Służba życiu jest podstawowym zadaniem rodziny – Trzecia katecheza o rodzinie abp. Stanisława Gądeckiego

Służba życiu jest podstawowym zadaniem rodziny – podkreślił abp Stanisław Gądecki podczas ostatniej nauki, wygłoszonej 24 marca, w ramach rekolekcji wielkopostnych pt. „Trzy katechezy o rodzinie”, w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu.

0
1712

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że obecna kultura zniekształca prawdziwe znaczenie płodności ludzkiej, gdyż pozbawia ją zasadniczego odniesienia do osoby. Kościół natomiast uważa za swoją misję ukazywanie płciowości jako wartości i zadanie człowieka. – W obliczu kultury, która banalizuje płciowość ludzką, interpretując ją w sposób ograniczony i odnosząc jedynie do ciała i przyjemności, posługa wychowawcza rodziców musi skupić się na kulturze życia płciowego, by była prawdziwie osobowa – powiedział abp Gądecki.

Przekonywał, że kiedy małżonkowie uciekają się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają się od siebie, zajmują postawę sędziów zamysłu Bożego i poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią osobę ludzką i współmałżonka, fałszując wartość całkowitego daru z siebie.

Przypomniał, że rodzice mają podstawowe prawa wychowawcze wobec dzieci, które trudno zastąpić inną instytucją. Do rodziców należy też stworzenie atmosfery rodzinnej przepojonej szacunkiem do Boga i ludzi, aby sprzyjała wychowaniu dzieci.

Abp Gądecki zauważył, że zgodnie z zapisami konstytucji, rodzicom przysługuje prawo do wychowania swoich dzieci, a nie tylko możliwość wyrażenia opinii, np. na temat edukacji. – Mają oni prawo i obowiązek wyboru szkoły, która zagwarantuje prawidłowo ukierunkowaną edukację – podkreślił metropolita poznański. Rodziny powinny zabiegać, aby instytucje nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie broniły zgodnie z zasadą pomocniczości. – Państwo nie może pozbawiać rodziny zadań, które może sama wypełnić, powinno popierać i pobudzać jej inicjatywę – stwierdził metropolita poznański.

Abp Gądecki zauważył, że przeszkodą w wychowaniu dzieci jest wszechobecny w kulturze i społeczeństwie relatywizm, który niczego nie uznaje za ostateczne, a jedynym kryterium dla niego jest własne „ja” człowieka z jego zachciankami.

– W społeczeństwie rozbitym i wstrząsanym przez napięcia i konflikty wynikające ze ścierania się różnych relatywizmów i indywidualizmów dzieci powinny nabyć poczucie prawdziwej sprawiedliwości i prawdziwej miłości pojętej jako dar z siebie – powiedział przewodniczący KEP.

Przypomniał, że rodzina posiada i wyzwala potężne energie, które są zdolne wyrwać człowieka z anonimowości, podtrzymać w nim pokłady godności osoby i włączyć w tkankę społeczeństwa.

Rekolekcje wielkopostne „Trzy katechezy o rodzinie” były poświęcone małżeństwu i rodzinie i stanowiły refleksję między dwoma Synodami Biskupów na ten temat.

Metropolita poznański jest jedynym członkiem Konferencji Episkopatu Polski, który weźmie udział w obydwu Synodach Biskupów o małżeństwie i rodzinie, zwołanych przez papieża Franciszka.

KAI / Poznań / msz

Zapraszamy do wysłuchania trzeciej część katechezy

NO COMMENTS