Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Ponad 70 kapelanów i duszpasterzy harcerzy i skautów wzięło udział w spotkaniu formacyjno-szkoleniowym na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym. Szkolenie, zorganizowane przez Ordynariat Polowy i Centrum Ochrony Dziecka, poprzedziła Msza św. celebrowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polskie ds. duszpasterstwa harcerzy.

W czasie Mszy św. bp Guzdek dziękował prelegentom za ich obecność i chęć podzielenia się wiedzą z zakresu przeciwdziałania pedofilii. – Bycie chrześcijaninem w świecie nie polega jedynie na modlitwie. Naszym obowiązkiem jest zaangażowanie się w sprawy tego świata, aby uczynić go choć odrobinę lepszym. To my, wyznawcy Chrystusa, jesteśmy zobowiązani stoczyć zwycięski bój z grzechem i wszelkimi przejawami zła – podkreślił.

Zdaniem bp. Guzdka nie można biernie przyglądać się ofiarom przemocy, „ale trzeba je dostrzec, wziąć w obronę i pospieszyć im z pomocą”. – Dlatego trzeba się organizować, spotykać, rozmawiać, dzielić się doświadczeniami, abyśmy w tej walce o dobro dzieci i młodzieży byli skuteczni. Nie możemy zaprzestać wysiłków w tej tak ważnej i bolesnej sprawie – podkreślił.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy wyraził wdzięczność duszpasterzom i instruktorom harcerskim za udział w szkoleniu. – Dziękuję za wasza liczną obecność, która świadczy o przekonaniu, że w środowisku skautów i harcerzy wychowanie i poczucie bezpieczeństwa powierzonych nam przez rodziców dzieci powinny być priorytetem – powiedział.

Na koniec zachęcił do wspólnej walki na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. – Zjednoczmy się w trosce o przemianę serc i umysłów wielu, aby ocalić godność oraz zapewnić bezpieczeństwo naszym wychowankom. Pamiętajmy, że w tej walce nie jesteśmy sami. Po naszej stronie jest Bóg, który ma moc pokonać grzech, zło. Ostatecznie to On ma moc, aby przemienić ludzkie serca i umysły – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali duszpasterze i kapelani harcerstwa oraz skautów. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz największych organizacji harcerskich ZHP, ZHR oraz Skautów Europy.

Zdaniem o. Adama Żaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, jednego z prelegentów szkolenia pomysł zorganizowania konferencji dla duszpasterzy harcerstwa jest krokiem w dobrą stronę. – To może mieć efekt, że inne organizacje młodzieżowe, katolickie, ale nie tylko zabiorą się poważnie do kwestii ochrony dzieci i młodzieży. Jako społeczeństwo jesteśmy na początku drogi. Do tej pory mamy w miarę dobre prawo karne, ale prawem karnym nie rozwiąże się wszystkich problemów, które zaczynają się w głowie, gnieżdżą w sercu i nieraz zaniedbane, deprawują sumienia – powiedział.

Jak zauważył o. Żak pierwszym krokiem ochrony dzieci zaangażowanych w harcerstwo jest uświadomienie sobie przez duszpasterzy i instruktorów wagi problemu oraz budowania motywacji do rozpoznania i przeciwdziałania problemowi. – Po tej konferencji bardzo ważne będzie, żeby ją przełożyćna stronę praktyczną. Potrzebne będzie stworzenie dokumentów ramowych, określenie, jak procedury prewencji mają działać w harcerstwie, kto i za co będzie odpowiedzialny. Chodzi też o to, żeby kapelani i duszpasterze pracujący w harcerstwie wyszli stąd z przekonaniem, że problem pedofilii istnieje i jest szerszym problemem społecznym, dotykającym nie tylko Kościół – powiedział.

Zdaniem o. Żaka Kościół powinien włączać się w inicjatywy podejmujące problem ochrony przed pedofilią, bo jest do tego zobowiązany przez okoliczności. – Jeśli Opatrzność w jakiś sposób dopuściła fakt, że to Kościół stał się środowiskiem, który został postawiony w sposób mocny pod ścianą, to jest w tym jakiś zamysł, to trzeba ten fakt w duchu wiary uznać. Rozpoznać znak czasu i powiedzieć: „jak my zaczniemy i jak będziemy to wszyscy razem robili to znaczy, że nasze dzieci w społeczeństwie będą bezpieczniejsze” – powiedział.

Justyna Podlewska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wygłosiła referat: „Interwencja prawna na rzecz małoletniego”. Przedstawiła w nim normy prawne, które dotyczą dziecka krzywdzonego, zwłaszcza poprzez nadużycia seksualne. Przypomniała o prawnym obowiązku zgłaszania tego rodzaju przestępstw popełnionych wobec dzieci i osób niepełnoletnich. Jednocześnie podkreślała, że celem prawnej interwencji ma być zawsze dobro dziecka.

Ewa Dziewońska z Akademii Ignatianum w Krakowie mówiła o wybranych problemach z zakresu prewencji przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży w harcerskim systemie wychowawczym. Wskazała główne symptomy wykorzystania seksualnego, jego uwarunkowania psychologiczne i środowiskowe. W drugiej części wystąpienia, korzystając przede wszystkim z dokumentów wypracowanych przez krakowskie Zgromadzenie Księży Salezjanów, przedstawiła sugestie odnośnie pewnych kierunków prewencji oraz kodeksu zachowań, które mogą przydać się w wypracowaniu podobnych dokumentów oraz praktyki w organizacjach harcerskich.

Jak podkreślił ks. Jan Dohnalik, przedstawiciel biskupa polowego ds. koordynacji duszpasterstwa harcerzy, także to ważne wychowawcze środowisko jest narażone na obecność nadużyć seksualnych względem dzieci i młodzieży. – Choć jest bardzo wielu wspaniałych instruktorów, zastępowych i drużynowych, to wśród nich mogą pojawić się tzw. „czarne owce”. Dlatego zorganizowaliśmy konferencję, aby kapelani i duszpasterze harcerscy byli tymi, którzy będą promować prewencję nadużyć, to znaczy taki styl bycia i styl życia, który będzie bardzo ograniczał, a nawet wykluczał możliwość skrzywdzenia dziecka – podkreślił.

Zdaniem ks. Dohnalika Kościół jest w pierwszej linii walki z pedofilią i nadużyciami wobec małoletnich, dlatego istotne jest ciągłe przypominanie i uczulanie kapelanów na problem nadużyć pedofilii. – Mam nadzieję, że księża i szefowie organizacji harcerskich, którzy także brali udział w szkoleniu, wyjadą stąd z przekonaniem, że trzeba na ten problem uczulić całe środowisko harcerskie, wprowadzić pewne proceduryjakie należy stosować w wypadku wystąpienia takiego nadużycia, jak i wzorce postępowania, które sprawią, że harcerstwo i skauting będą nadal bezpiecznym miejscem rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży.

Na koniec głos zabrał bp Guzdek, który podziękował za zorganizowanie szkolenia i podkreślił, że Kościół musi być miejscem, gdzie obowiązuje zasada „zero tolerancji dla pedofilii”. – Ofiary chcą wiedzieć, że nie spotkają swego krzywdziciela przy ołtarzu – powiedział. Zwrócił uwagę na konieczność towarzyszenia wspólnocie dotkniętej problemem nadużyć seksualnych wobec dzieci i osób nieletnich.

ordynariat.wp.mil.pl/Magdalena Jagodzińska, Krzysztof Stępkowski

NO COMMENTS