMENTS