Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wygłosił homilię na Mszy św. z okazji 30-lecia sakry abp. Henryka Muszyńskiego

25-03-2015

„Trzydzieści lat temu, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w katedrze w Pelplinie, z rąk kard. Józefa Glempa ks. abp Henryk przyjął święcenia biskupie. Dziękując wtedy za udzieloną sakrę biskupią powiedział: «przyjmuję to powołanie jako wielki i niezasłużony dar, a jednocześnie jako wezwanie do jeszcze pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem i wyłącznego oddania na Jego służbę». Wierny swojemu biskupiemu zawołaniu "In verbo Tuo" odpowiadałeś całym swoim życiem na słowo Pana” – mówił na początku Mszy św. abp Wojciech Polak.

1601
fot. PAP / Remigiusz Sikora
fot. PAP / Remigiusz Sikora
fot. PAP / Remigiusz Sikora

Przypomniał też odpowiedź Jubilata, jakiej udzielił kiedyś pytany o istotę biskupiego posługiwania. Ta istota – cytował słowa abp Muszyńskiego Prymas – wyraża się najpełniej w obrazie Chrystusa Dobrego Pasterza, który prowadzi swoje owce do życiodajnych pastwisk, szuka zagubioną, leczy chorą, dźwiga ją na własnych barkach, gdy sama iść nie może, broni przed wilkiem, czyli śmiercią, a jeśli trzeba, oddaje w jej obronie własne życie.

„Ta osobista i jednocześnie na wskroś biblijna definicja biskupa wyraża nie tylko Twoją głęboką wiarę zakorzenioną w Bożym Słowie, ale przede wszystkim autentyczną wrażliwość pasterskiego serca wobec tych, którym z woli Boga, także tutaj, w świętym Kościele gnieźnieńskim tak wiernie służyłeś” – zakończył Prymas Polski.

Kapłańską i biskupią drogę abp. Henryka Muszyńskiego, a także jego zasługi dla Kościoła w Polsce przypomniał również abp Stanisław Gądecki, który wygłosił homilię. „Każdy, kto obchodzi tak znaczącą rocznicę sakry biskupiej, ma wiele powodów do duchowej radości. Ze wzruszeniem może wspominać przełomową chwilę swojego życia, kiedy przed trzydziestu laty leżał krzyżem pośrodku katedry pelplińskiej, a zgromadzenie liturgiczne śpiewało nad nim Veni Creator Spiritus. Może wracać myślą do niezapomnianego dnia, w którym otrzymał dar biskupstwa. Ileż to ważnych wydarzeń w życiu naszej Ojczyzny miało miejsce podczas drogi przygotowującej księdza arcybiskupa do kapłaństwa, do biskupstwa i w biskupstwie” – mówił abp Gądecki, wskazując najpierw na tragiczny czas niemieckiej okupacji, a później na trudne lata rządów komunistów, kiedy Kościół był prawdziwą ostoją wartości i wolności.

Metropolita poznański nawiązał też do przeżywanej 25 marca w Kościele tajemnicy Zwiastowania Pańskiego i obchodzonego w to święto Dnia Świętości Życia. „Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi, jak więc można nie widzieć Jego obecności w istocie jeszcze nienarodzonej – spośród wszystkich istot najmniejszej, najsłabszej i pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa. Gdy państwo nie używa swojej władzy w służbie praw tego, który jest najsłabszy, zagrożone są podstawy praworządności państwa” – stwierdził abp Gądecki.

W Eucharystii w katedrze gnieźnieńskiej uczestniczyło kilkunastu biskupów, liczni duchowni, przedstawiciele władz z Gniezna, Bydgoszczy, Inowrocławia i Poznania, parlamentarzyści, przedstawiciele środowiska akademickiego, osoby życia konsekrowanego oraz najbliżsi i przyjaciele abp. Henryka Muszyńskiego. Wszystkim Jubilat z serca dziękował prosząc o modlitwę i o modlitwie zapewniając.

Abp Muszyński. Jubileusz 2015 02Abp senior Henryk Muszyński przyjął sakrę biskupią 25 marca 1985 roku w bazylice katedralnej w Pelplinie. Posługę rozpoczął jako biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej. Ponad dwa lata później, 19 grudnia 1987 został mianowany ordynariuszem włocławskim, a 25 marca 1992 r., na mocy decyzji Jana Pawła II wyrażonej w bulli „Totus Tuus Poloniae populus” arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim – pierwszym po 173 latach ordynariuszem archidiecezji gnieźnieńskiej na stałe rezydującym w Gnieźnie.

Abp Henryk Muszyński urodził się 20 marca 1933 r. w Kościerzynie na Kaszubach jako trzecie dziecko Marii i Franciszka Muszyńskich. Ojciec pracował jako urzędnik w miejscowym Starostwie Powiatowym, a matka zajmowała się domem. Po zakończeniu II wojny światowej w przyspieszonym trybie skończył Szkołę Podstawową i rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Kościerzynie. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 r. w katedrze w Pelplinie z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego. W 1960 rozpoczął studia specjalistyczne, które odbywał kolejno w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej diecezji chełmińskiej i rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wykładał także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, był kierownikiem tamtejszej Katedry Starego Testamentu i p.o. kierownika Katedry Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu.

Emerytowany arcybiskup gnieźnieński jest cenionym biblistą i laureatem wielu cennych nagród i wyróżnień. Jest zasłużony dla dialogu polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego. Ma w swoim dorobku ponad 300 publikacji. Pełnił także wiele ważnych funkcji w Kościele powszechnym. Był m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W grudniu 2009 roku przyjął tytuł Prymasa Polski, który decyzją papieża Benedykta XVI z 2006 r. został ponownie związany z osobą arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego.

bgk / Gniezno

>>Przeczytaj całość homilii abp Gądeckiego

fot. BR