Przewodniczący KEP spotka się z przedstawicielami Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE)

09-04-2015

17 kwietnia abp Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski spotka się z przedstawicielami Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE).

1720

Families are

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) po raz pierwszy w swej historii spotka się w Warszawie w dniach: 16 i 17 kwietnia. Reprezentuje ona organizacje rodzinne z 15 krajów Europy. Debaty dotyczyć będą m. in. polityki rodzinnej w różnych krajach Europy oraz zaangażowaniu organizacji pozarządowych w tej sferze.

Obrady toczyć się będą w Domu Pielgrzyma Amicus, na terenie sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorami warszawskiego zjazdu są: Związek Dużych Rodzin “Trzy plus”, Polska Federacji Ruchów Obrony Życia oraz Przymierze Rodzin.

Ważnym punktem spotkania będzie konferencja: „Rodzina i społeczeństwo. Razem na rzecz małżeństwa i rodziny”, która będzie miała miejsce w Sejmie RP 17 kwietnia w godz. 9-12. Służyć ona będzie prezentacji rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej w poszczególnych krajach Europy oraz działań jakie podejmują organizacje zrzeszone w FAFCE.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) powstała w 1997 roku. Zrzesza przedstawicieli 15 krajów. Z Polski do FAFCE należy Przymierze Rodzin, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus”.

Europejska Federacja Rodzin Katolickich uznana jest przez Radę Europy i ma przyznany “status uczestnika”. Z tego tytułu pozostaje w systematycznym kontakcie z najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej: Komisją i Parlamentem Europejskim.

Dewizą Federacji jest hasło: “Rodzina, bogactwem Europy”. FAFCE pełni rolę płaszczyzny porozumienia wymiany doświadczeń na szczeblu europejskim dla zrzeszonych w niej organizacji rodzinnych. Pełni też rolę reprezentacji katolików w dialogu z instytucjami europejskimi dotyczącym kwestii związanych z rodziną i jej prawami oraz polityką na rzecz rodziny.

FAFCE podejmuje działania na szczeblu europejskim na rzecz uznania i docenienia wartości rodziny i jej miejsca w społeczeństwie. Prowadzi stały monitoring prac legislacyjnych na szczeblu europejskim, mogących mieć wpływ na sytuacje rodzin. Współpracuje z Europejskim Komitetem Praw, mając prawo wnoszenia skargi zbiorowej. Razem ze stowarzyszeniami sprzymierzonymi, jest znaczącym przedstawicielem katolików w dialogu dotyczącym spraw związanych z rodziną i z życiem rodzin.

Federację Europejską stowarzyszenia rodzin katolickich zawiązały w 1997 r. W 2001 Rada Europy przyznała federacji FAFCE status uczestnika. Z tego tytułu FAFCE pozostaje w kontakcie z głównymi instytucjami Unii Europejskiej, takimi jak Komisja i Parlament Europejski. Od 1999 w Brukseli w siedzibie Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej COMECE funkcjonuje stały sekretariat FAFCE, z Marią Hildingsson na czele. Przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w FAFCE spotykają się dwa razy do roku: w Brukseli lub Strasburgu i kolejno w krajach członkowskich.

Do FAFCE należą stowarzyszenia rodzin z Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Czech, Węgier, Słowacji, Irlandii, Litwy, Rumunii, Polski, a współpracują z Federacja stowarzyszenia rodzinne z Malty, Chorwacji, Anglii, Ukrainy, Portugalii i Szwecji. Obecnie przewodnictwo w FAFCE sprawuje Francja. Federacja utrzymuje się ze składek z poszczególnych krajów.

W 2014 FAFCE przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, podjęło akcję “Głosuj na rodzinę” www.voteforfamily.eu zachęcając kandydatów na posłów do podpisania manifestu na rzecz całościowej i skutecznej polityki dla rodzin stanowiących bogactwo Europy. W Polsce podpisało ten manifest 68 kandydatów do parlamentu, siedmiu odnosząc sukces w wyborach. Stanowi to 13 proc. wszystkich kandydatów.

Za najważniejsze prawa i wartości rodzinne FAFCE uznaje:

1.Rodzina jest głównym miejscem i punktem wyjścia dla kształtowania kapitału ludzkiego w społeczeństwie. W rodzinie – opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, widzimy najlepsze warunki dla pary rodzicielskiej i rozwoju dzieci.

2.Wspólnota rodzinna stanowi podstawową komórkę społeczną, w której przyjmuje się dar życia, towarzysząc mu aż do śmierci. Zdecydowanie opowiadamy się za godnością każdego człowieka, od początków po kres jego życia.

3.Rodzina stanowi przestrzeń społeczną, w której dzieci budują stabilne więzi, nabierają zaufania i rozwijają się, by stać się ludźmi odpowiedzialnymi. Rodziców należy uznać za pierwszych wychowawców ich dzieci, wspierać ich oraz towarzyszyć im we wszelkich wysiłkach wychowawczych.

4.Dzieci są najważniejszym kapitałem przyszłości każdego społeczeństwa. Wszechstronna promocja i bezpośrednie wspieranie rodzin należy do obowiązków i odpowiedzialności wszystkich uczestników życia politycznego i społecznego.

5.Wszelkie inwestycje rodziców, związane z wychowaniem dzieci i zapewnieniem im szansy na powodzenie są godne uwagi. Rodzice mają więc prawo do wyrównania poniesionych kosztów i do uznania, na miarę ich wysiłków. Wszyscy uczestnicy życia politycznego i społecznego winni zapewnić równowagę finansową, czas i usługi dla rodziny (różne formy opieki nad dziećmi, nad osobami starszymi…).

6.Rodzice mają prawo samodzielnie decydować o rozłożeniu czasu między działalność zawodową a życie rodzinne. Wybór, polegający na rezygnacji z działalności zawodowej na rzecz pracy w rodzinie musi być kompensowany transferami finansowymi. Konieczna jest taka restrukturyzacja warunków pracy, aby brały one pod uwagę potrzeby rodzin.

7.Rodzice i dzieci stanowią wspólnotę pokoleń i wzajemnych odpowiedzialności. Solidarność między pokoleniami winna być wzmacniana przez odpowiedzialność całego społeczeństwa, proponującego adekwatne systemy socjalne.

8.Państwa członkowskie UE muszą przyjąć odpowiedzialność za prowadzenie polityki przyjaznej rodzinie.

KAI / mp / Warszawa